Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

perimetric nedir?

perimetric : a. 1. Uterus çevresinde, uterus'u çevreleyen; 2. Görüş alanının sınırlarını belirleme ile ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caul : n. Doğum sırasında yırtılması gereken amniyon kesesinin, yırtılmayarak çocuğun başı çevresinde mevcudiyetini devam ettirmesi, dölüt (fetus) zarı.


ganglionic : a. Gangliyona ait, gangliyonik.


glossoplasty : n. Dilin plastik ameliyatı.


iatrochemist : n. Kimyayı tababete uygulayan bilgin.


meniscocyte : n. Ortak şeklinde alyuvar, meniskosit.


monochorea : n. Tek taraflı kore.


monophthalmus : n. Tek gözlü hilkat garibesi, tepegöz.


neuropathist : n. see: Nerve specialist.


otacoustic : a. İşitmeye yardımcı olan.


paramimia : n. Hareket yeteneği yokluğu, hareketsizlik, paramimi.


pharmacoradiography : n. Bir organın radyolojik tetkikini ilaç yardımı ile yapma.


pregnene : n. biochem. Progesteron'un kimyasal iskeletini oluşturan bileşik cisim.


prismosphere : n. Bir prizma ile yuvarlak bir merceğin birleşmesinden meydana gelen küre.


psychoalgia : n. Soğuktan ağrı duyma hali, psikralji.


rhexis : n. Bir organ veya damarın yırtılması, reksis.


santonin : n. Ak pelinden çıkarılan ve ilaçlarda kullanılan acı madde.


shift : n. Değişme veya sapma.


stirrpu : n. Üzengi kemki, os stapes.


transudate : n. Bir zardan geçen madde.


treponemicidal : a. Treponema cinsi bakterileri öldürücü.