Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

panhysterectomy nedir?

panhysterectomy : n. Uterusun tamamen çıkarılması, panhisterektomi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cinerea : n. Beyin ve omurilikte bulunan boz madde (gri cevher) kitlesi, sinir sisteminin boz cevheri.


cryptolith : n. Küçük kör kese (kript) içinde oluşan taş.


dextroversion : n. Sağa dönme; sağa çevrilme.


dyspituitarism : n. Hipofiz'in düzensiz çalışması, hipofiz bezindeki işlev bozukluğuna bağlı olarak gelişen durum.


eleothorax : n. Plevra boşuğuna yağ zerkedilmesi.


exospore : n. Organizmanın uç kısmında tomurcuklanma şeklinde oluşan üreme ile ilgili olmayan spor, nonseksüel spor.


fibrocytogenesis : n. Bağdokusu fibrillerinin gelişimi, fibrositojenez.


gastrocolotomy : n. Mide ve kalınbarsağı kesip açma ameliyesi, gastrokolotomi.


intertubular : a. Tübler veya tübül'ler arası, tübler veya tübüller arasında.


lymphangiophlebitis : a. Lenf damarlarının ve venlerin iltihabı.


massotherapy : n. Masajla yapılan tedavi, masoterapi.


mendelism : n. Kalıtsal özelliklerin geçiş tarzını izah eden, Mendel tarafından ortaya konulmuş kurallar.


micronychia : n. Tırnakların çok küçük oluşu.


palatine : a. Damağa ait, palatinus.


phytopathology : n. 1. Bitki patolojisi; 2. Bakterilerden ileri gelen hastalıkların patolojisi.


placentation : n. Plasentanın tertibat veya oluşum tarzı.


pluri : pref. Çok, birçok.


pubes : n. (pl. Of Pubis). Çatı kılı (dış üreme organları civarındaki).


pyuria : n. İdrara cerahat karışması, cerahatli idrar, piyüri.


scrofulous : a. 1. Sıracalı; 2. Sıracaya ait.