Bugün : 26 Eylül 2017, Salı

Favorilere Ekle!

parathyroidoma nedir?

parathyroidoma : n. 1. Paratiroid bezinden gelişen tümör; 2. Paratiroid'e benzer dokudan oluşan tümör.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

candidiasis : n. Candida türüne mensup mantarların sebeb olduğu hastalık.


cryothalamectomy : n. Parkinson hastalığında veya diğer hiperkinetik durumlarda talamus bölgesine aşırı soğuk uygulanması, bu bölgelerin dondurularak tahribi.


digsetible : a. Hazmedilir, hazmı mümkün, hafif.


ecchymoma : n. Çürük bölgesinde kan toplanması sonucu oluşan şişlik, çürüğe bağlı hematom.


eponychium : n. 1. Embriyo'da tırnak yataklarını örten, bilahare tırnakların geliştiği boynuzumsu tabaka; 2. Tırnak kenarlarını saran epidermis.


extracranial : a. Kafatası (cranium) dışında.


funk : n. Korku.


gastroduodenostomy : n. Mide ile duodenum arasında anastomoz yapılması.


gonococcide : n. Gonokokları yok eden faktör gonokoksit.


teratic : a. 1. Hilkat garibesi ile ilgil, 2. Ağır şeki bozukluğu gösteren.


teratoma : n. Embriyonun üç yaprağının birden iştirak ettiği fena yapılar, bileşik tümör, birden fazla jerminatif tabakadan kayaklanan tümör, teratom.


heterodermic : a. Başka bir şahıstan alınan deri ile yapılmış.


hydrocyst : n. Sulu kist, hidrosist.


hypazoturia : n. See: Hypoazoturia.


insulator : n.Elektrik veya ısıyı iletmeyen madde,izolatör.


kataphrenia : n. See:Cataphrenia.


luadanum : n. Afyon ruhu.


midsection : n. Organ veya oluşumun ortasından yapılan kesit, orta kesit.


monocyesis : n. Tek fetüslü gebelik.


myoblastoma : n. Miyeloblastlara benzeyen hücrelerden müteşekkil kas tümörü.