Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

paroral nedir?

paroral : a. Ağız yakınında, ağıza komşu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromaphil : n. See: chromaffin.


cytotrophoblast : n. Koryon villüslarını iki tabaka halinde çevreleyen trofoblast7ın iç tabakası, Langhans hücre tabakası, sitotrofoblast.


decapsulation : n. bir kapsülün cerrahi olarak çıkarılması.


effusion : n. dökülme, dökülen madde.


fragility : n. Kolay kırılma, frajilite.


intermammary : a. Memeler arasında.


histocyte : n. See: Histiocyte.


hygroscopic : a. Nem çekici, nem çekme özelliği olan.


hyperbilirubinemia : n. Kanda bilirubin fazlalığı.


hypoleukocytosis : n. Kanda lökosit azlığı, hipolökositoz.


koinotropic : a. Sosyal ilişkileri denge ve düzen gösteren (kişi veya kişilik hakkında).


lipoxeny : n. Parazitin gelişimini tamamladıkatn sonra arakonakçı'dan ayrılışı.


oncology : n. Tümör bilgisi (anatomisi), onkoloji.


peristaltic : a. Solucan halkalarının hareketine benzeyen ve içindeki maddeleri aşağı doğru iten mide ve barsak hareketlerine ait, peristaltik.


pharamceutist : n. 1.Eczacılık sanatı, ilaçların hazırlanışı, dozaj şekilleri v.s. hususları konu alan bilim dalı; 2. Tedavi amacıyla kullanılan ilaçlar,tıbbi ilaçlar.


plastics : n. Estetik ameliyatları konu alan tıp dalı, estetik cerrahi, plastik cerrahi.


poiesis : n. Suff. Teşekül oluşum


primaquine : n. Sıtma ilacı.


sapremia : n. 1. Kan zehirlenmesi; 2. Yaranın kana karışması.


scabrities : n. 1.Uyuz, uyuzluluk; 2. Yara gibi kabuk kabuk olma.