Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

par nedir?

par : n. Çift.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coagulum : n. Pıhtı.


elasticin : n. biochem. See: Elastin.


election : n. Seçme.


erythemia : n. Kanda eritrosit sayısının aşırı miktarda artışı ve derinin kırmızımtırak renk alışı ile belirgin kronik hastalığı, polisitemi rubra, eritremi.


fumigant : n. Buharla dezenfeksiyon (fumigasyon)'da kullanılanl madde (sülfür v.s.).


gallium : n. biochem. G işaretiyle bilinen atom no:31 ve atom ağırlığı: 69.72 olan kimyasal element, galyum.


girdlestone's operation : n. Osteoartrit tedavisinde uygulanan ve kalça ekleminde pseudoarthrosis meydana getiren ameliyat yöntemi.


horror : n. 1. Ürperme, titreme; 2. Dehşetli veya korkunç şey.


hyalinosis : n. Hiyalin dejenerasyonu.


hydrophobia : n. Sudan korkma, kuduz hastalığı, hidrofobi.


hydro-ureter : n. Üreterlerin aşırı miktarda idrarla dolarak genişlemesi.


impurity : n. 1. Kirlilik, pislik; 2. Saflığını kaybetme, bozulma.


instinctive : a. 1. İçgüdü ile ilgili, içgüdüsel; 2. İçgüdü halinde kendisini hissettiren, dürtü şeklinde içten gelen.


intraspinal : a. Omurilikiçi.


malfunction : n. Herhangi bir organın yetersiz veya dengesiz görev yapması hali, görev bozukluğu.


mordant : a.&n. 1. Renkleri sabitleştiren; 2. Renkleri sabitleştiren ecza.


natron : n. biochem. Tabii sodyum karbonat, soda veya sodyum hidroksid.


neurergic : a. Sinir faaliyetine ait.


nomogram : n. Birçok değişken arasındaki ilgileri bir arada göstermek için kullanılan grafik.


peptonuria : n. İdrarda pepton bulunması, peptonüri.