Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

paper nedir?

paper : n. 1. İnce tabaka haline getirilerek kurutulmuş selüloz hamuru, kağıt; 2. İlaçlı eriyik emdirilerek kurutulmuş veya üzerine illaç sürülmüş kağıt, ilaçlı kağıt; 3. Asit veya alkali reaksiyonu belirlemede kullanılan kağıt, test kağıtı.

Filter paper : Süzgeç kağıtı;


Litmus paper : Asit veya alkali reaksiyonu belrilemede kullanılan litmus (turnusol)'la doyurulmuş kağıt, turnusol kağıtı;


Test paper : Kimyasal reaksiyonun niteliğini belirlemede kullanılan herhangi bir test kağıtı (Turnusol kağıtı v.s.);


Wax paper : Yağlı kağıt.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blister : n. 1. Kabarcık; 2. Yakı; 3. Pehlivan yakısı.


carminophil : a. Karmin boyası ile kolayca boyanan.


chlorophenol : N. biochem. Klorin ve fenol bileşimi, klorofenol.


complexion : n. Deri rengi, clit görünümü, özellikle yüz derisinin renk ve görünümü.


dropper : n. Damlalık.


hypovitaminosis : n. Vitaminsizlikten ileri gelen durum, hipovitaminoz.


hypoacidity : n. Mide suyundaki asidin azalması, hipoasidite.


kyphotic : a. 1. Kifoz'la ilgili; 2. Kifoz gösteren, 3. Kifoz'lu kişi.


leucomaine : n. Canlı hayvan dokusundan alınan bir alkaloid


mongoloid : a. Mongolizm gösteren.


monoplasmatic : a. Belli bir madde veya dokudan oluşmuş.


myoneurosis : n. Kas nevrozu.


omphalos : n. Göbek.


pharyngoglossal : a. Yutak ve dile ait, yutak-dil.


pharynoperistole : n. Yutak daralması.


phlorhizin : n. biochem. Elma, kiraz, erik ve armut ağaçlarının kabuklarından çıkarılan acı bir glikozid (C21H24O10+2H2O).


pneumonocirrhosis : n. Akciğer sirozu.


primitive : a. 1.Gelişecek olan bir şeyin ilk şekli, embriyo'da herhangi bir organ veya oluşumun başlangıçtaki taslak şekli; 2. Gelişmemiş, ilkel, basit, iptidai (toplum v.s.); 3. Ham, kaba, işlenmemiş.


revivescence : n. Canlandırma, hayat verme, yeniden kuvvet kazandırma


sarcotomy : n. Vücut kaslarını yarma ameliyatı, sarkotomi.