Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

pan- nedir?

pan- : pref.Bütün.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choline : n. biochem. Vücut beslenmesinde gerekli olan renksiz bazik madde, kolin (C5H15O2N).


coumarin : n. biochem. tat vermek için kullanılan renksiz, prizmatik billurlar (C9H6O2).


effect : n. Etki, tesir


ethotoin : n. Major, fokal ve psikomotor epilepside kullanılan bir ilaç.


exanthematous : a. 1. Ekzantem'le ilgili; 2. Ekzantem gösteren; 3. Ekzantem tabiatında, ekzantem'e benzeyen.


frontotemporal : a.Frontal ve temporal kemiklerle ilgili.


genesis : n. Meydanag elme, doğam, üreme, jenez.


gingivalgia : n. Dişetlerinin nevraljisi.


subfrontal : a. Alın lobu veya kıvrımı altında bulunan.


hemodromometer : n. Kan akımının süratini ölçme aleti.


inspection : n. Çıplak gözle yapılan muayene, teftiş.


linguiform : a. Dil şeklinde, dil biçiminde.


methacycline : n. Özellikle kronik bronşitte etkili olan bir çeşit antibiotik.


myotonic : a. 1. Miyotoni ile ilgili; 2. Miyotoni gösteren, miyotoni ile belirgin.


palatograph : n. Konuşma esnasında yumuşak admağın gösterdiği hareketleri çizelge halinde kaydeden alet, palatograf.


pedomorphism : n. Kahil (yetişkin) de çocuk vasıflarının baki kalması, pedomorfizm.


pharyngolaryngitis : n. Yutak-gırtlak iltihabı, farengolarenjit.


phenacemide : n. Temporal lop epilepside kullanılan bir antikonvülsan.


psychomotor : n. İradi (istemli) harekete ait.


psychophysiology : n. Ruhi ve fizyolojik hadiseler arasındaki ilgileri inceleyen bilim.