Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

panesthesia nedir?

panesthesia : n. Duyarlığın tamamen kaybolması, panestezi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brow : n. 1. Kaş; 2. Alın.


contagion : n. 1. Sirayet, 2. Bulaşma; 3. Bulaşıcı (sari) hastalık.


cubitus : n. dirsek.


cushing's syndrome : n. Klinik bakımından Cushing hastalığına benzer.


cystorectostomy : n. Mesane ile rektum arasında ameliyatla geçiş oluşturulması.


cytosine : n. biochem. Idenil asitten çıkarılan bir baz (C21H30N16O 5H2O).


dermatophylaxis : n. 1. Derinin enfeksiyona karşı korunması; 2. Deri hastalıklarına karşı korunma, deri enfeksiyonuna karşı korunma.


dermostenosis : n. Cilt kontraksiyonu.


erythromycin : n. Penisilin'e benzer etkiye sahip bir antibiyotik, eritromisin.


excitation : n. Tahrik ve tenbih, uyartı.


genito : a. tenasüli.


globulinemia : n. Kanda globulin bulunması, globülinemi.


hepatophlebitis : n. Karaciğer venlerinin ilthiabı.


hydradenoma : n. Ter bezleri epitelinden gelişen iyi huylu tümör, ter bezi tümörü, hidradenom.


hydrencephalus, : n. See: hydrocephalus.


iodism : n. İyodin veya iyotlu müstahzarın çok kullanılmasında marazi tesir, iyotla zehirlenme.


media : n. Bir damarı meydana getiren tabakalardan orta kısımda yer alanı.


micrognathia : n. Altçenenin normalden küçük olması, mikrognati.


mongol : n. Down's sendromu için kullanılan deyim.


osteopathic : a. Osteopatiye ait.