Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

panhysterectomy nedir?

panhysterectomy : n. Uterusun tamamen çıkarılması, panhisterektomi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cariogenic : a. Çürük oluşmasına sebep olan, çürütücü.


cionitis : n. Küçük dil (uvula) iltihabı.


deviation : n. Sapma, sapınç, normal yerini değiştirme.


dimenhydrinate : n. biochem. Baş dönmesini geçiren antihistaminik madde.


distilled : a. Damıtılmış.


envelope : n. 1. Herhangi bir şeyi dıştan saran oluşum, zar örtü; 2. Sarmak, örtmek, etrafını çevirmek.


heteroblastic : a. Değişik bir dokudan kaynak alan.


heteroplasm : n. Normal yeri dışında bulunan doku, heteroplazma.


hibb's operation : n. Spinal tüberkülozdan sonra uygulanan spinal fiksasyon ameliyatı.


hydatidoma : n. Hidatid ihtiva eden tümör.


hydrocele : n. testislerde yaralanma, iltihap ve genel ödem sonunda seröz bir sıvı (mayi) toplanması, hidrosel.


kiotomy : n. Vulva'nın ameliyatla çıkarılması, kiyotomi.


lancet : n. Neşter, lanset.


levogyration : n. Sola dönme veya döndürme.


lymphenteritis : n. Seröz enfiltrasyonla görülen enterit.


lymphoma : n. Lenfoid dokudan başlangıcını almış ur, lenfom, adeni.


malady : n. Hastalık, illet.


moisture : n. Nem, rutubet, ıslaklık.


noctambulation : n. Uykuda kalkıp gezme, noktambulizm.


odontoloxia : n. Dişlerin intizamsızlığı, çarpık dişlilik, odontoloksi.