Bugün : 17 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

peniaphobia nedir?

peniaphobia : n. Fakirlikten aşırı korkma, yoksulluk korkusu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

by-product : n. Ana ürünün elde edilişi esnasında oluşan herhangi bir ikinci ürün, tali ürün.


chondrogenic : a. Kıkırdak oluşturan.


control : n. 1. Gözlem altında tutmak, kontrol etmek; 2. Gözlem (deney) sonuçlarını karşılaştırmada standart olarak kullanılan herhangi bir şey (deney hayvanı gibi).


coronaritis : n. koroner arterlerin iltihabı.


deciduitis : n. Gebe uterus'ta desidua'nın iltihabı.


dorsodynia : n. Sırt kaslarında duyulan ağrı, sırt ağrısı.


excite : v. Tahrik etmek, harekete getirmek, uyarmak.


foment : n.&v. 1. Ilık yaş pansuman; 2.İlaç olarak sıcak su ile yıkamak, sıcak pansuman yapmak.


fovea : n. (pl. foveae). Çukur (daha çok yuvarlak çukurlar).


fruncle : n. Çıban, furunculus.


gavage : n. Çiğnetici kasların tetanosundan dolayı ağzı açılayaman hastaların burundan lastik sonda ile beslenmeleri.


hydrosis : n. See: hydrosis.


jacket : n.Caket.


jalap : n.Çalepa, kökü müshil bir bitki veya bu bitkiden çıkarılan ilaç.


kinesioneurosis : n. Sinir hastalığından doğan hareket bozukluğu (düzensizliği).


metalline : a. biochem. a) Madeni. b) Maden tuzu ile dolu.


normotensive : a.&n. 1. Normal tansiyonla vasıflı; 2. Normal tansiyonlu şahıs.


pancytopenia : n. Kanda her çeşit hücrenin azalması, eritrosit, lökosit ve trombosit sayısının normalin altına düşmesi, pansitopeni.


parachromatism : n. Renk körlüğü, parakromatizm.


phago : pref. Yeme veya yoketme (ile ilgili).