Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

pancreas nedir?

pancreas : n. Karında omurganın bel bölümü önünde bulunan içe ve dışa salgısı olan (karındaki sindirim işiyle ilgili) bir bez, pankreas.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capillarectasia : n. Kapillerlerin genişlemesi.


chloralism : n. 1. Keyif verici etkisi sebebiyle devamlı kloral kullanma alışkanlığı; 2. Devamlı veya aşırı kloral kullanımına bağlı zehirlenme hali, kloral zehirlenmesi.


conative : a. Kişideki iş yapma isteği ile ilgili, iş yapma eğilimi ile ilgili.


consulting : a. & n. 1. İstişare etme; 2. Müşavir.


ergasthenia : n. Aşırı çalışma nedeniyle meydana gelen halsizlik veya yorgunluk.


eugenol : n. biochem. Antiseptik ve lokal anestetik olarak kullanılan bir fenol (C10H12O2), öjenol.


floating : a. Yer değiştiren, mobil.


hypophalangism : n. El veya ayak parmağında normalden az sayıda parmak kemiği bulunuşu, hipofalanjizm.


hypo-asthesia : n. Bir bölgeye ait duyarlılığın azaltılması.


ischiofemoral : a. İskiyum ve femura ait.


keratokeratoderma : n. Derinin sertleşmesi,boynuzsu cilt, keratoderm.


longimanous : a. Uzun ellere sahip, ince uzun elli.


mentoposterior : n. Yüzle gelişte, fetusun çene kısmının arkaya doğru bir durum alması.


monocephalus : n. Bir baş, iki ayrı vücut gösteren hilkat garibesi.


myocardiopathy. : n. Kalp kasını tutan herhangi bir sebepl gelişen miyokart hastalığı, miyokardiozis.


myoinositol : n. Kasta bulunan inositol, miyoinositol.


myxadenoma : n. mukoza bezi yapısında epitelyal tümör.


optics : n. Görme ve ışıkbilimi, optik.


orientation : n. 1. Kişinin çevreye oranla kendi durumunu değerlendirebilmesi, kendi durumunun farkında olması, çevreye uyma ve alışma yeteneği; 2. Kişide zaman ve yer kavramının bulunuşu, oryentasyon.


pachyhemia : n. Kanın koyukıvamda oluşu.