Bugün : 21 Ocak 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

paramastitis nedir?

paramastitis : n. Meme altındaki dokuların iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

centrifugal. : a. Merkezden uzaklaşan, merkezden çevreye doğru hareket gösteren, merkezkaç.


cholecystangiogram : n. Kontrast madde verildikten sonra çekilen ve safra kesesi ile safra yollarını gösteren film.


colpotomy : n. Vaginanın kesilmesi, kolpotomi.


creatinine : n. biochem. Kreatinden türeyen bir metabolizma yıkımı ürünü, kreatinin.


cruciate : a. Haç şeklinde olan, ıstavroza benzeyen.


epiploenterocele : n. İçinde omentum'la beraber bir kısım barsak bulunan fıtık.


galenics : n. Nebati ilaçlar.


granulomere : n. Trombosit'in boyandığı zaman kırmızı tanecikler gösteren orta kısmı (Bu taneciklerin sun'i olarak oluştuğu kabul edilmektedir).


insusceptibility : n. Hissizlik, duygusuzluk, duymazlık.


subject : n. 1. Tıp talebelerinin disseksiyon için kulandıkları ceset; 2. Tedavi altına alınan şahıs veya hayvan.


histology : n. Mikroskopik anatomi,histoloji, dokubilim, histologia.


lapactic : a. & n. See: Purgative.


lymphopoiesis : n. Lenfosit veya lenf dokusu gelişimi.


mesophlebitis : n. Ven orta gömleğinin iltihabı, mezoflebit.


microcornea : n. Korneanın anormal küçüklüğü.


neuroleptics : n. Sinir sistemi üzerinde etkili olan ilaçlar.


nubile : a. Evlenecek çağda bulunan, cinsel gelişimini tamamlayarak doğum yapabilecek yaşa erişmiş, yetişkin.


odontoglyph : n. Dişleri kazıyarak temizleme aleti.


partner : n. 1. Herhangi bir şey (dans, oyun, yürüyüş v.s.)'de kişiye eşlik eden kimse, eş; 2. Karı veya koca.


poikilocyte : n. Anormal şekilli eritrosit, poikiloblast, poikilosit.