Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

panhysterectomy nedir?

panhysterectomy : n. Uterusun tamamen çıkarılması, panhisterektomi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

gatophobia : n. Marazi kedi korkusu.


glycogenase : n. biochem. Glikojeni dekstroz ve maltoza çeviren enzim.


gonioscopy : n. Gonioskop kullanarak göz ön kamarasına ait açının ölçülmesi.


lacerated : a. yırtılmış, yırtık.


subgroup : n. 1. Bir grubun daha ufak taksimatı; 2. İkinci derecede grup.


health : n. Sıhhat, şifa.


hypergenesis : n. Aşırı gelişme.


ichthyotoxism : n. Bayat veya çeşitli bakterilerle enfekte balığın yenemis sonucu gelişen zehirlenme, balık zehirlenmesi.


internuncial : a. Vücudun farklı kısımlarını birbirine bağlayan (sinirler).


lipochondroma : n. Yağ elementleri ihtiva eden kondrom.


myodemia : n. Kasların yağlı dejenerasyonu, miyodeim.


neuramebimeter : n. Uyarılan sinirde uyarı ile cevap arasında geçen süreyi ölçen alet.


oligophrenia : n. Zeka gerilii, geri zekalılık, oligofreni.


oneirology : n. Rüya ilmi, rüyabilim.


operator : n. Cerrah, operatör.


osteoclastoma : n. Dev hücreli kemik tümörü.


perifolliculitis : n. Saç (kıl) folikülleri çevresinin iltihabı, perifolikülit.


rudimentary : a. Güdük kalmış, gelişmemiş, rüdimanter.


salammoniac : n. biochem. Nişadır tuzu, amonyum klorhidrat.


sthenic : a. Anormal şekilde kuvvetli veya faal.