Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

paramastitis nedir?

paramastitis : n. Meme altındaki dokuların iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chlorinate : n. Klorlamak.


chronometry : n. Zamanın, kronometre aracılığıyla ölçülmesi.


fibrinolysis : n. Fibrinin çözülmesi tdağılması.


hydroxyproline : n. biochem. Tabi aminoaist.


longimanous : a. Uzun ellere sahip, ince uzun elli.


lymphadenocyst : n. Lenf düğümü bozukluğu.


medullization : n. Kemikte ilik boşluğunun çok büyümesi.


narcoleptic : a. 1. Narkolepsi ile ilgili; 2. Narkolepsi gösteren, zaman zaman gelen uyku eğilimi ile belirgin, narkoleptik.


nubility : n. Evlenecek çağa gelmiş olma, cinsel gelişimini tamamlayarak doğum yapabilecek yaşa erişmiş olma.


orbito- : pref. Göz çkuruu anlamına önek.


phacolysis : n. Göz merceği erimesi, fakoliz.


putrefactive : a. 1. Çürüme veya kokuşma ile ilgili; 2. Çürümeye sebep olan, kokuşma yapan.


rectitic : a. Rektite ait.


rupturable : a. Yırtılabilir.


sebaceous : a. 1. Yağa ait; 2. Yağ yapan.


staurion : n. Median ve transvers damak dikişlerinin kesiştiği nokta.


steatocele : n. Haya (testis) torbasında yağlı ur, skrotumun yağlı şişi.


syncephalus : n. Başları birbiriyle kaynaşmış ikiz ucube.


thoracolumbar : a. Göğüs ve bel omurlarına ait.


transect : v. Herhangi bir oluşumun uzun eksenine dik olarak kesit yapmak, enlilemesine kesit yapmak.