Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

paper nedir?

paper : n. 1. İnce tabaka haline getirilerek kurutulmuş selüloz hamuru, kağıt; 2. İlaçlı eriyik emdirilerek kurutulmuş veya üzerine illaç sürülmüş kağıt, ilaçlı kağıt; 3. Asit veya alkali reaksiyonu belirlemede kullanılan kağıt, test kağıtı.

Filter paper : Süzgeç kağıtı;


Litmus paper : Asit veya alkali reaksiyonu belrilemede kullanılan litmus (turnusol)'la doyurulmuş kağıt, turnusol kağıtı;


Test paper : Kimyasal reaksiyonun niteliğini belirlemede kullanılan herhangi bir test kağıtı (Turnusol kağıtı v.s.);


Wax paper : Yağlı kağıt.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

concomitant : a. n. 1. konkomitant: Biribrine bağlı; 2. bir olaya refaket eden başka olaylar.


devolution : n. Katabolik değişme.


discrimination : n. Birbirinden ayırt etme, tefrik etme.


divulsion : n. 1. Çekip ayırma, koparıp çıkarma; 2. Darlık gösteren bir kanalı buji v.s. ile zorlayarak genişletme.


echolalia : n. hastanın kendisine söylenen sözleri anlamsız şekilde aynen tekrarlaması.


ectental : a. Ekdoderm ve endoderme ait.


forehead : n. Alın.


galvanization : n. Galvanik cereyanla tedavi.


glomerate : a. Yumak şeklinde, birbirine sarılı, yumaklaşmış.


goblei celis : n. Mukozalarda bulunan özel salgıları olan, kadeh biçimindeki hücreler.


lacerate : v. yırtmak, yaralamak.


lactifugal : a. Süt salgılanmasını azaltan veya durduran.


hematocyte : n. Kandaki küreciklerden biri.


hepatitis : n. Karaciğer iltihabı, hepatit.


hypothermy : n. See: hypothermia


methylprednesolone : n. Romatoid artrit, alerji ve iltihabi durumların tedavisinde kullanılan bir steroid


onychonosus : n. Tırnak hastalığı.


pectoralgia : n. Nevraljik göğüs ağrısı.


plastocyte : n. Trombosit.


plummmer-vinson syndrome : n. Aynı zamanda Kell-Patterson sendromu olarak da bilinir. Şiddetli glossit, hazımsızlık ve bunlara bağlı olarak da sekonder anemi tablosu ile belirlenir.