Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

perimetric nedir?

perimetric : a. 1. Uterus çevresinde, uterus'u çevreleyen; 2. Görüş alanının sınırlarını belirleme ile ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cryptolith : n. Küçük kör kese (kript) içinde oluşan taş.


disk, disc : n. Disk, yassı, yuvarlak, bir strüktür veya dairesel çıkıntı, discus.


enterospasm : n. Barsak koliği.


glia : n. Sinir sistemi destek dokusu, nöroglia.


gonio-puncture : n. Gözde ön kamera açısına, toplanan sıvıyı boşaltma amacıyla ponksiyon yapma.


heparinize : v. Kanın pıhtılaşmasını önleme veya pıhtıyı çözme amacıyla heparin enjekte etmek, heparin'le tedavi etmek.


homergy : n. Normal metabolizma


keratoid : a. Boynuz veya kornea dokusuna benzer.


lithureteria : n. Ureter'de taş bulunması taş sebebiyle meydana gelen ureter hastalığı.


migratory : a. Bir yerden diğer yere geçen, yer değiştirici, gezgin.


nascent : a. Vücude (meydana) gelmiş, tekevvün halinde olan, olgunlaşmış, ilkel.


naso-oesophageal : n. Buruna ve yemek borusuna ait olan, bu iki oluşumu beraberce ilgilendiren.


neuropsychiatry : n. nöroloji ve psikiyatrinin birleşmeis ile meydana gelen bilim dalı.


neutrophilia : n. Kada nötrofil lökositlerin çoğalması hali, nötrofili.


ophthalmomycosis : n. Mantarlardan meydana gelen göz hastalıkları, oftalmomikoz.


opisthotonos : n. Vücudun gerici kaslarının kasılması sonucu gövdenin yay biçimini alarak yere baş ve topuklarla dayanması.


optometer : n. Görme kuvvetini ve alanını ölçme aleti, optometre.


papillate : a. Üzerinde meme başı şeklinde kabartılar gösteren, papillalarla örtülü.


pheneturide : n. Major epilepzi'de, özellikle temporal lob tipinde kullanılan bir ilaç.


pneumotoxin : n. Pnömoni bakterilerinden meydana gelen toksin.