Bugün : 20 Haziran 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

panendoscope nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

panendoscope : n. Mesanenin içini görmeye yarayan alet, sistoskop.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choroidea : n. Gözün retina ile sklera arasında kalan damardan zengin orta tabakası, gözün damar tabakası, koroidea.


cobalt : n. biochem. Co sembolü ile bilinen, atom no: 2 ve atom ağırlığı: 58.94 olan kimyasal element, kobalt.


deteriorative : a. 1.Bozukluk veya bozukluk hali ile ilgili; 2. Bozulma veya kötüleşme gösteren.


ergometry : n. Adaleler tarafından yapılan işin ölçülmesi.


ergonovine maleate : n. biochem. Uterus kasılmalarını sağlayan beyaz billüri toz.


faculty : n. 1. Hassa, meleke, iktidar, yetenek, kuvvet; 2. Üniversite şubesi, fakülte.


giganto : pref. İri, kocaman anlamına önek.


hypokinetic : a. 1. Hipokinezi ile ilgili; 2. Hipokinezi gösteren.


hypothenar : a. Hipotenar, karşı tenar.


iontophoresis : n. 1. İyonların tedavi maksadiyle vücuda sokulması, deri veya mukoza yolu ile ve elektrik cereyanı kullanarak ilaçların vücuda sokulması, iyontoforez; 2. Ültraviyole ışınları ile etadvi, ültraviyole tedavisi.


loxic : a. Eğri, bükük.


lutetium : n. biochem. Lu sembolü ile bilinen, atom no: 71 ve atom ağırlığı: 174.99 olan kimyasal element.


malformation : n. Kusurlu oluşum, sakatlık, oluşum anomalisi.


mastomenia : n. Adet esnasında memelerden kan gelişi.


myelocythemia : n. Kanda aşırı miktarda miyelosit bulunuş.


neuroepitelial : a. 1. Dış uyarıları alan hücrelerle ilgili, nöroepitelyum'a ait; 2. Uyarıları alan hücrelerden yapılı, bu nitelikte hücrelerden oluşmuş.


petrifaction : n. Taş sertliği kazanma, taşlaşma.


postero-external : a. Arka-dıxan.


precipitation : n. 1. Çökelme, bir maddenin dibe çökme suretiyle eriyikten ayrılması, presipitasyon; 2. Presipitin'in, kendisinin oluşmasına sebep olan antijen (presipitinojen) ile birleşerek çökelmesi (Bu reaksiyon birçok serolojik testlerin esasını oluşturur).


propriospinal : a. Sadece omurilikle ilgili, yalnız omuriliği ilgilendiren.