Bugün : 18 Ocak 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

panesthesia nedir?

panesthesia : n. Duyarlığın tamamen kaybolması, panestezi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cannular : a. Kanül şeklinde.


circadien rhythm : n. 24 saatte bir tekrarlayan ritm.


darrows solution : n. Potasyum klorür, sodyum klorür ve sodyum laktat ihtiva eden bir çözelti.


deamination : n. biochem. Bir cisimden amino grubu (-NH2) ayırma, deaminasyon.


dialyzed : a. Diyaliz yoluyla ayrılmış.


diluted : a. Sulandırılmış, yoğunluğu azaltılmış.


disclination : n. Gözlerin dışa dönmesi.


elastometer : n. Dokuların esneme yeteneğini ölçen alet.


enterohelcosis : n. Barsakların ülserli hali.


gastrocolic : a. Mideyi ve barsağı birlikte ilgilendiren, her iki oluşuma ait olan.


genitoplasty : n. Üretim (jenital) organlara yapılan plastik ameliyat.


homograft : n. Aynı türün bir ferdinden diğer bir ferdine nakledilen doku veya organ.


hydrarthrosis : n. Eklem boşluğuna su dolması, hidrartroz.


hydropyosalpinx : n. Fallop tübü (tuba uteruna)'nün sıvı ve cerahat birikimi nedeniyle şişmesi.


maxillary : a. Üstçeneye ait, maxillaris.


obstetrics : n. Doğum işlerinde uzmanlık, ebelik, doğum bilgisi.


orrhology : n. Serumbilim, serumların bilimsel incelenmesi, seroloji.


osteoclastic : a. 1. Osteoklasta ait; 2.Kemiği tahrip ed en.


parasite : n. Parazit, asalak.


pedodontist : n. Pedodonti uzmanı.