Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

panhysterectomy nedir?

panhysterectomy : n. Uterusun tamamen çıkarılması, panhisterektomi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carotenase : n. biochem. Karoteni A. vitamine çeviren bir enzim.


colonorrhea : n. Kolon'daki herhangi bir lezyoa bağlı olarak gelişen mükoz akıntı, müköz diyare.


commensalism : n. Farklı iki organizmadan birinin faydalandığı diğerinin ise, bu durumdan etkilenmediği müşterek yaşama şekli.


dislocate : v. Eklemden çıkarmak.


dotard : a. Bunak, yaşlılık sebebiyle hafıza zayıflığı gösteren kişi.


foamy : a. Köpüklü.


uterolith : n. Rahim taşı, uterusta taş birikmesi


vaccines : n. pl. Ölü veya gücü azaltılmış bakteri hücrelerini ihtiva eden suspansiyon veya hülasalar.


homophil : a. biochem. Sadece spesifik bir antijenle tesir eden, homofil.


hysteroepilepsy : n. Sar'adaki konvülsiyonlara benzer hareketlerle seyreden ağır histeri şekli.


introjection : n. Bir şahsın, kendisini bir diğer kimse veya eşya ile bir olarak kabul etmesi şeklinde beliren psikolojik durum.


isotoxin : n. Hayvan kanında bulunan aynı tür hayvanlar için toksik etkiye sahip madde,izotoksin.


litholapaxy : n. Taşın mesanede ezilmesi ve parçaların çıkarılması.


lymphangiology : n. Lenf cihazları sisteminin anatomisi, lenfanjiyoloji.


maggot : n. Sürfe, kurt, sinek kurdu, larva.


magma : n. Yumuşak macun halinde madeni veya nebati bir katışık.


metoposcopy : n. Fizynomi bilgisi.


negativism : n. Akıl hastalıklarının her şeye karşı düşüncesizce ayak diremesi ve herşeyin aksini iddia etmesi, negativizm.


noctambulist : n. Uykusunda kalkıp gezen, noktabulist.


orchidectomy : n. See: Orchiectomy.