Bugün : 20 Temmuz 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

paracystic nedir?

paracystic : a. Mesane yakınında, mesane'ye komşu, mesaneye bitişik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calcitonin : n. Tiroid guddesinin parafoliküler hücrelerinde (C hücreleri) yapılan bir hormon.


choline-acetylase : n. biochem. Asetil kolin sentezini sağlayan enzim.


deviance : n. Normalden sapma, nomalden uzaklaşma, düşünüş ve davranış bakımından normal kabul edilen durumun dışına çıkma.


formulary : n. 1. Reçete mecmuası, kodeks; 2. Formüler, formül kitabı.


galactacrasia : n. Anne sütünün yapı ve bileşim bakımından anormallik gösterişi.


haustrum : n. (pl. haustra). Kabartı.


hypsicephaly : n. See: Acrocephally.


inaction : n. Uyarılara cevap verme hali, kayıtsızlık; 2. Hareketsizlik, durgunluk.


isomerization : n. Bir izomer'in ait olduğu elementin diğer bir izomerine dönüşmesi,izomerizasyon.


lipocardiac : a. Kalbin yağ dejenerasyonuna ait.


map : n. Grafik, şema, harita.


monstrosity : n. 1. Büyük konjenital sakatlık; 2.Ucube, hilkat garibesi.


nature : n. Tabiat, natura.


naturopathy : n. Fiziksel metotlarla tedavi usulü, natüropati.


nonencapsulated : a. Kapsülle sarılı olmayan, etrafında kapsül bulunmayan, kapsülsüz.


ophthalmodynamometer : n. Göz arterindeki kan basıncını ölçen alet, oftalmodinamometre.


orectic : a. 1. Arzu veya iştaha ait; 2. İştah verici.


osphresiolagnia : n. Bazı kokuların kişide cinsel arzu uyandırması hali.


pathology : n. Hastalık ilmi, hastalık sebebi ile meydana gelen değişikliklerin bilimsel incelenmesi, patoloji.


phonomyography : n. Kas kasılmasından meydana gelen seslerin kaydedilmesi.