Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

paracystic nedir?

paracystic : a. Mesane yakınında, mesane'ye komşu, mesaneye bitişik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

broad ligament : n. Uterus ve tubaları pelvis cidarına bağlayan bir çift bağ.


broncho-adenitis : n. Bronş guddelerinin iltihabı.


carbachol : n. biochem. Beyaz ve sarımtrak billurlar olup, parasempatik uyarıcıdır (C6H15CIN2O2).


exophytic : a. 1. Dış parazitle ilgili. 2. Dışarıya doğru gelişen, organın dış tarafına doğru gelişme gösteren (Bu nitelikteki lezyon, tümör v.s. hakkında).


physiopathology : n. Hastalığın organ veya sistemde yarattığı görev bozukluklarını konu alan tıp dalı, fizyopatoloji.


subencephalon : n. Varol köprüsü, soğanilik, bacaklar ve corpora quadrigemina


gumma : Frengi çıbanı, gom.


gynecopathy : n. Kadın hastalığı.


hemocytology : n. Kan hücreleri bilgisi, hemositoloji.


ingredient : n. Bir karışımı veya bileşiği oluşturan maddelerden her biri.


intrafebrile : a. Ateşli devrede, ateşli edvre esnasında.


macrodont : a. Büyük dişli.


meronecrosis : n. Belli bir bölgede hücreleri hayatiyetini kaybetmesi, sınırlı hücre nekrozu, meronekroz.


microcytosis : n. Kanda normalden küçük eritrositlerin bulunması, mikrosiotz.


neuronitis : n. Sinir hücresi iltihabı, nevronit.


ophthalmodynia : n. Göz ağrısı (romatizması), oftalmodini, oftalmalji.


pest : n. Veba.


piriformis : n. See: Piriform muscle.


proctopexy : n. Rektumun tesbiti, proktopeksi.


proctotomy : n. Anus ve rektuma tatbik edilen ameliyat (dilatasyon forse), prototomi.