Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

paramastitis nedir?

paramastitis : n. Meme altındaki dokuların iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cantholysis : n. Göz kapağı aralığını genişletmek amacıyla canthus'a kesit yapam.


craniomalacia : n. Kafatası kemiklerinin anormal yumuşaklığı.


ecstasy : n. kendinden geçme, ekstaz.


gangliitis : n. Sinir veya lenf ganglionunun iltihabı.


heredopathia : n. Elde edilen herhangi bir patolojik durum (hal), heredopati.


hamstring : n. & v. diz altında bulunan iki büyük kirişten biri, dizardı çukurunun iki yanıdaki kirişler. Bu kirişleri kesmek.


helleborism : n. 1. Veratrum alkaloidleri ile zehirlenme; 2. Veratrum alkaloidleri ile tedavi.


isotypical : a. Aynı tipte, aynı tipe mensup olan, aynı tipe ait.


karyorrhexis : n. Hücre çekirdeğinin parçalanması, kromatin taneciklerinin hücre sitoplazmasında dağılmasına uzanmak üzere çekirdeğin parçalara ayrılması.


kneepan : n. diz eklemi önündeki yası kemik, dizkapağı, patella.


lobocyte : n. Parçalı lökosit, lobosit.


neurogliacyte : n. Nevrogliyi oluşturan hücrelerden biri.


normal : a. Herhangi bir şekilde (yapı, görünüş, işlev v.s.) anormallik göstermeyen, tabii, normal.


oligotrophy : n. Beslenme yetersizliği, oligotrofi.


pachymenia : n.Cilt veya zar kalınlaşması, pakimeni.


perforator : n. Delici, kraniotomi'de kullanılan fetüs başını delmeğe mahsus sivri uçlu alet, perforatör.


phorocyte : n. Bağ dokusu hücresi.


placentotherapy : n. Plasenta'dan hazırlanan doku özünün, bazı durumlarda tedavi amacıyla uygulanması, plasenta tedavisi.


precostal : a. Kaburgaların önünde.


rhinostenosis : n. Burun yollarının daralması, burun tıkanıklığı, rinostenoz.