Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

parathyroidal nedir?

parathyroidal : a. Paratiroid bezleriyle ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromate : n. biochem. Bromat asidinin tuzu, bromat.


bubukle : n. Kara kabarcık.


colpalgia : n. Vagina'da hissedilen ağrı, vagina ağrısı.


contuse : v. Berelemek, yaralamak, çürütmek, ezmek.


craniectomy : n. Bir kafatası segmentini kesme ameliyesi, kranyektomi.


dispense : v. İlaç yapmak, tarifine göre ilacı hazırlamak.


encephalopyosis : n. Beyin apsesi.


halitosis : n. Kötü kokan nefes, ağızdan gelen fena koku.


haptene : n. biochem. Natamam antigen başka bir maddeyle birleştikten sonra antikor meydana getirebilen madde.


hypercapnia : n. Kanda karbon diyoksit fazlalığı.


keratectomy : n. Korneanın bir parçasının ameliyatla çıkarılması, keratektomi.


Koch's Bacillus : n. Kendisini ilk kez bulan kimsenin adına izafeten, tüberküloz basiline verilen ad.


laryngoplasty : n. Larenksin plastik tamiri.


multipolar : a.Çok kutuplu, multipolar.


multiterminal : a. Çok elektrodlu.


nicotinism : n. Nikotinle zehirlenme, nikotinizm.


osteoclasia, : n. Osteoklazi: 1. Şekilbozukluğunu düzeltme amacıyla biçimsiz kemiğin kırılması; 2. Kemiğin yumuşayıp erimesi.


pectinatus : n. (pl. pectinati). See: Pectinate.


reactivate : v. Tekrar aktif hale getirmek, yeniden etki gücü kazandırmak, özellikle etki gücünü kaybetmiş bağışık kanı tekrar eski durumuna getirmek.


resin : n. Sakız, çam sakızı, reçine (See: A Glossary of Chemistry).