Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

perflation nedir?

perflation : n. Salgıları dışarıya çıkarmak için bir boşluğu hava verme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

butyrate : n. biochem. Bütirik asidin tuzu.


chalcosis : n. 1. Solunum yoluyla giren taş zerreciklerinin akciğerlerde birikimi sonucu oluşan hastalık (Taş yontan işçilerde görülen pnömokonyoz şekli).


creatinemia : n. kanda aşırı miktarda kreatin bulunuşu.


dacryocystitis : n. Gözyaşı kesesi iltihabı, dakriyosistit.


dysgerminoma : n. Fazla habis olmayan ovarium t ümörü.


ecouteurism : n. Şehevi söz ve hikayelerin kişide cinsel uyarıya sebep olması, bu çeşit söz ve hikayelerden insel zevk alma.


endoparasite : n. Konağın bünyesi içinde, iç organlarında yerleşen parazit, endoparasitic.


flaccidity : n. Gevşeklik, organ veya dokuda normal gerginliğin kaybolması hali.


gastrocolpotomy : n. Karın duvarı aracılığıyla vagina'nın üst bölümüne kesit yapma, bu şekilde kesit yaparak vagina'ya girme.


glucosazone : n. biochem. Fenilhidrazin, testinde, idrarda bulunan billüri madde.


hamamelis : n. Hamamelis virginia (bir çeşit çalı).


haplopathy : n. Komplikasyonsuz seyreden herhangi bir hastalık.


hematochyluria : n. İdrarda kilus ve kan çıkması, hematokilüri.


lymphogenous : a. Lenf yapan, lenfojen.


macrocytosis : n. Kanda büyük boy eritrositlerin bulunması, makrositoz.


methaemoglobin : n. Bir globin ile oksitlenmiş bir haem grubunun meydana etirdikleri demir iyonu ihtiva eden bileşik.


omphalorrhagia : n. Göbek kanaması, omfaloraji.


osteodystrophia : n. Kemiğin kusurlu oluşumu, osteodistrofi.


pheniodol : n. Kolesistografide kontrast madde olarak kullanılan bir iyot bileşiği.


prospective : a. İleriye yönelik ,ileriyi kapsayan.