Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

penthrane nedir?

penthrane : n. Methoxyfluorane'in müstahzar adı, inhalasyon anetezisi için kullanılan uçucu bir sıvı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbaminohaemoglobin : n. Karbondioksidle hemoglobinin birleşmesi ile meydana gelen bileşim, kandaki CO2'nin bir kısmı bu şekilde taşınır.


clarificant : n. Sıvının bulanıklığını alan madde, sıvıyı berrak hale getirici madde.


disulphuric : a. biochem. Disülfürik.


endermic : a. Cilt üzerined iğleyen, cilde sürülen (ilaç).


fibromuscular : n. Bağ ve adale dokusuna ait olan, her iki dokuyu da ilgilendiren.


gallsickness : n. Safra yetmezliği.


injector : n. 1. Şırınga, enjektör; 2. Enjeksiyon yapan iğneci.


Killians's operation : n. Supra-orbital kısma dokunmadan frontal sinusun kürete edilmesi.


lambdacism : n. L harfini söyleyememe.


masthelcosis : n. Meme dokusunda ülser oluşması.


masto-occipital : a. Mastoid çıkıntı ile artkafa kemiğine ait.


melalgia : n. Kol ve bacakların nevraljisi, melalji.


mesogastirum : n. Embryonik mide mezosu.


misanthropia : n. İnsanlardan kaçma, insanları sevmeme, misantropi.


narcotine : n. biochem. Afyondan çıkarılan billüri alkaloid (C22H20N7) ateş düşürücü ve tonik olarak kullanılır ve uyuşturucu değildir.


pathopleiosis : n. Hastalığını olduğundan daha önemli gösterme eğilimi.


polymeria : n. Vücut kısımlarının aded itibariyle normalden fazla oluşu, polimeri.


puericulture : n. Çocuk bakımı sanatı.


ramulus : n. (pl. ramuli). Dalcık.


reactivate : v. Tekrar aktif hale getirmek, yeniden etki gücü kazandırmak, özellikle etki gücünü kaybetmiş bağışık kanı tekrar eski durumuna getirmek.