Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

parietes nedir?

parietes : n. pl. Bir boşluğun çevresinde yer alan duvarlar, çeperler.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachiocubital : a. Üst ve ön kolla ilgili.


buccoclusion : n. Alt veya üst çene üzerindeki bir grup dişin yanağa doğru çıkıntı yapar şekilde diziliş göstermesi.


cavitas : n. Boşluk kavite.


chromophile : n. See: Chromophil.


lunis : n. İlye, kaba et bölgesi (See: Buttocks).


determination : n. Kan v.s.'nin muayyen noktaya akışı veya hücumu.


encephalorrhgaia : n. Beyin kanaması.


endocolitis : n. Kolonun mukozasının iltihabı, endokolpit.


enterohepatitis : n. Karaciğer ve barsakların iltihabı, entorhepatit.


episiostenosis : n. Vulvanın daralması, episyostenoz.


fracture : n. Kırık, fraktür.


hypophrenic : a. 1. Diyaframaltı; 2. Zayıf akıllı, aklı zayıf, hipofrenik.


infusion : n. 1. Enfüzyon, damarlara zerketme; 2. Müessir elementlerini elde etmek için bir maddenin kaynatılması; 3. Kaynatma ile elde edilen eriyik.


intraventricular : a. Ventriküliçi.


lesbian : n. 1. Kadın homoseksüel, dişi eşcinsel, sevici; 2. lesbianizm'le ilgili, sevicilikle ilgili.


luteol : n. biochem. Yapraklarda bulunan sarı renkli pigment.


monoinfection : n. Belli bir mikrobun sebep olduğu enfeksiyon.


omodynia : n. Omuz ağrısı.


paraumbilical : a. Göbek yakınında, göbeğe komşu, göbeğe bitişik.


periacinous : a. Acinus çevresinde bulunan, akinusu saran.