Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

parathyroidal nedir?

parathyroidal : a. Paratiroid bezleriyle ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bitelock : n. Protez'in damak üzerine gelen kısmına ağıza uyacak tarzda şekil veren dişçi aleti.


blepharoplegia : n. Göz kapağı felci.


caduca : n. Bozulmuş dış gebelikte uterus'tan dışarı atılan, üçgen şeklinde desidua, kadük.


carminative : n. 1. Yel (gaz) çıkarıcı; 2. Karın ağrısını geçiren ilaç.


coctoprecipitin : n. biochem. Isıtılmış serum veya başka antijen zerketmekten ileri gelen presipitin.


cystopyelitis : n. mesane ve böbrek pelvisinin birarada iltihabı.


epitrochlea : n. Humerus'un iç lokması.


heritage : n. Kalıtımla geçen özellik veya özellikler, kalıt; 2. Geçmişten kalan miras, atalardan kalan herhangi bir şey (kültür, adet, gelenek v.s.).


lactescence : n. süte benzeyiş, sütlülük.


subepithelial : a. Epitel altı, epitel altında bulunan.


hematozoon : n. Kanda yaşayan herhangi bir hayvansal parazit.


hemolysin : n. Eritrositlerin parçalanmasına sebep olan madde.


kernicterus : n. Beynin bazal ganglionlarında bilirubin'in etkisi ile meydana gelen ve zeka geriliği ile kedini belli eden bir durum.


leukosis : n. Lökosit yapan dokuların çoğalması.


maladjustment : n. İntibak edemeyiş, uymayış, uyumsuzluk.


menopause : n. Adetten kesilme, menopoz.


monomyositis : n. Tek kas iltihabı, monomiyozit.


mycetoma : n. El ve ayak kemiklerine tesir eden mantardan doğan bir hastalık, kemik marazı.


nasiform : a. Buruna benzeyen, burun şeklinde.


normochromasia : n. Hücre veya dokuda normal boyama reaksiyonu, normokromazi.