Bugün : 21 Ocak 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

parathyroidal nedir?

parathyroidal : a. Paratiroid bezleriyle ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharopachynsis : n. Göz kapağının kalınlaşması.


bronchogram : n. Bronş sisteminin radyolojik fotoğrafı.


clinomania : n. Marazi yatma eğilimi, yataktan çıkmak istememe hastalığı.


depurate : v. Temizlemek, saf hale getirmek.


exocranial : a. Kafadışı yüzüne ait.


fertilization : n. See: Fecundation.


genyplasty : n. Yanak plastik ameliyatı.


hangnail : n. Tırnak yatağından çıkan dar bir deri bandı, şeytantırnağı.


hemiparesis : n. Vücudun veya yüzün yalnızca bir tarafında görülen hafif felç veya zaafiyet.


hypophosphaturia : n. İdrarda fosfat miktarının ileri derecede düşük oluşu.


impar : a. 1. Eşitsiz, gayrimüsavi; 2. Tek, çift olmayan.


mononucleosis : n. Öpüşme hastalığı (gudde iltihaplanmasına ait olup, ağızdan öpüşme sırasında geçen bir virüsün sebep olduğu ve umumiyetle gençler araında görülen bir hastalık); 2. Kanda tek nüveli lökosit fazlalığı.


myelosclerosis : n. Omurilik veya kemik iliğin sklerozu.


nephro-ureterectomy : n. Böbrek ve uretranın ameliyatla çıkarılması.


nystagmography : n. Nistagmus gösteren gözde oluşan hareketlerin nistagmograf aracılığıyla çizelge halinde kaydedilmesi, nistagmografi.


peari : n. 1. İnci, sedef; 2.İçinde uçucu nitelikte sıvı ilaç (amil nitrit v.s.) bulunan cam kapsül; 3. Astım'lı hasta balgamında görülen yapışkan nitelikle mukus taneciklerinden her biri.


photoperceptive : a. Işığı görebilen.


postaxial : a. Eksen kemik araksı.


scalene : n. Kenarları birbirine eşitlik göstermeyen üç köşeli şekil, bu nitelikte üçgen.


scoop : n. Ölü dokuları temizlemede kullanılan kaşık şeklinde cerrahi alet, kaşık.