Bugün : 17 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

par nedir?

par : n. Çift.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchopleural : a. 1. Bronş ve plevra ile ilgili; 2. Bronş ve plevra boşluğu arasında oluşan.


cholecystolithotriepsy : n. Safra kesesini açmaksızın içinde bulunan taş veya taşları ezme.


chondromucin : n. Kıkırdak dokusunda, kıkırdak hücrelerinin arasını dolduran bileşik (Protein ve müsin karıkışımından oluşur).


depolarization : n. 1. Kutuplaşmasının ortadan kalkması, pozitif ve negatif kutuplar arasındaki gerilim farkının kalkması; 2. Uyarı sonucu harekete sevkedilen sinirv eya kas lifinde elektrik yükü kaybedilmesi.


esophagectomy : n. Özofagusun ameliyatla çıkarılması, ezofagektomi.


external : a. Dış, dışyan, harici.


filix mas : n. Erkek eğrelti otu hulasası, mantar tedavisinde kullanılır.


haloid : a. & n. biochem. a) Tuza benzer tuz nev'inden. b) Birkaç çeşit kimyasal tuz.


ionometer : n. Röntgen ışınlarının yoğunluğunu ölçme aleti, iyonometre.


karyocyte : n. Nüveli hücre, karyosit.


laryngendoscope, : n. see: laryngoscope


livedo : n. Ciltte bulunan uçuk renkli lekeler.


molariform : a. Azı dişi şeklinde, azı dişine benzeyen.


mycomypringitis : n. Kulak zarının mantarlı iltihabı.


oncograph : n. Organlarda vücuda gelen değişiklikleri maydeden alet, onkograf.


os : n. (pl. ora). Ağız, oris.


oto- : pref. Kulakla ilgili.


panesthesia : n. Duyarlığın tamamen kaybolması, panestezi.


pasteurization, pasteurism : n. Özellikle kuduz hastalığını Pastör'ün keşfettiği usule göre bir seri şırıngalarla tedavi.


paralogia : n. Muhakeme bozukluğu, paraloji.