Bugün : 21 Nisan 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

pancreatolith nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

pancreatolith : n. Pankreas'ta oluşan taş, pankreas taşı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerebroocular : a. Beyin ve gözle ilgili.


cholascos : n. periton boşluğuna safra sızışı.


chorioretinitis : n. Choroid ve retina tabakalarının birlikte iltihabı.


clysis : n. a) Bir boşluğun yıkanması veya temizlenmesi. b) Ağızdan değil de, başka yollardan sıvı verildiğiz aman kullanılan bir deyim.


desmotomy : n. Bağ diseksiyonu.


dyspepsia : n. Hazımsızlık, dispepsi.


formalin : n. biochem. Su ile karıştırılan "Formaldehyde".


fracture : n. Kırık, fraktür.


lead : n. biochem. Pb sembolü ile bilinen, atom no:82 ve atom ağırlığı: 207.21 olan kimyasal element, kurşun, plumbum.


lymphonodus : n. Lenf düğümü, beze.


mobile : a. Oynar, müteharrik, hareketli, mobil.


odonthemodia : n. Dişlerin çok hassas olması.


omphalorrhexis : n. Göbek yırtılması, omfaloreksi.


osmosity : n. Eriyiğin sahip olduğu ozmotik basınç derecesi.


pachyglossia : n. Dilin anormal kalınlaşması, dil kalınlığı, pakiglosi.


pericapsular : a. Kapsül çevresinde, kapsülü çevreleyen.


pleurotyphoid : n. Tifo ile ihtilat yapmış olan had plörezi.


pretibial : a. Tibya kemiğinin önünde bulunan.


protal : a. Doğuştan, doğuştan mevcut.


rachioparalysis : n. 1. Omurilikteki herhangi bir lezyon sebebiyle gelişen felç; 2. Omurga kaslarının fecli.