Bugün : 26 Eylül 2017, Salı

Favorilere Ekle!

paracystic nedir?

paracystic : a. Mesane yakınında, mesane'ye komşu, mesaneye bitişik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

birth : n. 1. Doğum; 2. Doğuş; 3. Yeni doğan çocuk; 4. Nesil, soy; 5. Mahsul.


botulin : n. biochem. Bozulmuş gıdalarda bazan bulunan bir toksin, clostridium botulinum tarafından salgılanan toksin.


bromethyl : n. Etil bromür.


catheter : n. Çeşitli çap ve uzunlukta içi boş tüp, kateter, sonda.


demoralization : n. Moral çöküklüğü, maneviyat bozukluğu, ahlak bozukluğu.


freckle : n. Çil, leke, benek.


galactosuria : n. İdrarla galaktoz çıkarılması hali (gebelerde).


globulous : a. Küre şeklinde, yuvarlak.


gonecyst : n. Seminal vezikül.


hepatopathy : n. Karaciğer hastalığı.


homogenize : v. Homojenleştirmek.


hydrops : n. Sulu madde birikmesi.


indigestion : n. Hazımsızlık, dispepsi, apepsi.


kymatism : n. kas liflerinin istemdışı seğirme hareketi göstermesi


laryngopharynx : n. Yutağın alt parçası.


lemology : n. Bulaşıcı hastalıklar bilgisi (özellikle veba), lemoloji.


leukocytoclasis : n. Lökositlerin parçalanıp dağılması.


myodemia : n. Kasların yağlı dejenerasyonu, miyodeim.


onychophosis : n. Ayak parmağı tırnak yataklarının boynuzlaşması.


optometer : n. Görme kuvvetini ve alanını ölçme aleti, optometre.