Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

paraglossa nedir?

paraglossa : n. Dil şişmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancellated : a. Süngerimsi yapı gösteren, gözenekli.


carminative : n. 1. Yel (gaz) çıkarıcı; 2. Karın ağrısını geçiren ilaç.


colpoptosis : n. Vaginanın düşmesi (sarkması), kolpoptoz.


dermatophobia : n. Deri hastalığına yakalanmaktan aşırı korkma.


diamorphine : n. Eroin, bir morfin türevi.


elaboration : n. incelikle işleme, özellikle ham madde veya maddaleri işleyerek belli bir özellikte bileşik (salgı vs.) haline getirme.


emetology : n. Kusturucu ilaç bilgisi, emetoloji.


emulsum : n. See: Emulsion


fossette : n. 1.Foset:Çukurcuk; 2. Gamze; 3. Küçük ve derin kornea ülseri.


heterophonia : n. Herhangi bir ses anomalisi, heterofoni.


irotomy : n. İris'e kesit yapma.


loin : n. Bel, lumbus.


malformation : n. Kusurlu oluşum, sakatlık, oluşum anomalisi.


metaphrenia : n. Zihin faaliyetinin çevresel ilişkilerden sıyrılarak kişisel zevk, itibar, kazanç gibi duygulara yönelmesi.


neocytosis : n. Kanda neositlerin bulunması, neositoz.


oligochromemia : n. Kanda hemoglobin azalması, oligokromemi.


palatorrhaphy : n. Yarık damağın dikilmesi, yarık adamğı birleştirme amacıyla yapılan ameliyat, palatorai.


paraxial : a. Vücut eksenine yakın olan.


perienteritis : n. Barsak periton tabakasının iltihabı.


plicate : a. Büklümlü, kıvrımlı, plicatus.