Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

parietes nedir?

parietes : n. pl. Bir boşluğun çevresinde yer alan duvarlar, çeperler.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromish : n. Devamlı olarak veya fazla dozda bromid kullanılması nedeniyle gelişen kronik zehirlenme.


chitin : n. biochem. Böcek kabuğunu oluşturan madde, kitin.


cytologic : a. Sitoloji ile ilgili, hücrelerin mikroskobik muayenesi ile ilgili.


dyskeratosis : n. Keratin oluşmasında bozukluk, epidermis'te keratinositlerin erken veya kusurlu keratinizasyon göstermes ihali.


ejective : a. Gördüğü şeylerde kendi haletiruhiyesini tasavvur eden.


electrocardiogram : n. Kalbte uyarımı sağlayan elektrik akımının zaman ve voltaj değişkenleirne tabi olarak kaydedilmesinden elde edilen çizgi.


esthesioneurosis : n. Duyusal sinirlerin çalışmasında dengesizlikle belirgin nevroz.


gastrogenic : a. Mideden kaynak alan, gastrojenik.


genetics : n. Genetik (jenetik), soya çekim hadiselerini incleeyen biyoloji kolu, şahısların karakterlerinin kaynak ve gelişmelerini inceleyen bilim.


giant : n. 1. vücutça çok iri kimse, dev ama; 2. normaline nazaran çok büyük herhangi bir oluşum (dev hücre gibi).


gouty : a. Gutlu.


kinotoxin : n. biochem. Yorgunluktan meydana gelen bir toksin.


macrocytosis : n. Kanda büyük boy eritrositlerin bulunması, makrositoz.


methyl phenidate : n. Merkez sinir sistemini uyarmak yoluyla etki eden antidepresan bir ilaç.


midriff : n. Diyafram.


monotrichous : a. Tek kamçılı.


nephropathy : n. Böbrek hastalığı, nefropati.


nephrorrhagia : n. böbrek kanaması, nefroraji.


photonosus : n. Aşırı güneş ışığından meydana gelen hastalık.


radio-element : n. Radyoaktif element.