Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

panophthalmia nedir?

panophthalmia : n. Gözün bütün tabakalarının iltihabı, panoftalmi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canceration : n. Kanserleşme.


biuret : n. biochem. Üre ve protein analizlerinde kullanılan billuri bir üre türevidir (C2O2N3H5).


cholangiocarcinoma : n. Intrahepatik safra yolları epitelinden gelişen adenokarsinom.


confusion : n. Bilincin bulanıklığını ve kişinin realite ile alakası bulunmadığını belirten bir kavram.


contrastimulant : a. Uyarıyı önleyen, uyartıyı ortadan kaldıran.


ducrey's bacillus : n. Küçük gram negatif basiller.


dysstasia : n. Ayakta duramama, distazi.


erythromycin : n. Penisilin'e benzer etkiye sahip bir antibiyotik, eritromisin.


fermentum : n. Maya.


flocculation : n. Bir solüsyonda dispersiyon halinde bulunan kolloidal maddelerin bir araya toplanıp kitle yapması olayı ki bazı özel testlerni esasını oluşturur.


flutter : n. Titreşim şeklinde devamlı hareket, birbirini izleyen sürekli atım,titreşim, çarpıntı.


gastromegaly : n. Mide genişlemesi, gastromegali.


homocerebrin : n. Beyin maddesinden elde edilen bir cevher.


isotoxin : n. Hayvan kanında bulunan aynı tür hayvanlar için toksik etkiye sahip madde,izotoksin.


keratoplasty : n. Korneanın keşifleşmiş parçasının yerine başka bir kornea aşılama ameliyesi, keratoplasi.


metrotomy : n. See: Hysterotomy.


musca : n. n(pl. musmcae). Sinek.


nucleoside : n. biochem. Nükleotidlerin hidrolizinden meydana gelen bir madde grubu, nükleozid.


oligophosphaturia : n. İdrarda fosfat azalması, oligofosfatüri.


pentosemia : n. Kanda pentoz bulunuşu.