Bugün : 20 Temmuz 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

parathyroidoma nedir?

parathyroidoma : n. 1. Paratiroid bezinden gelişen tümör; 2. Paratiroid'e benzer dokudan oluşan tümör.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

ethereal : a. biochem. Etere ait, eterik, eteri havi, etere benzer.


ethopropazine : n. Özellikle Parkinsonizmle ilgili rigiditede kullanılan antispazmodik bir ilaç.


gyrencephalic : a. Üzerinde kıvrım (gyrus)Lar bulunan beyine sahip.


hemoid : a. Kana benzer, kan gibi.


homocerebrin : n. Beyin maddesinden elde edilen bir cevher.


horror : n. 1. Ürperme, titreme; 2. Dehşetli veya korkunç şey.


iliacus : n. Kalça kası, musculus iliacus.


iridochoroiditis : n. İris ve koroid iltihabı, iridokoroid.


lepothrix : n. Kılların pullanıdğı (pulla kaplandığı) bir duru.


lumisterol : n. biochem. Ergosterolün bir izomeri.


myotonometer : n. Kas tonüsünü ölçme aleti, miyotonometre.


new-growity : n. Doku artımı sonucu meydana gelen patolojik oluşum, tümör.


normoblastosis : n. 1. Kemik iliğinde aşırı miktarda normoblast oluşması; 2. Kanda fazla sayıda normoblast bulunuşu.


obsidional : a. Mevzi savaşı sırasında vukubulan.


oncoma : n. Tümör, şiş, ur.


pandemic : a. 1. Pandemi özelliği gösteren, geniş bir saha üzerinde salgın olarak görülen; 2. Geniş bir sahaya yayılma niteliği gösteren hastalık, salgın hastalık.


pneumology : n. Nefes yolları hastalıkları bilgisi, pnömoloji.


postcommissure : n. Beynin arka birleşeği.


rect(o)- : pref. Rektum(a ait).


run : v. Cerahat çıkmak ,cerahat akmak.