Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

paraphasic nedir?

paraphasic : a. 1. Parafazi ile ilgili; 2. Parafazi gösteren.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bismuthosis : n. Bizmut'un organizma tarafından emilmesi sonucu hasıl olan zehirlenme, bizmut zehirlenmesi.


chief : n. Baş, şef, amir.


chromatic : a. 1. Boyanabilen; 2. Renge ait, kromatik.


desexualize : v. Cinsel iktidardan mahrum etmek, iktidarsızlaştırmak.


determination : n. Kan v.s.'nin muayyen noktaya akışı veya hücumu.


epididymo-orchitis : n. Epididimis ve testislerin birlikt iltihaplanmas4.


evolutionism : n. Evrim teoriis.


excerebration : n. Beynin çıkarılması.


excoriation : n. Cildin bir kısmının çıkarılması.


integration : n. 1. Vücuda maletme; 2. Anabolik faaliyet.


hypodermal : a. İç zara ait.


hypoacidity : n. Mide suyundaki asidin azalması, hipoasidite.


leucopathy : n. Renkizlik, albinoz.


litholysis : n. İlaçla taşı eritme, litoliz.


metaprotein : n. biochem. Bir proteine asit veya alkali tesiri ile meydana gelen madde.


mucinolysis : n. Musin'in erimesi, çözülmesi.


nephrocystitis : n. Böbrek ve mesane iltihabı, nefrosistit.


pleuropneumonia : n. Plörezi ile beraber seyreden, şiddetli plevra ağrısının hakim olduğu pnömoni, plöropnömoni.


polyuria : n. Bazı hastalıklarda görülen idrar çokluğu, poliüri.


reference : n. Müracaat yeri, herhangi bir araştırmada başvurulan kaynakları gösteren liste.