Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

parathyroidoma nedir?

parathyroidoma : n. 1. Paratiroid bezinden gelişen tümör; 2. Paratiroid'e benzer dokudan oluşan tümör.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bivalve : a. Vaginal spekulum'da olduğu gibi iki ağzı olan.


cacosmia : n. 1. Mevcut olmadığı halde hoşa gitmeyen kokular hissetme hali; 2. Kötü koku, tiksindirici koku.


cleidarthritis : n. Sternum ile klavikula arasındaki eklemin iltihabı.


dimethylaniline : n. biochem. Anilinden çıkarılan renksiz ve kokulu bir yağ, dimetilanilin.


disinfestation : n. Enfestasyon taşıyan böcek, sinek veya hayvansal parazitleri öldürme.


disturbance : n. Rahatsızlık.


exopathic : a. Vücudun dışından kaynaklanan, eksopatik.


gauss : n. Elektromanyetik ölçü birimi, gavs.


illusional : a. 1. İllüzyonlarla ilgili; 2. İllüzyonlar gösteren.


mating : n. Erkek ve dişinin yavru meydana getirmek üzere çiftleşmesi, çiftleşme.


megalo : pref. See: mega.


megalopsia : n. Göz bozukluğu neticesi cisimleri normaldan büyük gösterme, megalopsi, makropsi


menapthone : a. Kan pıhtılaşmasında K vitaminine benzer bir etkiye sahi polan, yağda eriyebilen sentetik bir madde.


monomastigote : a. Tek kamçılı.


odontorrhagia : n. Diş çıkarıldıktan (çekildikten) sonra kanama yapması, odontoraji.


ovulin : n. Yumurtalığın iç salgısı.


pentobarbitone : n. Kısa etkili bir barbitürat.


pheniodol : n. Kolesistografide kontrast madde olarak kullanılan bir iyot bileşiği.


phosphonecrosis : n. Fosfor zehirlenmesinde çene nekrozu.


phosphorated : a. Fosforlu, fosfor ile terkip edilmiş.