Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

paper nedir?

paper : n. 1. İnce tabaka haline getirilerek kurutulmuş selüloz hamuru, kağıt; 2. İlaçlı eriyik emdirilerek kurutulmuş veya üzerine illaç sürülmüş kağıt, ilaçlı kağıt; 3. Asit veya alkali reaksiyonu belirlemede kullanılan kağıt, test kağıtı.

Filter paper : Süzgeç kağıtı;


Litmus paper : Asit veya alkali reaksiyonu belrilemede kullanılan litmus (turnusol)'la doyurulmuş kağıt, turnusol kağıtı;


Test paper : Kimyasal reaksiyonun niteliğini belirlemede kullanılan herhangi bir test kağıtı (Turnusol kağıtı v.s.);


Wax paper : Yağlı kağıt.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiopulmonary : n. Kalbe ve akciğere ait olan, her ikisini de ilgilendiren.


cardiorespiratory : n. Kalbe ve solunum sistemine ait olan, her ikisini de ilgilendiren.


cohabitation : n. Cinsel birleşim, kadın ve erkek arasındaki cinsi münasebet.


common : a. Müşterek, ana, birleşik, ilkel, communis.


cytoometaplasia : n. Hücre fonksiyon ve şekillerinde meydana gelen değişiklik.


drive : n. Dürtü, içten gelen şiddetli uyarı.


encapsulated : a. Etrafı kapsülle çevrili, kapsüllü


enterobius vermicularis : n. İnce ve kalın barsaklarda yerleşen bir çeşit nematod.


epididymis : n. Erbezi üstü, epididim.


gastrolavage : n. Midenin yıkanması, gastrolavaj.


hepatopleural : a. Karaciğer ve plevraya ait.


teratogen : n. Fetal büyümeyi bozan ve malformasyonlara neden oluşturan herhangi faktör.


uveoplasty : n. Üveanın plastik tamiri.


homozygous : a. Kromozom aynı yerde benzer genler taşıyan.


karyopyknosis : n. Hücre çekirdeğinin, suyunu kaybederek büzüşmesi (Karyopiknoz gösteren hücre çekirdeğinde suyunu kaybediş sonucu çekirdeğin şekli bozulur, keza kromatin kitlesi koyulaşır).


methylene : n. biochem. Odun ispirtosu odun alkolü, metilen (CH2).


neurad : a. Sinir ekseni tarafına doğru.


odontonomy : n. Diş terminolojisi, dişçilik terimleri, odontonomi.


panidrosis : n. See: Panhidrosis.


perforation : n. Perforasyon: 1. Delme; 2. Bir organın duvarlarının delinmesi, delik.