Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

parietes nedir?

parietes : n. pl. Bir boşluğun çevresinde yer alan duvarlar, çeperler.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharectomy : n. Göz kapağının herhangi bir lezyon sebebiyle kısmen veya tamamen çıkarılması.


calcareous : a. Kireçli, kalsiyumlu.


ceruminal, ceruminous : a. 1. Kulak yağı olan, cerumen'li; 2. Kulak yağına ait ,ceruminosus.


cryptodidymus : n. Bir fetüs'ün diğeri içinde bulunmasıyla belirgin gerçekte iki fetüsten oluşan hilkat garibesi.


dahlin : n. Mikroskopik muayene için doku hücrelerini boyamada kullanılan kırmızımsı mor renkte bir boya.


dehydorcholesterol : n. See: calciferol.


dermoid : a. Deriye ait olan, deriyi ilgilendiren, deriye benzeyen.


dextrotorsion : n. Sağa doğru bükülme, ekseni etrafında sağa doğru dönme.


glossopharyngeal : a. Dil ve yutağa ait.


hematocyturia : n.İdrarda kan yuvarları çıkarma, hematositüri.


hematoperitoneum : n. Periton boşluğuna kanama, periton boşluğunda kan toplanması.


intervaginal : a. İki tabaka arasında bulunan.


ischioanal : a. İschium ve anüs ile ilgili.


laryngophantom : n. Larenksin suni modeli


megaloesophagus : n. Özofagus büyümesi (genişlemeis).


meronecrosis : n. Belli bir bölgede hücreleri hayatiyetini kaybetmesi, sınırlı hücre nekrozu, meronekroz.


monoculus : n. Tek göz bandajı.


mythophobia : n. Yalan söylemekten duyulan marazi korku, mitofobi.


natural : a. 1. Tabii, normal. 2. Doğuştan; 3. Sun'i veya patoljik olmayan; 4. Kendiliğinden olan, naturalist.


petechia : n. (pl. petechiae). Nokta biçiminde deri kanamaları, petesi (damar dışına kan çıkamsı), purpura.