Bugün : 28 Mayıs 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

paracolpium nedir?

paracolpium : n. Vagina'yı çevreleyen bağ dokusu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromethol : n. Cerrahide, eklampside obstetrik amnezide ve tetanozda kullanılan anestezik bir madde.


centipede : n. Chilopoda sınıfına mensup herhangi bir eklembacaklı, özellikle kırkayak.


chloropsia : n. Yeşil görme, tüm eşyanın yeşil görülmesiyle belirgin görme bozukluğu.


cysticercosis : n. Tenya larvalarının vücutta yerleşmesi.


encephalography : n. Beynin hava veya kontrast maddeler şırıngasından sonra röntgenle muayenesi, ansefalografi.


esophagotomy : n. Özofagusu kesme ameliyesi, özofagotomi.


exsiccation : n. Sıcaklıktan dolayı kuruma.


fluoridation : n. Fluor ilave edlimesi.


hepatogenic : a. Karaciğerden hasıl olan, karaciğerde meydana gelen, hepatojenik.


helicotrema : n. Helikotrema (scala tympani ile scala vestibuli'nin cochlea tepesinde birleşme deliği).


hypobulia : n. Anormal irade zayıflığı, iradesizlik, hipobuli.


iridauxesis : n. İris kalınlaşması.


irremediable : a. Tedavisi mümkün olmayan.


L.E.cells : n. Lupus eryhematosus'lu hastaların kemik iliği prearatlarında görülen özel hücre tipi.


liparocele : n. Fıtık kesesi içinde sadece yağ dokusunun yer alışı ile belirgin fıtık, yağ fıtığı.


monosulfiram : n. Uyuz hastalığının tedavisinde yüzeysel olarak kullanılan bir çözelti.


osteosclerotic : a. 1. Osteokleroz'la ilgili; 2. Osteokleroz gösteren, osteoskleroz'la belirgin.


philoneism : n. Yeni şeylere, yeni görüş ve düşüncelere aşırı ilgi ve yakınlık gösterme, yenilik sevgisi.


piarrhemia : n. See: Lipemia.


run : v. Cerahat çıkmak ,cerahat akmak.