Bugün : 29 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

paramastitis nedir?

paramastitis : n. Meme altındaki dokuların iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

candidiasis : n. Candida türüne mensup mantarların sebeb olduğu hastalık.


echocardiography : n. Kalp-damar sistemine gönderilien yüksek frekanslı ses dalgalarındaki yansımanın çizelge halinde gösterilmesi, ekokardiyografi (kardiovasküler lezyonların teşhisinde kullanılan ultrasonik bir yöntem).


flavor : n. 1. Lezzet, tat; 2. İlaç olarak kullanılan bir şuruba tat veren etkisiz madde.


fungous : a. 1. Mantara ait; 2. Mantarsı, mantarbiçim; 3. Mantarlı.


hepatolienomegaly : n. Hem karaciğer hem dalağın büyük oluşu.


hepaticoenterostomy : n. Safra yoluyla barsak arasında anastomoz yapılması.


hydro-electrization : n. Elektrik kuvveti ile tedavi.


infraplacement : n. Bir dişin normal yerinden aşağıya yerleşmesi.


iodolography : n. Herhagni bir organa iyotlu yağ enjekte edilişini takiben röntgen filmi alınması.


karyoclasis : n. Hücre çekirdeğinin parçalanması.


nephrotome : n. Embriyo'da kendisinden böbrek ve idrar yollarının gelişeceği doku kitlesi, nefrotom (Sısarısyal pronephros, mesonephros ve metanephros halinde gelişir).


neutrophil : n. Kanda akyuvarların %60-70 kadarını oluşturan, sitoplazmasınd pembeye boyanabilen küçük granüller bulunan ve nüvesi, olgunluk derecesine göre bir veya birkaç parçalı olan lökosit.


omophagia : n. Yiyecekleri çiğ olarak yeme, omofaji.


onco- : pref. Şiş veya tümörle ilgili.


ossiculotomy : n. Kulak kemikçikleri ameliyatı.


peritonize : v. Periton'la kapatmak, kesik yüzleri periton'la örtmek.


prosthetic : a. 1. Protez yeteneğinden, proteze ait; 2. (pl.) Sun'i organ veya kısımlarla ilgili tıp dalı.


quadrisection : n. dörde bölünme.


sangul- : pref. Kan, kanla ilgili.


supramammary : a. Meme üstünde.