Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

panophthalmia nedir?

panophthalmia : n. Gözün bütün tabakalarının iltihabı, panoftalmi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cecum : n. 1. kör kese, çıkmaz boşluk; 2. Kalınbağırsağın ilk bölümünü oluşturan, alt ucunda apandiks'in bulunduğu barsak kısmı, körbarsak, çekum.


cohesion : n. 1. Yapışma, ayrı olması gereken iki şeyin birbirine yapışması; 2. Bir maddeyi oluşturan moleküller arasındaki çekim kuvveti (Moleküllerin birbirine tutunmasını sağlar).


ectozoa : n. Dış parazit.


eleotherapy : n. Yağın tedavi maksadiyle kullanılışı.


hydroxide : n. biochem. Bir maden veya radikalin hidrojen ve oksijen ile oluşturduğu bileşim, hidroksit.


hypoglottis, hypoglossis : n. 1. Dilin alt kısmı 2. See: Ranula.


indicanemia : n. Kanda indikan bulunuşu.


insomnia : n. Uykusuzluk.


juvenile : a. 1. Gençlikte olan; 2. Gençliğe ait,jüvenil.


katabolism : n. See: catabolism.


magnification : n. Büyültme (mikroskop).


mastology : n. Meme anatomisinden ve hastalıklarından bahseden ilim, memebilim, mastoloji (meme bilgisi).


membraniform : a. Zara benzeyen, zar şeklinde.


myoneural : a. kas ve sinire ait, kas sinir, miyonevral.


phanic : a. Görülebilen, aşikar.


pleiochloruria : n. İdrarda azla miktarda klorid (klorür) bulunuşu.


postanaesthetic : a. Anesteziden sonra, anestezi sonrasına ait.


pseudocoloboma : n. İris üzerinde kolobom'u andıran hrehangi bir oluşum, yalancı kolobom.


sinapized : a. İçinde hardal bulunan, hardallı.


sitophobia : n. Yemekten korkma hastalığı, marazi yemek korkusu, sitofobi.