Bugün : 17 Aralık 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

paper nedir?

paper : n. 1. İnce tabaka haline getirilerek kurutulmuş selüloz hamuru, kağıt; 2. İlaçlı eriyik emdirilerek kurutulmuş veya üzerine illaç sürülmüş kağıt, ilaçlı kağıt; 3. Asit veya alkali reaksiyonu belirlemede kullanılan kağıt, test kağıtı.

Filter paper : Süzgeç kağıtı;


Litmus paper : Asit veya alkali reaksiyonu belrilemede kullanılan litmus (turnusol)'la doyurulmuş kağıt, turnusol kağıtı;


Test paper : Kimyasal reaksiyonun niteliğini belirlemede kullanılan herhangi bir test kağıtı (Turnusol kağıtı v.s.);


Wax paper : Yağlı kağıt.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

distorted : a. Bükülmüş, çarpılmış, çarpık.


hematopoiesis : n. Kan oluşumu, hematopoez.


hepatalgia : n. Karaciğer ağrısı, hepatalji.


hypermetrope : n. Yakını net olarak göremeyen kişi, hipermetropi gösteren kimse, hiperetrop.


iprindol : n. Trisiklik antidepresan.


islet : n. Adacık.


lymphadenomatosis : n. See: Lymphomatosis.


Meckel's Diverticulum : n. Bazen ileum'un serbest sınırı üzerinde yer alan kese şeklinde kör bir oluşum.


move : v. İşletmek (barsak).


neocyte : n. İlkel lökosit, neosit.


phacoma : n. Göz merceğinden gelişen tümör, göz merceği tümörü.


pharmaceutic(al) : a. Eczacılığa ait, ilaç kullanışına ait ispençiyari, ecza (ilaç) ile ilgili.


pitting : n. Çukur oluşumu, çukurlaşma.


pomatum : n. See: Pomade.


pseudoparesis : n. Yalancı parazi (histeride görülür).


refrain : v. Kendini tutmak, iradesine hakim olmak.


resinous : a. biochem. Reçineye ait, reçine gibi, reçineden çıkarılmış.


resistance : n. Mukavemet, direnç, rezistans.


retardation : n. 1. Tehir, geciktirme, gecikme; 2. Geç gelişim.


retrocession : n. Geri dönme, gerileme.