Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

penthrane nedir?

penthrane : n. Methoxyfluorane'in müstahzar adı, inhalasyon anetezisi için kullanılan uçucu bir sıvı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bismarsen : n. biochem. Frengi tedavisinde kullanılan bizmut ve arsenikli müstahzar.


costotransverse : a. Kaburgalar ile vertebraların transvers çıkıntılarına ait, kaburgalar ile vertebraların transvers çıkıntıları arasında yeralan.


ectocolon : n. Kalınbarsak genişlemesi.


egoist : n. Yalnız kendi çıkarını gözteen kimse, sadece kendini düşünen kişi, bencil kimse.


fork : n.Çatal dişi şeklinde sivri uzantılara sahip herhangi bir alet.


uteroventral : a. Rahim ve karın mesaneye ait.


hemotomy : n. Nasrın çıkarılması.


hemolytopoietic : a. Kan hücrelerinin yokolması ve oluşumuna ait.


hemorrhage, hemorrhagia : n. See: Bleeding.


hyperdactylia : n. Fazla parmaklılık, hiperdaktili.


iliococcygeal : a. İleum ile coccyx'e ait olan, her iki oluşumu beraberce ilgilendiren.


intralobular : a. Lobulus'un içinde.


intratubal : a. Tüp içi, kanal şeklindeki organ veya oluşumun boşluğu içinde.


iridocyclochoroiditis : n. İris, silyer cisim ve koroidin iltihabı.


myelo-encephalic : a. Omurilik ve beyine ait.


pancreatalgia : n. Pankreas ağrısı.


peristaphylitis : n.Küçk dil (uvula)'i saran bağ dokusunun iltihabı.


phrenetic : a. 1. Zihni bozuklukla ilgili; 2. Zihni bozukluk gösteren, deli.


polymelus : n. Fetüsde kol ve bacak bulunuşu hali.


premedication : n. Bir müdahaleden önce ilaçla hazırlama.