Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

perimetric nedir?

perimetric : a. 1. Uterus çevresinde, uterus'u çevreleyen; 2. Görüş alanının sınırlarını belirleme ile ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradysphygmia : n. See: Bradyrhythmia.


cerebropathy : n. Herhangi bir beyin hastalığı, beyindeki lezyona bağlı olarak gelişen zihni bozukluk.


ectopterygoid : n. Pterigoid dış kası.


extrasensory : a. Duyu ötesi, normal duyuların ötesinde.


fructus : n. See:fruit.


ganglionervous : a. Sempatik sinir sisteminea it.


teratospermia : n. Meni içinde şekil bozukluğu gösteren spermatozoonların bulunuşu hali, teratospermi.


hyperextension : n. Aşırı tevessü, aşırı ekstansiyon hareketi yapabilme.


hypoazoturia : n. İdrarda azotlu maddelerin azalması.


indirect : a. Dolaylı, aracılı, indirekt.


jactitation : n. Özellikle ateşli hastalıklarda uyuyan hastanın çırpınması, jaktasyon.


juvenile : a. 1. Gençlikte olan; 2. Gençliğe ait,jüvenil.


melanuria : n. İdrar renginin kararma hastalığı, koyu renkte idrar ifrazı, melanüri.


myelapoplexy : n. Omurilik kanaması.


nature : n. Tabiat, natura.


nausea : n. 1. Mide buluntası; 2. Bulantıdan önce duyulan his, noze.


parotidosclerosis : n. Parotid bezinin sertleşmesi.


polyopsia : n. Bir cismin çift veya daha fazla sayıda algılanması.


predation : n. Birbirine karşı zararlı tesirelri olan fakat aynı zamanda birbirine muhtaç olan iki canlı türü arasındaki ilgi.


prostatovesiculectomy : Prostat ve mein kabarcıklarının çıkarılması.