Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

parasalpingitis nedir?

parasalpingitis : n. Fallop tübü (tuba uterina) çevresindeki dokuların iltihabı, parasalpenjit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caecum : n. Sağ fossa iliaca'da bulunan keseye benzer yapıdaki başlangıç bölümü, kör barsak, çekum.


centinormal : n. Bir maddenin % 1 (0.01)'liği 0.01 oranındaki normal eriyiği.


chondrectomy : n. Kıkırdağın ameliyatla çıkarılması.


diacid : n. biochem. İki hidroksil grubu ihtiva eden bir bileşim.


dioptry : n. Bir merceğin ışığı kırma kudreti, diyopteri (odak noktası, merkezinden bir metre mesafede olan merceğin kırma kudreti birim olarak alınmıştır).


epicostal : a. Kaburga üzerinde.


hemoalkalimeter : n. Kanın alkaliliğinin tayinine yarayan cihaz.


lymphangiomatous : a. Lenfanjiyomlu.


obesity : n. Şişmanlık, obezite, adipositas, obesitos.


omental : a. Omentuma ait, omentalis.


oolemma : n. Graaf folikülü içindeki ovum'un çevresini saran şeffaf zar.


orthognathic : a. Ortognatiye ait.


pedatrophia, pedatrophy : n. Çocuklarda mesarika içindeki lenf düğümlerinin tüberkülozu olup sindirim bozukluğu yapar, pedatrofi.


pertussal : a. Boğmacalı.


phlebolite : n. Damar tıkanıklığı.


preretinal : a. Retina önünde.


pyretotherapy : n. Sun'i olarak vücut ısısını yükselterek hastayı tedavi etme usulü.


rate : n. Hız, sür'at, oran, bir olayın belli bir zaman süresi içindeki oluş hızı veya görülüş sıklığı.


somatology : n. Somatoloji: 1. Canlı vücutları fizik bakımından incleme bilgisi, 2. Fizyoloji ve anatomi bilgisi.


splenectopy : n. dalağı çıkaram ameliyatı.