Bugün : 28 Mayıs 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

paraglossa nedir?

paraglossa : n. Dil şişmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boss : n. Yuvarlak kabartı, yuvarlak şekil gösteren tümsek.


cholesterosis : n. Anormal kolesterol birikimi.


divarication : n. Ayrılma, bitişik olması gereken iki şeyin birbirinden uzaklaşması.


elastosis : n. Elastik dokunun dejenerasyonu.


electrokymograph : n. Elektrokimografi'de kullanılan alet.


encephalogram : n. Ensefalografi yoluyla alınan beyin filmi.


epitheliotropic : a. Epitel hücrelerine karşı eğilim gösteren.


isotoxin : n. Hayvan kanında bulunan aynı tür hayvanlar için toksik etkiye sahip madde,izotoksin.


lenticular : a. Merceğe ait, merceksi, lenticularis.


lithogenesis : n. Taş oluşum, litojenez.


monosaccharide : n. biochem. Beş veya altı veya daha eksik karbon atomu ihtiva eden Basit şeker, hidrolizle ayrıştırılamayan hidrokarbon, monosakkarid (bunlar renksiz billuri maddeler olup, tatlıdırlar ve genel formülü CH2O dır).


morphologic : a. 1. Organizmanın ş ekil ve yapısıyla ilgili; 2. Morfoloji ile ilgili.


mutant : n. Değişikliğe uğramış cins.


obtundent : n. Teskin edici ilaç, müsekkin.


ossification : n. Kemikleşme, ossificatio.


pharmacopoeia : n. 1. İlaçların bilemişini ve hazırlanma usullerini bildiren kitap; 2. Eczanede bulunan ilaçların bütünü.


phosphene, : n. Kapalı göze basınç sonucunda meydana gelen ışık hayali, fosfen.


prepuberty : n. Buluğ'dan hemen önceki devre, buluğ öncesi dönem.


quadripara : n. Dört defa doğum yapan kadın.


rupture : n. 1. Bir organın veya damarın yırtılması veya kopması; rüptür, 2. Fıtık; 3. Kopmak, yırtılmak; 4. Fıtık yapmak.