Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

perflation nedir?

perflation : n. Salgıları dışarıya çıkarmak için bir boşluğu hava verme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capillarectasia : n. Kapillerlerin genişlemesi.


cerasin : n. biochem. Kiraz ve erik ağaçlarından elde edilen zamkta bulunan bir madde ,serasin.


chondrophyte : n. Kemiğin eklem yüzleri üzerinde patolojik bir nedenle gelişen kıkırdak yapıda fazlalık.


ergotamine : n. Migren tedavisinde kullanılan bir ergot alkaloidi.


hypocytosis : n. Kan hücrelerinde azalma, kan hücrelerinin sayıca normalin altına düşmesi.


jungle-fever : n. Doğu Hindistan ormanlarına mahsus çok şiddetli sıtma.


lethality : n. Letalite, bütün hastalara nisbetle ölenlerin sayısı.


lien (o) : pref. Dalak.


nalidiixc acid : n. İdrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan kemoterapötik bir madde.


oropharyngeal : a. Orofarenks'le ilgili.


orthocrasia : n. Vücudun ilaç, protein, v.s.'ye karşı gösterdiği normal reaksiyon, ortokrazi.


osteosarcomatous : a. Osteosarkom türünden, kemik sarkomu olan.


peritonization : n. 1. Herhangi bir karın organının zedelenme veya kesik gösteren yüzünün peritonla örtülmesi, bu kısımlara periton getirilerek sütüre edilmesi; 2. Kesilerek açılan karın peritonu kenarlarının ameliyat sonu tekrar karşılıklı olarak dikilmesi, peritonizasyon.


pernicious : a. Tehlikeli, öldürücü, pernisyöz.


polymicrobic : a. Çok sayıda mikroba ait olan.


pseudocirrhosis : n. Perikardit sebebiyle meydana gelen karaciğer sirozu.


realization : n. Gerçekleştirme, gerçekleşme.


rubiginous : a. Paslı, pas rengi gösteren.


septan : a. Yedi günde birgelen (olan).


stethemia : n. Akciğer damarlarının aşırı kanla doluşu, akciğer konjesyonu.