Bugün : 29 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

peniaphobia nedir?

peniaphobia : n. Fakirlikten aşırı korkma, yoksulluk korkusu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cesium : n. biochem. Ca sembolü ile bilinen, atom no:55 ve atom ağırlığı 132.91 olan kimyasal element.


cholecycstoenterostomy : n. Safra kesesi ile ince barsak arasında gerçekleştirilen anastomoz.


diaminodiphenyl sulphone : n. İnatçı malaria vakalarında ve lepra'da kullanılan sentetik bir ilaç.


ejaculate : v. Aniden dışarı atmak, fırlatmak, fışkırtmak.


fungiform : a. Mantarbiçim, fungiformis.


genesiology : n. Jenerasyon ilmi, üremebilim, jenezyoloji.


gram : n. Gram.


tertiarism : n. Sifiliz'in üçüncü devresine has belirtilerin tümü, tertiarizm.


ischo- : pref. Durma, kesilme, önlenme anlamına önek.


kellin : n. Gliseril trinitrat'a benzer özellikleri olan ve angina pectoris tedavisinde kulanılan bir ilaç.


kymography : n. Organlardaki dalgalanma hareketlerinin kaydedilmesi, kimografi.


megalomania : n. Azamet hastalığı, büyüklük kuruntusu, büyüklük kompleksi, meaglomani


monticulus : n. (pl. monticuli). Dağcık, tepecik.


myoneuralgia : n. Nevraljik kas ağrısı.


necrobiosis : a. 1. Hücrelerin ve dokuların ölmesi, nekrobiyoz; 2. Pulpanın nekrozu.


nematoda : n. Yuvarlak solucanların bir sınıfı (Bazı cinsleri insanda hastalığa sebep olur).


normoblastosis : n. 1. Kemik iliğinde aşırı miktarda normoblast oluşması; 2. Kanda fazla sayıda normoblast bulunuşu.


perencephaly : n. Beyinde kistler oluşması ile belirgin patolojik durum.


photoptometer : n. Işığa hassasiyeti ölçen alet.


pulmo : n. Akciğer.