Bugün : 18 Kasım 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

parathyroidoma nedir?

parathyroidoma : n. 1. Paratiroid bezinden gelişen tümör; 2. Paratiroid'e benzer dokudan oluşan tümör.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

endomitosis : n. Kromozomların iğ şekli oluşturmaksızın bölünerek iki misli olmaları.


epectal : a. 1. Fazladan ilave, gerektiğinden fazla (kısım veya oluşum); 2. Kafatası kemiklerini birleştiren sütürler içindeki herhangi bir küçük kemik.


epiphrenal : a. Diyafragma üzerinde.


erythroclasis : n. Eritrositlerin parçalanması.


excitomotor : a. Hareket yeteneğini uyaran ilaç.


funduscope : n. Göz fundusu (göz dibi)'nu muayenede kullanılan alet, funduskop.


geromorphism : n. Erken yaşlılık, erken ihtiyarlama, jeromorfizm.


guttural : a. Gırtlağa ait.


homeoplasia : n. Bir dokunun yanında ona eş bir doku meydana gelmesi, hemoplazi.


icteroid : a. Sarılığa benzer, ikteroyid.


iridesis : n. Sun'i iris oluşumu.


micrology : n. 1. Mikroplar bilgisi, mikropbilim, mikroloji; 2. Mikroskopi bilimi.


nephropyosis : n. Böbreğin cerahatlanması, nefropiyoz.


neuropath : n. 1. Sinirsel hastalık gösteren kişi; 2. Bünye olarak nevroz'a eğilim gösteren kişi.


overcompensation : n. Aşırı derecede telafi.


pediatrician : a. Çocuk hastalıkları uzmanı, çocuk doktoru, pediatr.


perioosteits : n. See: Periostitis.


postaxial : a. Eksen kemik araksı.


reaction : n. Bir ilacın hasta üzerinde aksi tesiri, reaksiyon (See: A Glossary of Chemistry).


scotography : n. Röntgen ışınları aracılığıyla film alma.