Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

panhysterectomy nedir?

panhysterectomy : n. Uterusun tamamen çıkarılması, panhisterektomi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

eccrisis : n. Gereksiz maddelerin ifrazı, boşaltım.


fibroangioma : n. Lifli elementler ihtiva eden anjiyom.


glutin : n. biochem. Hububat proteinlerinin bir elementi.


homeomorphous : a. Aynı şekil ve bünyede olan.


immunodepressant : n. Bağışıklığı önleyici herhangi bir madde.


hypoadrenalism : n. Böbreküstü bezinin faaliyet noksanlığı.


lithotrity : n. Taşı kırarak çıkarma ameliyatı.


lobate : a. 1. Loplu; 3. Lopsu, loba benzer.


lymphadenosis : n. Lenf dokusu çoğalmaıs ile ileri gelen lenf kansızlığı.


macrogamete : n. Büyük dişli gamet, makrogamet.n. Belli bir bölgede yetişen gözle görülebilen hayvanların tümü.


miasma : n. 1. Pis (mikroplu) hava; 2. Havadaki bulaşık mikroplar.


papillary : a. 1. Meme başına benzeyen; 2. Meme başı şeklindeki kabartı veya kabartılarla ilgili; 3. Meme başı şeklinde kabartılar gösteren, papillalarla dolu.


parencephalon : n. Beyincik, cerebellum.


pathocrinia : n. İç salgı bezi veya bezlerine ait herhangi bir bozukluk.


petechia : n. (pl. petechiae). Nokta biçiminde deri kanamaları, petesi (damar dışına kan çıkamsı), purpura.


placental : a. Plasentayaait.


pneumotherapy : n. 1. Akciğer hastalıkları tedavisi, pnömoterapi.


spermamceti : n. Bir nevi balinanın başından alınan yağlı madde, ispermeçet.


stenocephaly : n. Kafanın anormal darlığı, stenosefali.


stypsis : n. 1. Kan durdurma; 2. Damarları büzerek kanı durdurmağa yarayan ilaçlar, stiptikler.