Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

penthrane nedir?

penthrane : n. Methoxyfluorane'in müstahzar adı, inhalasyon anetezisi için kullanılan uçucu bir sıvı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dentinoid : a. Dentinsi, dentin şeklinde.


diamorphine : n. Eroin, bir morfin türevi.


diastematomyelia : n. Omurilik'te, çift gibi görünüm veren doğştan uzunluğuna yarık bulunuşu hali.


diffusion : n. a) Başka başka yoğnulukları olan gazlarla sıvıların birbirlerine temas ettikleri zaman, her iki taraftak iyoğunluk eşit olana kadar birbiriyle karışması, b) Diyaliz.


dytransin : n. Orta etkili bir iltiab giderici.


guanethidine : n. Hipotansif etkili bir sempatik bloker.


icteritious : a. Deri ve mukozaları sarımsı renk gösteren, sarılığa benzeyen.


kefir : n. biochem. Mayalanmış sütten elde edilen besleyici bir madde.


loculation : n. Çok sayıda loküllerin oluşması veya bulunması hail.


lumbosacral : a. Bel ve sakrum bölgesine veya bel omurları ile sakruma ait.


lymphadenopathy : n. Lenf bezleri hastalığı.


megalogastria : n. Mide büyümesi (genişlemesi) megalogastri.


metrosalpingitis : n. Rahim ile salpenks (tuba) iltihabı, metrosalpenjit.


milliliter, millilitre : n. Bir litrenin binde biri, mililitre.


myosynizesis : n. Kasların yapıqması.


nanosomus : n. Boyca kısalık gösteren kişi, cüce.


omacephalus : n. Başı ve kolları bulunmayan hilkat garibesi.


orchiorrhaphy : n. See: Orchiopexy.


pancreatotropic : a. Pankreas üzerinde özel etkisi olan (Langerhans adacıklarının sayı ve büyüklüğünü artırdığı zannedilen hipofiz ön lop hormonu).


pathologist : n. Patolog.