Bugün : 18 Kasım 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

papulopustule nedir?

papulopustule : n. Püstül'e dönüşme halindeki papül, püstülleşme gösteren papül, papülopüstül.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coleocystitis : n. Vagina ve mesanenin beraber iltihabı.


crasis : n. Normal yapı ve kıvam gösteriş hali, vücut sıvılarının özellikle kanın normal bileşimde oluşu.


decapacitation : a. Spermatozoon'ların menideki bir faktör (decapacitation faktörü) nedeniyle dölleme gücünün azalması veya ortadan kalkması.


dioptre : n. Merceğin ışığı kırma gücünü belirtmede kullanılan birim, diopter, dioptri (Odağa bir metre uzaklıktaki merceğin ışığı kırma gücü).


dipsomaniac : a. İçki müptelası, içkici, ayyaş.


ectopterygoid : n. Pterigoid dış kası.


habit : n. 1. İtiyat, alışkanlık, huy; 2. Özel şekilde büyüme veya yetişme.


hyalitis : n. Hiyaloid zar iltihabı, hiyalit.


hyperpyretic : a. 1. Yüksek ateşle ilgili, 2. Yüksek ateş gösteren; 3. Yüksek ateşe sebep olan.


ill : a. Hasta.


hypnosia : n. Uyku basması ve uyuşuklukla belirgin durum.


laryngoscope : n. Boğaz muayenesine mahsus aynalı alet.


luteotrophic : a. Corpus luteum oluşmasını uyarıcı.


lymphogenesis : n. Lenf'in oluşması.


monosexual : a. Cinsiyeti tek olan, yalnız bir cins karakter taşıyan.


nausea : n. 1. Mide buluntası; 2. Bulantıdan önce duyulan his, noze.


neurogenous : n. Sinir sisteminden doğan, nötrojen.


neurotome : n. Siniri kesmede veya diseke etmede kullanılan özel bistüri, nörotom.


phagocytose : v. Bakterileri ve diğer yabancı maddeleri yoketmek.


pleurovisceral : a. Plevra ve iç organlara ait.