Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

pathogenetic nedir?

pathogenetic : a. 1. Patogenez'le ilgili; 2. Hastalık meydanag etiren, patojenik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharorrhaphy : n. Göz kapağı kenarlarını birbirine dikme (Göz kapağı aralığını daraltma veya kapatma amacıyla uygulanır).


cognition : n. Aklın bilme veya idrak kabiliyeti.


disparity : n. Eşitsizlik, uygunsuzluk, farklılık.


dysovarism : n.Overlerin hormon salgılamasında yetersizlik, östrojen veya progesteron'un yetersiz salgılanması hali.


erythropoietic : a. Eritrositlerin oluşumuna ait.


fructosuria : n. İdrarda fruktoz bulunuşu.


hemoperitoneum : n. periton boşluğunda kan toplanması.


isoserum : n. Kişideki hastalığı tedavi etmek üzere aynı hastalığı geçirmiş diğer bir kimseden alınan serum, izoterapi'de kullanılan serum, izoserum.


lime : n. Kireç


lipochromogen : n. Lipokron öncüsü made.


lucotherapy : n. Hastayı güneş ışığı veya sun'i ışığa maruz bırakarak tedavi etme, ışık tedavisi.


lymphocthmia : n. Kanda bulunan lenfosit miktarının normalden fazla olması.


macrocolon : n. Kolon'un normale oranla çok büyük veya çok uzun oluşu.


mean : n. Orta, vasat, ortam.


mesonephron : n. See: mesonephros.


musculotendinous : a. kas ve kirişlere ait.


necrose : v. Gangrenleşmek.


omarthritis : n. Omuz eklemi iltihabı, omartrit.


otoplasty : n. Kulağın plastik tamiri, otoplasti.


oviparity : n. Yumurtadan çıkma.