Bugün : 17 Aralık 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

periadenitis nedir?

periadenitis : n. Bir bezin çevresindeki dokunun iltihabı, periadenit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bunionectomy : n. Bunyonun ameliyatla çıkarılması.


cavitas : n. Boşluk kavite.


celliferous : a. Hücreler oluşturan.


charting : n. Hastalığın seyrini (ateş, nabız, kan basıncı vs) gözlem ağıtı üzerinde çizelge halinde gösterme, gözlem kağıdına işleme.


cinnamaldehyde : n. biochem. Kuvvetli kırıcı ve sarı renkte bir sıvı.


clitoritis : n. Klitoris'in iltihabı.


costal : a. Kaburgaya ait, costalis (costarius).


dressing : n. 1. Yarayı sarma; 2. Sargı (gaz bezi, pamuk v.s.).


embalming : n. İlaçlarla cesedi çürümeden muhafaza etme, tahnit, mumyalama.


esthesiology : n. Duyu organlarının bilimsel incelenmesi, estesoloji.


granulocytopoiesis : n. Granülositlerin meydana gelmesi (oluşumu).


gravida : n. Gebe kadın.


iridemia : n. İris kanaması, iridemi.


morosis : n. Zeka bakımından 7-12 yaş arası çocuğun zihni yeteneklerini gösterme hali, geri zekalılık.


normal : a. Herhangi bir şekilde (yapı, görünüş, işlev v.s.) anormallik göstermeyen, tabii, normal.


onomatopoiesis : n. Bir akıl hastasının anlamsız kelimeleri bir araya getirmesi.


pecten : n. 1. Tarak; 2. Çatı kemiği, ospubis; 3. Tarak şeklinde uzantılarg österen herhangi bir oluşum; 4. Kuşların ve bazı balıkların gözlerinde bulunan damardan zengin perdemsi oluşum; 5. Anal kanalın alt kısmında, bağ dokusu içinde kesif şekilde adğılmış ince kas liflerinin oluşturduğu kuşak şeklindeki bölge, anüs pekteni, anal pekten.


pectosinase : n. Pektoz'un pektin haline dönüşmesini sağlayan enzim.


phosphorous : a. biochem. 1. Fosfor'la ilgili; 2. Fosfor ihtiva eden, fosforlu; . Fosfor niteliğinde, fosfor'a benzeyen.


pitressin : n. biochem. Vazopresinin ticari adı.