Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

peniaphobia nedir?

peniaphobia : n. Fakirlikten aşırı korkma, yoksulluk korkusu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catarrh : n. Bir müköz zarın iltihaplanarak devamlı şekilde mukus akımına sebep olması, nezle-catarrhal, sıfat şekli.


citrinin : n. biochem. Penicillum citrinum'dan türemiş bakteryostatik madde.


cowpock : n. İnek çiçek hastalığı çıbanı.


demonstrator : n. Göstererek öğreten kişi, deneysel olarak anlatan öğretmen, demonstratör.


ectogenous : a. Organizma dışında gelişen, ektojen.


facing : n. Kaplama (diş).


fistulectomy : n. Fistülün ameliyatla çıkarılması.


focalize : v. 1. Mihraka getirmek, temerküz ettirmek, mihrakı ayar etmek. 2. Muayyen mıntıkaya hasretmek (hastalık).


gestation : n. Gebelik (müddeti).


hydroquinone : n. biochem. Fotoğrafçılıkta developman eriyiğinde kullanılan bir madde, bir antipiretik (C6H4O2H2).


intracellular : a. Hücre içinde bulunan veya meydana gelen.


metroperitonitis : n. Uterus ile peritonun iltihabı, metroperitonit.


nanoid : a. 1. Cüce gibi, bodurca; 2. Vücudu anormal derecede küçük olan, cüce.


neuron : n. Sinir hücresi, nevron.


oothecectomy : n. Yumurtalığın ameliyatla çıkarılması.


paralbumin : n. Bir çeşit albümin, paralbümin (özellikle ovaryum kisti sıvısında bulunur).


parasystole : n. Sistol ile diastol arasındaki mesafe.


phosphagen : n. See: Phosphocreatine.


quadroon : n. Beyaz ile zenci melezi kimsedendoğan çocuk.


salpingorrhaphy : n. Tuba uterina (Fallop tübü)'ya dikiş konulması, Fallop tübü üzerindeki yırtık veya kesit yerinin dikilmesi.