Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

paramedian nedir?

paramedian : a. Orta bölümün yakınında bulunan, ortaya yakın olarak yera lan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromomania : n. Brom bileşiklerinin devamlı kullanımı sonucu gelişen mani hali.


cathartic : a.&n. 1. Müshil (ilaç); 2. Barsakları temizleyici.


cadula block : n. See: Epidural.


dyslekxia : n. Okumada bozukluk, okuma güçlüğü.


epitheliomatous : a. Epitele ait.


fibrinogenopenia : n. Kanda fibrinojen miktarının azalması.


homologous : a. Yapı ve kaynak bakımından birbirine benzeyen.


hypocystotomy : n. Mesane'nin perineden yapılan kesit aracılığıyla açılması.


idio : pref. Kendine özgü, kendi kendine, bağımsız anlamına önek.


incidental(al) : a. Arızi.


intracranial : a. Kafatasında bulunan veya meydana gelen.


leiomyosarcoma : n. Çizgisiz kas hücreleri ihtiva eden habis tüömr.


lump : n. 1. Yumru, topak, şiş; 2. Hareketleri ağır ve kaba kimse hantal adam.


macrosigmoid : n. Sigmoidin aşırı büyüklüğü.


ochlesis : n. Kalabalık yerlerde bulunma sonucu alınan hastalık.


oligomelus : n. Kol veya bacaklardan birinin doğuştan yokluğu.


paralyzant : a.&n. 1. Felç yapan; 2. Felç meydana getiren ilaç, paralizan.


periencephalomeningitis : n. Beyin korteksi ile meninkslerin iltihabı.


photosensitivity : n. Işığa karşı duyarlık.


pneumonotomy : n. Akciğer ameliyatı.