Bugün : 18 Ekim 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

paraphasic nedir?

paraphasic : a. 1. Parafazi ile ilgili; 2. Parafazi gösteren.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chylosis : n. Barsakta sindirim sonucu kilüs oluşması ve oluşan kilüs'ün kana geçerek dokulara taşınması.


colcothar : n. biochem. Kırmızı demir oksidi, kolkotar, zacı mahruk.


deferens : n. 1. Taşıyan ileten. 2. See: Ductus deferens.


deionization : ş. biochem. Bir bileşimden iyonların çıkarılması.


ectropion : n. Gözkapaklarının serbest kenarlarının dış tarafa kıvrılmaları.


enteromyiasis : n. Barsaklarda yerleşen sinek larvalarının meydana getirdiği hastalık.


fungicide : n. Fongüsleri yokeden faktör, fungisid.


hysteropexy : i. Normal yerini terketmiş olan uterusu ameliyatla yerine tesbit etme, histeropeksi.


jugulum : n. 1. Köprücükkemiği; 2. Boyun.


logaditis : n. Sklera (gözakı) iltihabı, logadit.


lying : n. 1.Doğum, çocuk doğurma; 2. Lohusalık. (See: Child-bed).


mouthwash : n. Ağız ve boğazı çalkalayarak yıkamada kullanılan antiseptik ısvı, gargara.


nociceptor : n. Ağrı veya acı verici uyarıları alıp beyin merkezlerine ileten isnir deri veya duy organlarındaik ucu.


nymphectomy : n. Vulvadaki küçük dudaklar (labia minora) ın ameliyatla çıkarılması, nemfektomi.


orthogenesis : n. Belirli bir yönde gelişme, ortojenez.


peritonitis : n. Periton iltihabı, peritonit.


plasmodial : a. Tabii protoplazmaya ait.


postoperative : a. Ameliyattan sonra, ameliyat sonu.


proteolytic : a. 1. Proteoliz'le ilgili 2. Proteinleri parçalayıcı, proteinlerin daha basit bileşiklere parçalanmasını sağlayıcı, proteolitk.


psychrophobia : n. Marazi soğuk korkusu, psikrofobi