Bugün : 20 Temmuz 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

perflation nedir?

perflation : n. Salgıları dışarıya çıkarmak için bir boşluğu hava verme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blocking : n. İletimin veya geçişin kesilmesi, tıkanma, tıkama.


cardiopyloric : a. Mide'de "cardia" ve "pylor" bölgeleriyle ilgili.


exodontia : n. Diş çekme sanatı, diş çekimi, eksodonti.


filamentous : a. 1. İplik gibi, kıl gibi; 2. İplik şeklinde ince uzun oluşumlardan ibaret.


fulmination : n.Aniden şiddetle oluşma, birden alevlenme (hastalık hakkında), patlama, açılma (ülser hakkında).


gangrenosis : n. Gangrenleşme.


gastrolineal : a. Mide ve dalağa ait, mide-dalak.


herniation : n. Fıtık oluşumu, fıtıklaşma.


vaccinable : a. Aşılanabilir.


hematinometer : n. kandaki hemoglobin miktarını ölçme aleti.


jugale : n. Elmacık kemiği açısındaki nokta, jügal.


krypton : n. Kr. sembolü ile bilinen atom no:36 ve atom ağırlığı: 83-7 olan kimyasal element.


monopsychosis : n. Belli bir şeyin kişi zihninde sabit fikir halini alışı ile belrigin psikoz şekli, monopsikoz.


mucopolysaccharidosis : n. Vücutta aşırı miktarda mukopolisakkarit depolanmasıyla belrigin doğuştan ağır metabolizma hastalığı, mukopolisakkaridoz.


myelatrophy : n. Belkemiği çürümesi, omurilik atrofisi, miyelatrofi.


myelocyte : n. Miyelosit; 1. Beyaz seri kan hücrelerinden olup promiyelositten sonra gelen safhadaki hücre; 2. Sinir sisteminde gri madde hücresi.


nasopharynx : n. Farenksin yumuşak damak üstündeki parçası.


orbicular : a. Dairesel, dairevi, orbicularis.


oxalism : n. Oksalik asit veya oksalatla zehrilenme.


scleroblastema : n. Embriyonik kemik dokusu.