Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

paraphasic nedir?

paraphasic : a. 1. Parafazi ile ilgili; 2. Parafazi gösteren.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dactylate : a. parmağa benzeyen.


diagnosis : n. Teşhis, diyagnostik.


dose : n.&v. 1. Bir ilacın muayyen zamanda alınacak miktarı, doz; 2. Muayyen miktarda ilaç vermek.


dysrhythmia : n. Ritimbozukluğu, belli bir sıra ve düzen içinde gidişin bozulması.


hiccough, hiccup : n. Hıçkırık, singultus.


hyperthymism : n. timus bezinin aşırı çalışması, timüs bezindeki aşırı faaliyet sonucu meydana gelen patolojik durum.


irritable : a. Hafif uyartılara şiddetle cevap veren, hassas, taharrüşe müsait.


keratotome : n. kornea'ya kesit yapmada kullanılan özel bistüri.


leukotoxin : n. Lökositleri yokeden, toksin.


mapple syrup urine disease : n. Resesif familial tipte genetik bir hastalık.


medicine : n. 1. Tıp (ilmi), tababet, hekimlik; 2. İlaç.


natremia : n. Kanda sodyum bulunması, natremi.


orthopraxy : n. Şekil bozukluklarının mekanik düzeltilmesi.


overeating : n. Aşırı yeme, doymak bilmez şekilde yeme.


pian : n. See: Yaws.


positive : a. 1. Kat'i; 2. Müspet, pozitif; 3. Bir madde, durum veya hastalığın mevcudiyetini gösteren.


preinvasive : a. İstila öncesi (tümörler hk.).


pseudomucin : n. Yumurtalık kistlerinde bulunan bir çeşit müsin.


pyridoxine : n. biochem. B6 vitamini.


subchordal : a. Ses tellerinin altında.