Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

perimetric nedir?

perimetric : a. 1. Uterus çevresinde, uterus'u çevreleyen; 2. Görüş alanının sınırlarını belirleme ile ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromoblast : n. Öncü piment hücresi, pigment hücresi ihtiva eden hareketli bir bakteri cinsi.


cystopexia : n. Mesane'nin ameliyatla karın duvarına tesbiti.


lageniform : a. Şişebiçim.


phthisiophobia : n. Marazi verem korkusu.


harmonious : a. Düzenli, birbirine bağlı veya uygun, uyumlu.


hematometachysis : n. Kan nakli.


hyperadrenalemia : n. Kanda adrenal salgısının çoğalması.


hypokolasia : n. Vücudun karşı koyma yeteneğinin zayıf oluşu, çabuk yorulma.


hypotrichosis : n. Konjenital kılsızlık (kısmi veya tam olabilir), vücutta doğuştan kıl yokluğu.


ideophrenic : a. Fikir ve düşüncelerde anormallik gösteren, sapık fikirlerle belirgin.


inco-ordination : n. İntizamsızlık, teşevvüş, uygunsuzluk, koordinasyon bozukluğu.


intraduodenal : a. Duodenumiçi.


jejunoileitis : n. Jejunumla ilyumun iltihabı.


laloplegia : n. Konuşma organları felci.


meningoencephalomyelopathy : n. Meninks, beyin ve omurilik hastalıklarının genel adı.


onychophosis : n. Ayak parmağı tırnak yataklarının boynuzlaşması.


orbitonasal : a. Göz çukuru ve buruna ait.


perimastitis : n. meme çevresindeki dokuların iltihabı.


perithelium : n. Kılcal damarları saran lifli tabaka.


quadripolar : a. Dört kutuplu.