Bugün : 18 Kasım 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

paracolpium nedir?

paracolpium : n. Vagina'yı çevreleyen bağ dokusu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

districhiasis : n. Aynı kıl folikülünden iki kılın gelişmesi.


encranial : a. Kafatas içinde bulunan.


euthhyroid state : n. Trioid fonksiyonunun normal sınırlar içinde olması.


evaporating lotion : n. bir kompres halinde cilde tatbik edildiği zaman, buharlaşarak bölgenin yerel ısısını da beraberinde götüren ve böylece o kısmı soğutan sıvı.


gelatinous : a. Jelatinli, jelatinsi.


hematopericardium : n. Perikart içine kanama, kanama sebebiyle perikart boşluğunda kan toplanması


hypokinetic : a. 1. Hipokinezi ile ilgili; 2. Hipokinezi gösteren.


interseptal : a. İki septum arası, iki septum arasında.


malformation : n. Kusurlu oluşum, sakatlık, oluşum anomalisi.


neuromalacia : n. Sinirlerin yumuşaması, nevromalasi.


neurosurgery : n. Sinir (sistemi) cerrahisi.


occipitothalamic : a. Artkafa lobu ve talamusa ait.


palate : n. Damak, palatum.


piesesthesia : n. Basınç duyusu.


post- : pref. Sonra, arkasınad.


pronometer : n. Ön kol ve elin pronasyon derecesini ölçen alet, pronometre.


psychataxia : n. Konfüzyon, ajitasyon ile müterafık zihni dağınıklık, psikataksi.


sphenotripsy : n. Sfenotrib aracılığıyla fetüs kafatası kaidesinin ezilmesi, sfenotripsi


staphylotome : n. Küçük dil (uvula)'e kesit yapma veya keserek çıkarmada kullanılan özel bistüri, stafilotom.


supraclavicular : a. Köprücüküstü, köprüçük kemiği üstünde bulunan, supraclavicularis.