Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

paraphasic nedir?

paraphasic : a. 1. Parafazi ile ilgili; 2. Parafazi gösteren.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cartilaginification : n. Kıkırdak haline dönüşme, kıkırdaklaşma.


cheiloncus : n. Dudak tümörü.


chromat- : pref. biochem. Renk, kromatin, renkle ilgili.


deicduation : n. Adet esnasında, kalınlaşmış endometrium'un adet kanalıyla dışarı atılması.


dorsiflexion : n. Arkaya doğru bükülme.


erythruria : n. Eritrosit işeme, eritrüri.


exhibitionism : n. 1. Kendini teşhir etme anomalisi; 2. Kendi üree (cinsel) organın başkaları tarafından görülmesinden zevk alma eilimi.


femorocele : n. Femur fıtığı.


physiatrist : n. Fizyatri uzmanı.


gristly : a. Kıkırdaktan oluşan, kırkırdak yapısında.


hypogammaglobulinemia : n. Kandaki gammaglobulin seviyesinin azalması.


hypophosphate : n. Bir göze ait görme ekseninin diğer göze göre daha aşağı seviyede olması.


keratose : a. Boynuzlu, boynuzsu, keratoz.


leprology : n. Cüzam bilgisi, leproloji.


macule : a. Yuvarlak elle hissedilemeyen, cilt seviyesinden y üksek olmayan döküntü (leke), makül.


metranemia : n. Uterus'un kansız kalışı, uterus iskemisi.


neurofibril : n. Sinir hücrelerinde sitolazmayı her yönde kat eden ince lifler.


pectoralgia : n. Nevraljik göğüs ağrısı.


salty : a. biochem. Tuzlu.


scalp : n. Başın saçlı yerinin derisi, saçlı deri.