Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

paracolpium nedir?

paracolpium : n. Vagina'yı çevreleyen bağ dokusu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bougie : n. İğrilir uzun sonda, buji, vücudun tabii kanallarına tedavi maksadiyle konulan maden veya lastikten iki tarafı kapalı borular.


cephalometer : n. Baş kuturlarını ölçen alet, sefalometre.


chorioma : n. Koryon hücrelerinden gelişen herhangi bir tümör, koryon tümörü. (koryoadenom gibi iyi huylu, koryokarsinom gibi kötü huylu olabilir).


cranium : n. Kafatası, kafa (kemiği), kranum


denutrition : n. Beslenme bozukluğu (noksanlığı), beslenme yetmezliği (kifayetsizliği).


diplobacterium : n. Çift halde bulunan bakteri, birbirine tutunmuş çift bakteri.


distribution : n. Dağılma, dağılış, dağılım (Sinir veya damarların vücutta dağılımı veya bir hastalık lezyonunun belli organ veya dokularda dağılımı gibi).


dramatism : n. Kişide ani ve canlı hareketler ve yüksekten konuşma ile belirgin hal (Bazı akıl hastalıkları ve cinnet getirmede görülür).


dysbasia : n. Yürümede güçlük, disbazı.


gastrojejunostomy : n. Mid ile jejunum arasında gerçekleştirilien cerrahi anastomoz.


hyalinization : n. Hiyalin'den ibaret kitle oluşması, hiyalin meydana gelişi.


junctional : a. Birleşeğe ait.


juncture : n. 1. Oynak yeri, mafsal, eklem; 2. Dikiş yeri.


laparo : pref. Karın anlamına önek.


mountain sickness : n. Deniz seviyesinden çok yüksek olan yerlerde, atmosferdeki okisjen yoğunluğunun azalmasına bağlı olarak meydana gelen taşikardi de dispne.


nephrocalcinosis : n. Böbrek dokusunda çok sayıda kireçlenme odaklarının meydana gelmesi.


odontodynia : n. See: Odontalgia.


ophthalmofundoscope : n. Göz fundusu (göz dibi)'nu muyaendee kullanılan alet, oftalmoskop, oftalmofundoskop.


orthoarteriotony : n. Normal arter basıncı.


percutaneous : a. Perkütan: 1. Deri içine yapılan; 2. deri içi yolu ile.