Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

pancreas nedir?

pancreas : n. Karında omurganın bel bölümü önünde bulunan içe ve dışa salgısı olan (karındaki sindirim işiyle ilgili) bir bez, pankreas.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cutdown : n. Ven küçük bir kesit yapma ve kesit yerinden ince tüp geçirme (Damara kan veya sıvı verme ya da kan alma amacıyla uygulanır).


deodorize : v. Dezenfekte etmek.


ectromelus : n. Kol ve bacakları bulunmayan ve yetersiz gelişmiş hilkat garibesi.


epiglottic : a. Epiglota ait, epiglotticus.


pphrenogastric : a. Diafragma ve mide ile ilgili.


uve(o) : pref. Üvea.


haptophil : n. Antikor'daki antijenle birleşen atom grubu.


heteropyknosis : n. Kromozomların veya aynı kromozomda değişik bölgelerin, yoğunluk bakımından farklı boyanması hali, heteropiknoz.


inemia : n. Kanda fibrin bulunması, inemi.


inject : v. Şırınga ile sıvı sevketmek, zerk etmek, enjekte etmek.


isoagglutination : n. Bir serum'un, ihtiva ettiği isoagglutinin'ler sebebiyle aynı türden diğer bir hayvan eritrositlerinde kümeleşme meydana getirmesi, izoaglütinasyon.


isoenergetic : a. Eşit enerji arzeden.


lochiometra : n. Loşi birikmesi ile uterusun şişmesi.


macronucleus : n.Büyük vejetatif hücre nüvesi.


maternity : n. Analık.


metastasis : n. Bir hastalığın bir organdan diğerine siraeti, hastalık etkinlerinin kan veya lenf yolu ile taşınarak yeni odaklar yapması, metastaz.


molluscous : a. Yumuşak cilt tümörüne ait.


nematode : n. Nematoda sınıfı herhangi bir solucan.


nephric : Böbreğe ait.


nephro-ureterectomy : n. Böbrek ve uretranın ameliyatla çıkarılması.