Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

pan- nedir?

pan- : pref.Bütün.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachygnathism : n. Alt çene (mandibula)'nin anormal şekilde kısa ve içeri çekik oluşu.


cavernoma : n. Kanla dolu geniş boşluklardan oluşan damar tümörü.


exsanguine : a. Kansız.


fecaloid : a. Feçes gibi, fekaloyid.


fetish : n. Büyülü telakki edilen ve erotik arzular veren cisim.


fibroadipose : a. Lifli ve yağlı.


flat pelvis : n. Ön-arka çapı normalden dar olan pelvis.


healer : n. 1. Doktor, hekim; 2. Şifa veren.


kernig's sign : n. Kalça fleksiyon haline getirildiğinde diz ekleminin düz duruma kosulamaması.


laparectomy : n. Karından ameliyatla bir şey çıkarma.


moron : n. Amerika'da kullanılan bir deyim.


mucin : n. Sümük.


nervousness : n. Sinirlilik, asabiyet, nervozite.


neutrophilic : a. 1. Nötr boyalarla boyanabilen; 2. Reaksiyonu asit veya bazik olmayan.


nucleohistone : n. biochem. Lenfosit nüvelerinden çıkarılan ve nüklein ve histondan ibaret olan bir nükleoprotein.


odontitis : n. Diş iltihabı, odontit.


operate : v. Ameliyat etmek.


ophthalmograph : n. Okuma sırasında göz hareketlerini tesbit eden alet, oftalmograf.


palm : n. Avuç içi, aya, palma.


palpebra : n. (pl. palpebrae). Göz kapağı.