Bugün : 24 Şubat 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

paracystic nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

paracystic : a. Mesane yakınında, mesane'ye komşu, mesaneye bitişik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bursotomy : n. Bursu kesme ameliyesi, bursun kesilmesi.


depressed : a. 1. Çukurluk gösteren, çukurlaşmış, 2. Bastırılmış, çalışma temposu düşürülmüş; 3. Ruhi çöküntü gösteren, hüzünlü, kederli.


encephalalgia : n. Baş ağrısı.


escherichia : n. Bir bakteri türü.


exocrine : n. Salgılarını özel bir kanal aracılığı ile boşaltan guddelere ait nitelik.


excentric : a. Merkez dışı, merkezden uzak, eksantrik.


fibril : n. Lifcik, iplikcik, fibrilla.


glucohemia : n. Kanda şeker miktarı, glükohemi.


lacunule : n. Lakunacık.


hydrorophilic : a. Suyu emebilen, su emici, nem alıcı.


hydrophilic : a. Suyu emebilen su emici, nem alıcı.


inosculation : n. See:Anastomosis.


isoagglutination : n. Bir serum'un, ihtiva ettiği isoagglutinin'ler sebebiyle aynı türden diğer bir hayvan eritrositlerinde kümeleşme meydana getirmesi, izoaglütinasyon.


kinase : n. biochem. Bir zimojen maddeyi aktif enzim haline getiren madde, kinaz.


labionasal : a. Üst dudak ve burunla ilgili.


lentigo : n. (pl. lentigines) Çil leke, benek, ufak ben


liquefacient : a. n. 1. Sıvılaştıran, sıvılaşmaya ait, sıvılaşan; 2. Sıvılaştırıcı faktör.


mediastinum : n. (pl. Mediastina). Mediyastin(um): Yanda akciğerler, arkada omurga ve önde sternum arasında kalan aralık (Trakea hizasından geçen düzlem olup bunu ön ve arka olmak üzere ikiye ayırır).


osteostixis : n. Kemiğin cerrahi delinlmesi.


peritonsillitis : n. Bademciği saran dokuların iltihabı