Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

panophthalmia nedir?

panophthalmia : n. Gözün bütün tabakalarının iltihabı, panoftalmi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cystine : n. biochem. Kemik ve saç v.s'de ve nadiren idrarda bulunan beyaz billüri bir madde, mesane taşı, tabiatta serbest olarak bulunabilen, kükürtlü bir amino-asid, sistin.


electrotonus : n. Elektrik akımı etkisiyle uyarılan kas veya sinirde meydana gelen değişiklik, özellikle elektrik akımı ile kasın kasılma haline geçişi.


epicolic : a. Kolon üzerinde.


granuloadipose : n. Yağ granülleri ihtiva eden.


hepatoma : n. Karaciğer tümörü, hepatom.


graphology : n. Ruhi özellikleri tesbit amacıyla el yazısının incelenmesi, el yazısını inceleyen bilim dalı, grafoloji.


hemodiagnosis : n. Kan muayenesi ile yapılan teşhis.


hemolysin : n. Eritrositlerin parçalanmasına sebep olan madde.


hyperchromic : a. Aşırı derecede boya veya pigment ihtiva eden.


hypochloruria : n. İdrarda klorid (klorür) miktarının azalışı.


lipopexia : n. Dokularda yağ toplanması, lipopeksi.


muciform : a. Mukozaya benzer.


myasthenic : a. 1. Miyasteni ile ilgili; 2. Miyasteni gösteren, miyasteni ile belirgin.


needle : n. v. 1. İğne; 2. İğne ile delmek.


opsonometry : n. Herhangi bir enfeksiyöz hastalıkta kişi kanındaki opsonik etki derecesinin, dolayısıyla opsonik indeks'in ölçülmesi, opsonometri.


ozochrotous : n.Cildi ağır kokan.


pachysomia : n. Vücut kısımlarının kalınlaşması, pakisomi.


paralexia : n. Okuyamamazlık, paraleksi.


platypellic : a. geniş havsalalı.


pylephlebectasis : n. Kapı toplardamarın genişlemesi.