Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

panophthalmia nedir?

panophthalmia : n. Gözün bütün tabakalarının iltihabı, panoftalmi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromatography : n. biochem. Bir maddenin bir cam tüpte bulunan emici cisimler yardımı ile kimyasal tahlilinin yapılması, kromatografi.


duro-arachnitis : n. Dura mater ile araknoidin iltihabı.


edulcorant : n. Tatlılaştıran madde.


egest : v. Sindirilemeyen gıda artıklarını barsaklar yoluyla dışarı atmak.


evocation : n. Embriyo'da gelişimi kontrol eden hücre kümesi (organizer) ile devamlı temas suretiyle büyüme için gerekli enerjiyi devam ettirme.


exuberance : n. Taşkınlık, coşku hali, fiziksel ve psişik aktivitenin artışı ile belirgin durum.


fasciitis : n. Fasya iltihabı.


fibrocongesitve : a. Organda bağ dokusu artımına bağlı devamlı kanlanma gösteren.


fitting : n. Deneme, prova.


frontal : a. Alına ait, frontalis.


phrenopathy : n. Akıl hastalığı, frenopati.


ischemic : a. 1.İskemi ile ilgili; 2.İskemi gösteren.


monarthritis : n. Tek eklem iltihabı, monartrit.


mononuclear : a. Tek nüveli.


neurotony : n. Ağrıyı ortadan kaldırma amacyıla ilgili sinirin ameliyatla gerilmesi, nörektazi, nörotoni.


osteocele : n. 1. Testis veya skrotumun kemiksi tümörü; 2. Kemik dokusu ihtiva eden fıtık.


paleogenetic : a. Geçmişte olan.


phosphagen : n. See: Phosphocreatine.


pillion : n. Muvakkat sun'i (takma) bacak.


postepileptic : a. Sar'a nöbeti (krizi)ni müteakip.