Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

paroral nedir?

paroral : a. Ağız yakınında, ağıza komşu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bloody : a. 1. Kanlı; 2. Kanamakta; 3. Kana ait, kan gibi.


cauliflower growth : Karnabahar tarzı büyüme.


cecofixation : n. Çekum'un ameliyatla karın duvarına tesbiti.


cele : n. & 1. Şişme, şişkinlik; 2. Fıtık anlamına sonek.


centriole : n. Sentrozom'un merkezinde bulunan, hücre bölünmesi esnasında aktif role sahip küçük oluşum, sentirol (bir veya iki adet olabilir).


dipsogen : n. Susuzluk yaratan madde, su ihtiyacı uyaran herhangi bir madde.


emiction : n. 1. İşeme; 2. İdrar.


fetometry : n. Fetus veya fetus başının ölçülmesi.


hemidysergia : n. Vücudunbir yarısında, istemli hareketler esnasında kasların birbiriyle ilişkili çalışma düzeninin kayboluşu.


hemolith : n. Kan damarları duvarlarında meydana gelen taş.


isoandrosterone : n. İdrarda testosteron'un yıkım ürünü olarak bulunan androjenik etkiye sahip bir madde, 17. ketosteroid'lerin ir cinsi.


kimmelstiel-wilson syndrome : n. Diabetiklerde görülen interkapiler glomeruloskleroz.


lentiform : a. Mercimeksi (merceksi), mercikem biçim (mercekbiçim).


monoxide : n. biochem. Monoksit, bir atom oksijeni havi bir oksit.


myometer : n. Kas büzülmesini ölçme cihazı, miyometre.


ovoid : a. See: Oval.


pasta : n. See: Paste.


percaine : n. Mevzii uyuşturucu bir madde.


pilosis : n. Kılların anormal derecede büyümesi.


pyrophorus : n. Hava ile temasında, süratle oksitlenerek ateş alan herhangi bir madde.