Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

paraphasic nedir?

paraphasic : a. 1. Parafazi ile ilgili; 2. Parafazi gösteren.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bregma : n. 1. Başın en yüksek kısmı; 2. Ön bıngıldağın bulunduğu alın kemiği ile şakak kemikleri arasındaki nokta, sagital dikişle koronal dikişin birleştiği nokta.


carmine : n. Koyu kırmızı bir boya maddesi, kırmızıdan şapla çökeltme suretiyle elde edilen kırmızı pigment.


down : a. Fetüs derisinin büyük kısmını 4. gebelik ayından itibaren örten ince tüylerin oluşturduğu örtü, lanugo.


free : a. biochem. Serbest, terkipsiz.


physio- : pref. Tabiat, tabii, fizyoloji, fizyolojik.


hydrotis : n. Kulakta, özellikle iç kulakta seröz sıvı toplanması.


hypoglobulia : n. Kan alyuvarlarının azalması.


invert : n. Cinsi sapık, homoseksüel şahıs.


morphogenesis : n. Canlılarda dış şekillerin tekamülü, morfojenez.


obstinacy : n. Bir hastalığın tedaviye inat etmesi.


oesophagectasis : n. Normalden daha geniş durumda olan yemek borusu.


oleandomycin : n. Penisiline benzer sepktrumu olan bir antibiotik.


ovification : n. Yumurtalıkta olgun ovum'un oluşması.


paradoxic : a. Doğru olabilmesine rağmen görünüşte zıtlık gösteren, aykırı görünen, tezat oluşturan.


plasmology : n. Canlı maddelerin en küçük parçalarını inceleyen bilim, plazmoloji.


postmedian : a. Orta-enine çizginin arkasında bulunan.


quaternary : n. Dörder dörder, dörtten ibaret, dört element veya radikalden oluşmuş, quaternarius.


sitotoxism : n. Bakteri veya mantarla enfekte bitkisel gıda maddelerinin yenmesi sonucu oluşan zehirlenme, tahıl zehirlenmesi.


splanchnocele : n. Barsak fıtığı, splanknosel.


subtropical : a. Tropikal iklime yakın iklim özellileri gösteren bölgelerle ilgili, bu iklim özelliğine sahip bölgelerde görülen.