Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

pan- nedir?

pan- : pref.Bütün.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

ceruloplasmin : Bakırdan zengin plazma proteini, alfa globulin (Plazma bakırının büyük kısmı bu protein aracılığıyla dokulara iletilir).


divaricator : n. Konjenital kalça çıkığında kullanılan ve ayarlanabilen bir çeşit atel.


ferrosilicon : n. biochem. Silisyon ile demir katışığı.


fibrocyte : n. Lifli doku meydana getiren hücre, fibrosit.


vaccinial : a. İneklerde görülen çiçek hastalığı ile ilgili.


hydrogenation : n. Bileşiği hidrojenle birleştirme, bileşiğin yapısına hidrojen verme, hidrojenle doyurma.


isoprecitin : n. biochem. Aynı cinsten hayvanların serumlarına karşı tesir eden bir presipitin.


keroid : a. Korneya benzer.


lanugo : n. 1. tüy (ayva tüyü); 2. Küçük kıl, ince kıl.


mastopexy : n. Sarkık göğsün cerrahi tesbiti.


monster : n. Hilkat garibesi, ucube, acayip ve tabiat üstü şey.


mourning : n. Sevilen bir kimsenin ölümü üzerine duyulan büyük üzütü, matem, yas.


narceine : n. biochem. Afyondan çıkarılan acı beyaz alkaloid (C23H27O6N3H2O).


obesity : n. Şişmanlık, obezite, adipositas, obesitos.


phacocystectomy : n. Göz merceği kapsülünün kısmen çıkarılması.


primitive : a. 1.Gelişecek olan bir şeyin ilk şekli, embriyo'da herhangi bir organ veya oluşumun başlangıçtaki taslak şekli; 2. Gelişmemiş, ilkel, basit, iptidai (toplum v.s.); 3. Ham, kaba, işlenmemiş.


pyosalpinx : n. Salpenkste cerahat toplanması.


respire : v. Teneffüs etmek, nefes alıp vermek.


revulsion : n. Yüzeyel tahrişle kan çıkarma, derin dokulardaki iltihabi durumu ortadan kalıdrma amacıyla o bölge derisi üzerinden ,çeşitli yöntemlerle kan çekme; 2. An his değişmesi (sevginin nefrete dönüşü gibi).


rigor : n. 1. Titreme, üşüme; 2. Sertlik.