Bugün : 28 Haziran 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

panhysterectomy nedir?

panhysterectomy : n. Uterusun tamamen çıkarılması, panhisterektomi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachial : a. Kola ait, brachialis.


culdocentesis : n. Vagina arka cidarından girilerek yapılan Douglas ponksiyonu.


diphasic : a. İki devre gösteren, iki devrede oluşan, iki devreli.


dyscoria : n. Anormal gözbebeği.


galenic : a. See: Galenic.


gastromycosis : n. Midede mantar hastalığı, mide mukozasında yerleşen mantarların meydana getirdiği hastalık.


graphology : n. Ruhi özellikleri tesbit amacıyla el yazısının incelenmesi, el yazısını inceleyen bilim dalı, grafoloji.


inemia : n. Kanda fibrin bulunması, inemi.


liquescent : a. Sıvılaşır, erimeğe müsait.


mechanothermy : n. Masaj, idman v.s. ile meydana gelmiş tedavi edici hareket.


mesohyloma : n. Mezotelyumdan gelişen tümör.


myelination : n. Sinir lifi çevresinde miyelin kılıfının oluşması, miyelinleşme.


myomelanosis : n. kas melanozu.


nest : n. Aynı unsurlardan oluşan küme, özellikle bulunduğu dokuya yabancı hürcelerin oluşturudğ küçük küme.


obelion : n. Sagital dikiş üzerindeki nokta, obelyon.


permanent : a. Devamlı, sürekli, süreli, permanenes.


pharmacognosy : n. See: Aceognosia.


pharmacoradiography : n. Bir organın radyolojik tetkikini ilaç yardımı ile yapma.


prehallux : n. Başparmak öncesi.


retrocursive : a. Arkayadoğruyürüyen.