Bugün : 28 Mayıs 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

parathyroidoma nedir?

parathyroidoma : n. 1. Paratiroid bezinden gelişen tümör; 2. Paratiroid'e benzer dokudan oluşan tümör.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

collagenolytic : a. Kollajen'in erimesine sebep olan, kollajen'i eriten.


ecomania : n. Kişinin aile ilişkilerinde marazi şekilde sert oluşu, güçsüz olmasına rağmen aile fertlerine, aşırı derecede hükmetme his ve arzusu.


erythrocyto-opsonin : n. biochem. Eritrositlere etki yapan opsonin.


febricity : n. Ateş meydana getirme niteliği.


feverish, feverous : a. 1. Hararetli, ateşli, 2. Sıtmalı, sıtma getiren; 3. Ateş veren.


healthless : a. Hasta.


hematinemia : n. kanda hematin bulunması.


hemocatheresis : n. Kırmızı kan yuvarlarının yok olması.


ionotherapy : n. See: iontophoresis.


ketone : n. biochem. Organik bir madde, keton.


lamprophonic : a. Kolayca işitilir veya anlaşılır nitelik taşıyan (ses).


larviphagic : a. Larva yiyen, larva yiyerek beslenen.


mammal : a. Memeye ait, mammalis.


mesoderm : n. Ektoderm ile endoderm arasarasında gelişen orta tabaka hücreleri, mezoderm


microphallus : n. Penisin normalden küçük olması, kamış küçüklüğü.


move : v. İşletmek (barsak).


poikilocytosis : n. Kanda şekil bozukluğu gösteren eritrosit (poikilosit)lerin bulunuşu.


porencephalia : n. See: Porencephaly.


primordium : n. İlkel devresinde bulunan organ.


sewage : n. Lağım.