Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

panesthesia nedir?

panesthesia : n. Duyarlığın tamamen kaybolması, panestezi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradytocia : n. Doğumun uzaması, uzamış doğum.


clarification : n. 1. Bulanık sıvıyı, pisliğini alarak berrak hale getirme, arıtma, tasfiye etme; 2. Aydınlatma, açıklığa kavuşturma, açıklama.


creatotoxism : n. Et zehirlenmesi. See: Kreatoxism.


dahlin : n. Mikroskopik muayene için doku hücrelerini boyamada kullanılan kırmızımsı mor renkte bir boya.


diaphysectomy : n. Diyafizin kısmen ameliyatla çıkarılması, diyafizektomi.


electromagnetic : a. Elektrik akımı ile meydanag etirilen (mıknatıslılık), elektromanyetik.


interbrain : n. See: Thalamencephalon.


hemilaryngectomy : n. Larenksin kısmen ameliyatla çıkarılması.


infraversion : n. Gözün aşağıya çevrili olması.


isodontic : a. Dişleri hep birbirine benzeyen.


karyospherical : a. Küresel nüvesi olan.


lucanthone : n. Schistosomiasis tedavisinde ağız yoluyla kullanılabilen sentetik ilaç.


neuropsychiatry : n. nöroloji ve psikiyatrinin birleşmeis ile meydana gelen bilim dalı.


oxazepam : n. Orta etkili bir trankilizan.


penetrometer : n. 1. X ışınlarının herhangi bir maddeden geçiş gücünü ölçen alet; 2. Gümüş v.b bazı metallerin x ışınlarını emme yeteneğini ölçen alet.


pharyngomycosis : n. Yutağın mantarıl hastalığı.


posseting : n. Çocuklarda, az miktarda pıhtılaşmış sütün kusarak çıkarılması.


rule : n. Kaide, kural.


schiz(o)- : pref. Bölünmüş, bölünme, bölme.


siderant : a. Aniden oluşan, aniden gelişen, birden gelişen.