Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

paramedian nedir?

paramedian : a. Orta bölümün yakınında bulunan, ortaya yakın olarak yera lan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blennogneic : a. Mukus meydana getiren, mukus salgılayan.


choledocholithotomy : n. Koledok kanalında bulunan bir taşın cerrahi olarak çıkarılması.


cleptomania : n. See: Kleptomania.


clitoridis : n. Klitoris iltihabı.


colporrphaphy : n. 1.Vagina'daki yırtık kenarlarının karşılıklı birleştirilerek dikilmesi; 2. Vagina ön veya arka duvarından üçgen şeklinde parça çıkarılarak kesik kenarların tekrar dikilmesi.


disease : n. Hastalık; illet, maraz.


edentate : a. Dişleri bulunmayan, dişsiz.


ergonovine maleate : n. biochem. Uterus kasılmalarını sağlayan beyaz billüri toz.


etiologic : a. 1. Etyoloji ile ilgili; 2. Hastalık sebebiyle ilgili.


exocervix : n. Uterus boynunun vagina içine açıldığı bölge.


fetopelvic : a. Fetüs ve anne pelvisi ile ilgili, fetüs başı ile anne pelvisi arasındaki ilişkiye ait.


fundusectomy : n. Mide fundusunun ameliyatla çıkarılması.


hyaluronidase : n. biochem. Dokulardaki hiyalüronik asidi parçalayan bir madde.


inertia : n. 1. Atalet, süredurum; 2. Bir organın veya bir kasın işlemez hale gelmesi.


kysthitis : n. Vagina iltihabı.


lorfan : n. Levallorphan'ın müstahzar adı.


megadont : a. Normalden çok büyük dişli.


metrectasia : n. Rahim (uterus) genişlemesi, metrektazi.


oncotomy : n. Tümör veya apseyi yarma ameliyesi, onkotomi.


pneumococcemia : n. Kanda nömokok bulunması, pnömokoksemi.