Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

penthrane nedir?

penthrane : n. Methoxyfluorane'in müstahzar adı, inhalasyon anetezisi için kullanılan uçucu bir sıvı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cacosmia : n. 1. Mevcut olmadığı halde hoşa gitmeyen kokular hissetme hali; 2. Kötü koku, tiksindirici koku.


cholangioma : n. Safra yollarına ait bir tümör.


collodium : n. See: Collodion.


colpocystotomy : n. Vagina duvarından kesit yaparak mesaneyi açma.


columella : n. Septum nasi ve modiolus'un nitelenmesinde kullanılan bir deyim.


consensual : a. İhtiyari hareketle müterafik olarak vaki olan gayriihtiyari (hareket).


cytopoiesis : n. Hücrelerin oluşması, hücrelerin gelişmesi.


dyskeratosis : n. Keratin oluşmasında bozukluk, epidermis'te keratinositlerin erken veya kusurlu keratinizasyon göstermes ihali.


emetology : n. Kusturucu ilaç bilgisi, emetoloji.


endodontitis : n. Diş pulpasının iltihabı.


erythromelalgia : n. El ve ayaklarda nöbetler halinde gelişen, derinin kırmızımtırak renk alışı, zonklayıcı ağrılar ve yanma hissi ile belirgin durum, eritromelalji.


fatal : a. Ölüme götüren, ölümle sonuçlanan, öldürücü (hastalık v.s)


glycoside : n. biochem. See: glucoside.


hematosis : n. 1. Kan veya kan küreciklerinin oluşumu; 2. Kirli kanın kırmızı kana değişmesi.


ixodiasis : n. 1. Kene ısırıklarının sebep olduğu hastalık; 2. Kenelerle insana gelen herhangi bir hastalık, kenenin taşıdığı hastalık.


leukotomy : n. Beynin ön lobunun beyaz maddesinin ameliyatı, lökotomi.


linum : n. Keten, keten tohumu.


mesal : a. See: Mesial


nephropathy : n. Böbrek hastalığı, nefropati.


ovium : n. Olgun yumurta.