Bugün : 26 Eylül 2017, Salı

Favorilere Ekle!

paraglossa nedir?

paraglossa : n. Dil şişmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepsopathia : n. Aşırı göz yorgunluğuna bağlı nevrasteni.


cementitis : n. Diş sementi'nin iltihabı.


cinefluorography : n. Floroskop ekranı üzerine akseden görüntülerin, sinema şeridi gibi seri halinde fotoğraflarının alınması.


dysbarism : n. Hava basıncında ani değişime maruz kalışın sebep olduğu hal, özellikle normalden düşük hava basını ile karşılaşan vücutta, bazı belirtilerle karakterize durum (Bends'in hafif şekli).


entity : n. 1. Belli özelliklere sahip bağımsız herhangi bir şey, varlık, mevcudiyet; 2. kendine has belirtilerle karakterize hastalık veya patolojik durum.


exocranial : a. Kafadışı yüzüne ait.


fillet : n. 1. Liflerden yapılı şerit; 2. İlmek şeklinde bandaj.


fluorine : n. biochem. F işaret iilebilinen atom no: 9 ve atom ağırlığı: 19.00 olan kimyasal element, flüor.


foliaceous : a. 1. Yaprakla ilgili; 2. Yaprağa benzeyen, yaprak şeklinde.


gram-positive : a. Gram metodu ile boyandığı zaman boyayı alan.l


heptose : n. biochem. Molekülünde 7 karbon atom ihtiva eden bir şeker maddesi.


gravitation : n. Cisimlerin yere doğru çekilmesi, yerçekimi gücü; 2. Bir cismi bütün halinde tutan tanecikleri arasındaik çekim, cazibe kuvveti.


hyperisotonic : a. Osmotik basıncı izotonik eriyiğin basıncından daha yüksek, hiperizotonik.


intonation : n. Ses ahengi, heceleri yerine göre kuvvetli veya hafif ifade suretiyle sesin kazandığı ahenk.


jugum : n. (pl. juga). Kabartı.


magma : n. Yumuşak macun halinde madeni veya nebati bir katışık.


mongolism : n. Mongollara benzeyen yüz biçimi gösteren ve zeka geriliği bulunan hastalık.


ostium : n. (pl. ostia). Delik, ağız, orificium.


pararhythmia : n. Ritim bozukluğu.


periscopic : a. Geniş bir görme alanı temin eden.