Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

penthrane nedir?

penthrane : n. Methoxyfluorane'in müstahzar adı, inhalasyon anetezisi için kullanılan uçucu bir sıvı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromatogram : n. Kromatografi yöntemi ile elde olunan kayıt, trase.


climax : n. 1. Hastalığın seyri esnasıda belirtilerin en şiddetli olduğu devre; 2. Cinsel birleşim esnasında duyulan hazzın en yüksek noktası, orgazm.


congested : a. Kanla dolu, aşırı kanlanmış, konjesyon halinde.


dynamogenesis : n. Enerji meydanag elişi, güç oluşması.


esthesioscopy : n.n. Duyusal sinirlerin çalışmasında dengesizlikle belirgin nevroz.


hemorrhage, hemorrhagia : n. See: Bleeding.


homan's sign : Ayak dorsofleksiyon haline getirildiğinde baldır adalelerinde ağrı duyulması.


hyaloid : a. 1. Camsı, saydam, hialoid; 2. Cama ait.


hypermetropia : n. Yakını göremeyiş, hipermetropi.


iimbibition : n. Bir sıvının dokular tarafından emilmesi, embibisyon.


inanimate : a. Cansız, ölü.


intraepidermal : a. Epidermis içi, epidermis içinde.


ischiorectal : a. İskiyum ve rektuma ait.


lithotomic(al) : a. Litotomiye ait.


position : n. 1. Durum, vaziyet, şekil, yer, pozisyon; 2. Çocuğun uterus içindeki durumu; 3. Özel muayeneler için vücuda verilen bazı durumlar.


pronator : n. İçe döndüren kas, Pronator (el bileğinin içe döndürücüsü).


quadrantanopsia : n. Görme alanının dörtte birinde görmenin kaybolması.


sesame : n. "Sesamum indicum" adlı bitkinin yağdan zengin tohumları, susam.


sudanophilous : a. Sudanla kolayca boyanabilen.


sufferance, suffering : n. Ağrı, ıstırap.