Bugün : 24 Haziran 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

parectasia nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

parectasia : n. See: Parectasis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromomania : n. Brom bileşiklerinin devamlı kullanımı sonucu gelişen mani hali.


bufotherapy : n. Karakurbağası tarafından salgılanan toksik maddenin tedavi amacıyla kullanılması.


depolarization : n. 1. Kutuplaşmasının ortadan kalkması, pozitif ve negatif kutuplar arasındaki gerilim farkının kalkması; 2. Uyarı sonucu harekete sevkedilen sinirv eya kas lifinde elektrik yükü kaybedilmesi.


Epstein barr Virus : n. Burkitt lenfosarkomu ile alakalı virüs.


extramarginal : a. Bilinç dışı, idrak dışı


gastronomic : a. Mide ve yemeğe ait, gastronomiye ait.


herniotomy : n. Fıtığın cerrahi tamiri, herniyotomi.


hypomyxia : n. Mukoza salgısının azalması.


incompatibility : n. İki ilacın birbiriyle uyuşmaması hali, enkompatibilite.


iprindol : n. Trisiklik antidepresan.


metroperitonitis : n. Uterus ile peritonun iltihabı, metroperitonit.


mikulicz's disease : n. Gözyaşı ve tükürük bezlerinin kronik hipertrofik büyümesi.


morphologic : a. 1. Organizmanın ş ekil ve yapısıyla ilgili; 2. Morfoloji ile ilgili.


odontagra : n. Damla (gut) hastalığına bağlı diş ağrısı.


oophorostomy : n. Yumurtalık kisti içinde drenaj maksadı ile delik açılması.


osphresiophobia : n. Kokulardan nefret etme hastalığı.


pachysomia : n. Vücut kısımlarının kalınlaşması, pakisomi.


parasitaemia : n. Kanda parazit bulunamsı.


peptolysis : n. Pepsin parçalanması,


pharmacophobia : n. Marazi ilaç korkusu.