Bugün : 21 Mayıs 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

paresthesia nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

paresthesia : n. Marazi hassasiyet, hastalık halinde duyarlık, parestezi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brucellosis : n. Enfektif bir retikülosis, insanlarda Brucella tipi bakterilerden birisiyle meydanag elen yaygın enfeksiyon.


celio : pref. Karın anlamına önek.


chromat- : pref. biochem. Renk, kromatin, renkle ilgili.


erythroclasis : n. Eritrositlerin parçalanması.


excavation : n. Çukur, boşluk, excavatio.


fibrochondroma : n. Lifli elementler ihitva eden kondrom, fibrokondrom.


hangnail : n. Tırnak yatağından çıkan dar bir deri bandı, şeytantırnağı.


histohematogenous : a. Doku ve kandan ibaret, histohematojenez.


hypouricemia : n. Kanda ürik asit miktarının ileri derecede azalışı.


inoculator : n. Aşı yapmada kullanılan araç (şırınga v.s.).


lemography : n. Veba veya diğer bulaşıcı hastalıklar hakkında yazılan eser, lemografi.


leptoprosopia : n. Yüzün, uzunluğuna oranla anormal şekide dar oluşu.


maculation : n. 1. Deri veya herhangi bir oluşum üzerinde küçük leke veya benekler oluşması; 2. Üzerinde küçük leke veya benekler gösterme hali, benekli olma durumu.


opacity : n. 1. Donukluk, kesafet; 2. Donuk bölge.


orchiodynia : n. Testis ağrısı.


osselet : n. 1. Küçük kemik; 2. Aşık kemiği.


phosphoruria : n. 1.İdrarda aşırı miktarda fosfor bulunuşu, fosorüri; 2. Fosfor gibi ışıldayan berrak nitelikte idrar çıkışı.


purine : n. Ürik asit başta olmak üzere pürin cisimciklerinin ana unsurunu oluşturan kompleks yapıda azotlu bileşik, pürin (Nükleoprotein metabolizmasının son ürünü olarak meydana gelir).


quadruped : a. Dört ayaklı hayvan.


rachiopathy : n. Omurgayı tutan herhangi bir hastalık.