Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

penthrane nedir?

penthrane : n. Methoxyfluorane'in müstahzar adı, inhalasyon anetezisi için kullanılan uçucu bir sıvı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromsulphalein : n. biochem. Karaciğer fonksiyonu deneyinde kullanılan bir boya.


centriole : n. Sentrozom'un merkezinde bulunan, hücre bölünmesi esnasında aktif role sahip küçük oluşum, sentirol (bir veya iki adet olabilir).


chromophore : n.1. Boya madesi (pigment) ihtiva eden herhangi bir hürce; 2. Renkli maddeye, rengini veren atom grubu.


dynamic : a. 1. Vücut azasının vazife ve hareketine ait; 2. (pl.) Hareket ve kuvvet bilimi.


dysthymia : n. Ürkeklik, fobi, marazi melankoli, zihni ıstırap.


embalming : n. İlaçlarla cesedi çürümeden muhafaza etme, tahnit, mumyalama.


frigotherapy : n. Hastalığın soğukla tedavisi.


fungate : v. Mantar gibi büyümek, mantara benzer kitleler oluşturmak üzere hızla gelişmek.


gonycampsis : n. diz kavsi.


tenositis : n. See: Tenontitis.


hemoculture : n. Kanın bakteryolojik kültürü.


homothermic : a. See. Homothermal.


logadectomy : n. Konjonktivin bir parçasının ameliyatla çıkarılması, logadektomi.


megacoccus : n. Normalden çok büyük koküs, iri küresel akteri.


musculomembranosus : a. Kas ve zara ait.


phrenicoexeresis : n. Frenik sinirin kesilmesi.


phytotoxic : a. Bitki üzerine toksik etki gösteren.


polychromasia : n. n. 1. Çok renk gösterme hail;


pronograde : a. Dört ayak üzerinde yürüyen veya duran.


raffinase : n. biochem. Rafinozu parçalayan bir enzim, rafinaz.