Bugün : 20 Temmuz 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

perihepatic nedir?

perihepatic : a. Karaciğer çevresi iltihabı, perihepatit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

busulphan : n. Kronik myeloid lösemide kullanılan sitostatik bir ilaç.


cellularity : n. Mevcut hücrelerin yapı veya sayı bakımında nniteliği.


ciliation : n. Kirpikli olma.


erythrocytolysis : n. Eritrositlerin erimesi, hemoliz.


lacrimase : n. Gözyaşı salgısından elde edilen bir enzim.


hydrotherapeutic : a. Hidroterapiye ait.


hygrostomia : n. Aşırı salya ifrazı, salyanın bol miktarda salgılanması, higrostomi.


hypercapnia : n. Kanda karbon diyoksit fazlalığı.


hyperdiuresis : n. İdrar çoğalması.


idiopathy : n. Müstakil hastalık, idyopati.


infiltration : n.&v. 1. Bir dokuda kendisi için anormal olan maddelerin toplanması hali, enfiltrasyon; 2. Süzmek, süzülmek.


injury : n. 1.Yara; 2. Zedelenme, yaralanma, bozulma.


meatoscopy : n. Uretra ağzının sistoskopik muayenesi.


mediastinum : n. (pl. Mediastina). Mediyastin(um): Yanda akciğerler, arkada omurga ve önde sternum arasında kalan aralık (Trakea hizasından geçen düzlem olup bunu ön ve arka olmak üzere ikiye ayırır).


menorrhoea : n. Aybaşı (adet) tutukluğu, menostaz.


neolallism : n. See: Neolallia.


oophororrhaphy : n. Yumurtalığın pelvis duvarına dikilmesi.


pediophobia : n. Marazi çocuk veya kukla korkusu, pedyofobi.


pleuropericarditis : n. Plevra ve plevra iltihabı (özellikle sığırlar arasıda görülen buşalıcı bir hastalık).


prosopagnosia : n. Yüzleri tanıyamama, kişinin evvelce gördüğü simaları birbirinden ayırt edememesi hali.