Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

paracystic nedir?

paracystic : a. Mesane yakınında, mesane'ye komşu, mesaneye bitişik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

centigram : n. Gram'ın yüzde iri, santigram


collar-bone : n. Clavicula, köprücük kemiği.


contaminant : n. Kirletici madde, enfekte edici etken.


densitometer : n. 1. Dansimetre; 2. Et suyu ortamda üretilen bakterilerin gelişme hızını ölçen özel alet.


evisceration : n. Bir organın dış kısımlarını yerinde bırakarak içinde bulunanları çıkarma.


fecula : n. (pl. fecuae) biochem. Nişasta, fekül


gramicidin : n. biochem. a) Tyrothricin. b) Tyrothrix'den meydana gelen geniş spektrumlu antibiyotik.


hepatogenous : a. See: Hepatogenic.


grow : v. Büyümek, gelişmek, çıkmak.


innominate : a. Adsız, isimsiz.


intimal : a. İntima ile ilgili.


intrapleural : a. Plevraiçi.


ixodic : a. Kenelere ait veya kenelerden meydana gelen.


keratinize : v. 1.Boynuzlaştırmak; 2. Boynuzlaşmak.


lipio-arthritis : n. Eklelerin yağ dokusu iltihabı.


melitoptyalism : n. Glükozlu salya salgısı.


menorrhalgia : n. Menstruasyon sırasında duyulan sancı, aybaşı ağrısı, menoralji.


necrobiosis : a. 1. Hücrelerin ve dokuların ölmesi, nekrobiyoz; 2. Pulpanın nekrozu.


orthopsychiatry : n. Zihni ve teessüri gelişmeyi inceleyen psikiyatri dalı.


phlebangioma : n. Toplardamra (ven) anevrizması.