Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

paracystic nedir?

paracystic : a. Mesane yakınında, mesane'ye komşu, mesaneye bitişik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cocainization : n. Kokain ile lokal anestezi meydana getirme.


crenocyte : n. Kenarları yıldız şekli gösteren eritrosit (Hemoliz sonucu oluşur).


defective : Sakat, natamam, noksan, kusurlu, hatalı eksik, defektif.


deradenitis : n. Boyun bezleri iltihabı.


electrocauterization : n. Dokuları ucundan elektrik akımı geçen platin tel aracılığıyla yakma, elektrokoterizasyon.


endotracheal : n. Soluk boruus içinde.


mia glass : Gözlük


gonorrheal : a. Belsoğukluğu olan, gonoreli.


gynandromorph : n. Jinandromorfizm gösteren kişi.


intraserosal : a. Seröz bir zarın içinde.


maxillary : a. Üstçeneye ait, maxillaris.


melanemia : n. Kan kararması hastalığı, melanemi.


neurosuture : n. See: Neurosyphilis, n. sinir sistemi farengisi.


nosogeny : n. See: Pathogenesis.


obituary : n.&a. 1. Ölüm ilanı, bir kimsenin ölümünü bildiren kısa yazı; 2. Ölümle ilgili, ölüme ait.


oulitis : n. See: Ulitis.


phorology : n. Hastalıkların bulaşmasını inceleyen bilim dalı, foroloji.


mlphosphagenic : a. Fosfat meydana getiren, fosfat oluşturan.


pleonectic : a. 1. Sahip olma hırsıyla ilgili, servet ihtirasınaait; 2. Fazla oksijen ile yüklü, aşırı oksijen ile doymuş (kan hakkında).


poikilothymia : n. Ruhsal durumun kararsız oluşu, zaman zaman mizaç değişimleri gösterme hali.