Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

paper nedir?

paper : n. 1. İnce tabaka haline getirilerek kurutulmuş selüloz hamuru, kağıt; 2. İlaçlı eriyik emdirilerek kurutulmuş veya üzerine illaç sürülmüş kağıt, ilaçlı kağıt; 3. Asit veya alkali reaksiyonu belirlemede kullanılan kağıt, test kağıtı.

Filter paper : Süzgeç kağıtı;


Litmus paper : Asit veya alkali reaksiyonu belrilemede kullanılan litmus (turnusol)'la doyurulmuş kağıt, turnusol kağıtı;


Test paper : Kimyasal reaksiyonun niteliğini belirlemede kullanılan herhangi bir test kağıtı (Turnusol kağıtı v.s.);


Wax paper : Yağlı kağıt.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chlorobutanol : n. biochem. Renksiz veya beyaz billurlar olup, uyutucu, antiseptik ve mevzii uyuşturucudur (CCI5(CH3)2C.OH).


cholndral : a. Kıkırdağa ait, chondralis


circumflex : n. Kıvrık, dönük, circumflexus.


cleidotomy : n. Fetüs'ün köprücük kemiğini makasla keserek ikiye ayırma (Geniş omuz gibi doğumu imkansız kılan durumlarda, nadiren başvurulan bir yöntem).


diverticulum : n. (pl. diverticula). See: Diverticle:


ethanolamine oleate : n. Varislerin tedavisinde kullanılan büzücü bir madde.


gastroileitis : n. Mide ve ilyumun iltihabı.


glycuresis : n. İdrarda fazla miktarda şeker (glükoz) bulunuşu.


hemangiectasis : n. Kan daarlarının genişlemesi, hemanjiyektazi.


hyperchlorhydria : n. Mide suyunda hidroklorik asit fazlalığı.


imitative : a. Taklit edici.


limb : n. Kol veya bacak.


lymphoidectomy : n. Lenf dokusunun ameliyatla çıkarılması, lenfoidektomi.


misocainia : n. Yeni fikirlere karşı duyulan nefret.


oath : n. Yemin


osteomalacosis : n. See: Osteomalacia.


oxytocin : n. Hipofzi arka lob hormonlarından biri.


prilocaine : n. Yerel damarları daraltıcı madde ihtiva eden lokalbir anestezik.


pyknolepsy : n. Çocuklarda üstüste gelen epilepsi krizleri.


scintigram : n. İncelenen dokuda toplanan radyoaktif izotop'un çıkardığı gamma ışını taneciklerinin oluşturduğu görüntü, scan.