Bugün : 19 Nisan 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

pathology nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

pathology : n. Hastalık ilmi, hastalık sebebi ile meydana gelen değişikliklerin bilimsel incelenmesi, patoloji.

Cellular pathology : Hücresel patoloji;


Comparative pathology : Mukayeseli patoloji;


Experimental pathology : Tecrübi patoloji;


General pathology : Genel patoloji;


Pediatric pathology : Çocuk patolojisi;


Special pathology : Özel patoloji;


Surgical pathology : Cerrahi patoloji.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotransformation : n. Vücuda giren herhangi bir maddenin organizmada kimyasal değişikliğe uğraması, alınan maddelerden metabolizma sonucu yıkım ürünlerinin oluşması.


cholecystitis : n. Safra kesesi iltihabı, kolesistit.


cystocele : n. Mesane fıtığı.


diagram : n. Herhangi bir şeyin izahını çizgi veya şekillerle gösteren şema, grafi, diyagram.


ejection : n. 1. Dışarı atma, boşaltma, çıkartma; 2. Dışarı atılan madde.


electrophobia : n. Elektrikten korkma, elektrik akımı ile temasa geleceğinden aşırı ürkme.


etheriform : a. biochem. Eter şeklinde.


fibroadenia : n. Lenf dokusunun fibröz dejenerasyonu, fibroadeni.


insula : n. (pl. insulae). Insula, adacık.


lentigo : n. (pl. lentigines) Çil leke, benek, ufak ben


methaqalone : n. Hipnotik.


myosinose : n. biochem. Miyosinin sindirilmesinden meydana gelen bir albümoz.


nettle : n. Ürtiker: mide-barsak, akciğer, idrar yolları mukozasının tahrişinden odğan ve deir üzerinde birden bire beliren kaşıntılı beyaz kabarcıklarla belil olan deri hastalığı.


neuron : n. Sinir hücresi, nevron.


nucleoside : n. biochem. Nükleotidlerin hidrolizinden meydana gelen bir madde grubu, nükleozid.


organotrophic : a. Vücut organlarının beslenmesi ile ilgili.


pharmacologist : n. Farmakoloji uzmanı, farmakolog.


pityriasis : n. 1. Un şeklinde döküntüler gösteren deri hastalığı; 2. Kepeklenme, pitiryazis.


posology : n. Bir ilacın değişik işler için kullanılacak miktarlarını gösteren bilgi, posoloji.


product : n. 1. Müstahzar; 2. Ürün.