Bugün : 19 Ocak 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

papulopustule nedir?

papulopustule : n. Püstül'e dönüşme halindeki papül, püstülleşme gösteren papül, papülopüstül.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

definitive : a. Tam olgun, gelişmiş.


epigenesis : n. Döllenmiş ovum'da canlının ilk olarak farklılaşmamış bir hücreden gelişmeye başladığını ve zamanla, basitten komplekse doğru farklılaşma sonucu doku ve organların oluşması ile embriyonun türe has şekil kazandığını kaul eden, reformasyon teorisine karşıt olarak ileri sürülmüş teori.


flocculation : n. Bir solüsyonda dispersiyon halinde bulunan kolloidal maddelerin bir araya toplanıp kitle yapması olayı ki bazı özel testlerni esasını oluşturur.


homunculus : n. Asimetri veya şekil bozklu olmayan cüce.


illegitimate : n. 1. Kanuna uygun olmayan, kanuna aykırı; 2. Evlilik dışı ilişkiden doğmuş, piç.


insatiable : a. Doymaz, tatmin olmaz, yatışmaz.


intra-arterial : a. Damar içinde hasıl olan, admariçi.


jungle-fever : n. Doğu Hindistan ormanlarına mahsus çok şiddetli sıtma.


leukon : n. Vücut lökositleri ile lökosit yapan dokular, lökon.


liter, litre : n. Litre, metre usulüne göre bir desimetre kübe eşit hacim ölçüsü.


manikin : n. Anatomi modeli.


normospermia : n. Meni içindeki spermatozoonların miktar, şekil ve hareket bakımından normal oluşu, normospermi.


oxygenation : n. Oksijenleş(tir)me.


paraumbilical : a. Göbek yakınında, göbeğe komşu, göbeğe bitişik.


phallitis : n. Penis iltihabı.


phytology : n. Bitkileri konu alan bilimdalı, bitki bilimi, botanik.


rectococcygeal : a. Rektumv e koksiks ile ilgili.


sacrocoxalgia : n. Sakrum-kalça kemiği eklemi ağrısı.


schizophrenic : n. Şizofreni ile alakalı olan, şizofreniyi ilgilendiren.


spindle : n. İğ, iğ şeklinde (iğsi) cisim.