Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

pan- nedir?

pan- : pref.Bütün.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemoheterotroph : n. Kemoheterotrofik nitelik gösteren bakteri, kemoheterotrof.


cinchonine : n. biochem. Cinchona'dan elde edilen bir alkaloid, sinkonin.


ostosternal : a. Kaburgalara ve sternuma ait.


cryptic : n. Kript iltihabı


dysmorphophobia : n. Vücudunda herhangi bir şekil bozukluğuna sahip olmaktan aşırı korkma.


fistuloenterostomy : n. Ameliyatla eski safra kanalını kapatarak barsağa açılan yeni bir safra yolu oluşturma.


flavedo : n. Sarılık (deri v.s.).


frigorism : n. Vücudun tümünün veya bir kısmının uzun süre aşırı soğuğa maruz kalışının yarattığı dolaşım bozukluğu nedeniyle oluşan patolojik durum.


fungoid : a. Mantar görünümünde, mantara benzeyen.


gargling : n. Cee: gargarism.


gastromenia : n. Adet esnasında mideden kan gelmesi (Vikaryöz menstrüasyon'un bir cinsi).


involutionary : a. Gayriihtiyari, istemeyerek.


isolysin : n. Hayvan serumunda bulunan aynı türdne diğer bir hayvanın eritrositlerini eritici etkiye saip madde, izolizin.


left-handedness : n. Solaklık.


lymphadenomatosis : n. See: Lymphomatosis.


methsuximide : n. Petit mal'ın ve temporal lob epilepsisi'nin kontrolunda kullanılan bir madde.


multinuclear : a. Çok nüveli.


optimum : n. Herhangi bir organizmanın büyümesine en elverişli olan hararet veya ışık veya gıda v.s. (yeter miktarda).


pasteurizer : n. Pastörizasyon için kullanılan özel alet, pastörizasyon makinası, pastörizör.


periacinous : a. Acinus çevresinde bulunan, akinusu saran.