Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

paramastitis nedir?

paramastitis : n. Meme altındaki dokuların iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

claustrophobia : n. Kapalı yerlerde bulunmaktan dolayı meydana gelen korku hissi, psikolojik bir rahatsızlık.


clavus : n. Bir cilt tüberkülü.


coarctation : n. Büzülme, kasılma, daralma, darlık.


cystolithectomy : n. Mesaneden taş çıkarma ameliyesi.


episclera : n. Sklera ile konjunktiva arasındaki gevşek bağ dokusu.


episiorrhaphy : n. Vulvanın dikilmesi.


frenzy : n. Delicesine taşkınlık, çılgınlığa yaklaşan aşırı heyecan ve coşku hali.


incidental(al) : a. Arızi.


intraoral : a.Ağız içinde.


invasiveness : n. Vücuda giren herhangi bir mikrobun dokulara yayılma yeteneği.


keratogneesis : n. Boynuzsu madde oluşumu, keratojenez.


koniology : n. Çeşitli tozları ve insan vücudu üzerine etkilerini konu alan bilim dalı.


labiograph : n. Dudak hareketlerini kaydetmek için kullanılan alet, labyograf.


lamina : n. (pl. laminae) Yaprak, ince ve düz kemik yaprağı, lam.


medulla : n. (pl. Medullae). İlik, öz.


nonan : a. Dokuz günde bir gelen (nöbet, v.s.).


odontopisis : n. Diş gıcırdatma.


ophthalmotropometry : n. Göz hareketlerinin genişlik derecesinin oftalmotropometre aracılığıyla ölçülmesi, oftalmotropometre.


parabiont : n. Parabiosis halinde yaşayan.


perilymphangitis : n. Lenf damarı çevresindeki dokunun iltihabı.