Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

parathyroidoma nedir?

parathyroidoma : n. 1. Paratiroid bezinden gelişen tümör; 2. Paratiroid'e benzer dokudan oluşan tümör.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalitis : n. Beyin iltihabı, ensefalitis.


deodorant : n.&a. 1. Kokuyu azaltmak veya izale etmek için kullanılan kimyevi bir madde; 2. Dezenfekte edici.


dispenser : n. İlacı, reçetedeki tarife göre hazırlayan kişi.


emasculated : n. Kastre edilmi, hadım.


enterologist : n. Barsak hastalıkları uzmanı.


funnel : n. Huni.


gastrograph : n. Mide hareketlerini kaydeden cihaz, gastograf.


gnathology. : n. Çene, çene hastalıları ve tedavilerini konu alan bilim dalı.


lacrimotomy : n. Gözyaşı bezi, kanalı ve kesesinin ameliyatı, lakrimotomi.


heterophonia : n. Herhangi bir ses anomalisi, heterofoni.


hysterolity : n. Uterus taşı.


methylate d spirit : İçinde %5 oranında neftyağı bulunan, bu nedenle de içilmesi olanaksız olan alkol.


microlith : n. Çok küçük taş.


pathogneic : a. Patojeni veya patojeneze ait.


percent : a. Yüzde, %.


pinworm : n. kıl kurdu adıyla anılan küçük kurt. Enterobius vermicularis.


premonitory : a. Önceden haber veren.


proliferation : n. Çoğalma, artma (özellikle hücreler için kullanılır), proliferasyon


sclerodactylia : n. El ve ayak parmaklarının skleroderması.


slide : n. Lam, cam (mikroskop).