Bugün : 21 Nisan 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

palsy nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

palsy : n. Felç, inme.

Bell's palsy : See: Facial palsy;


Birth palsy : Doğum travmasına bağlı olarak gelişen felç;


Brachial palsy : See: Brachial paralysis;


Bulbar palsy : See:Bulbar paralysis;


Cerebral palsy : See: Cerebral spastic infantile paralysis;


Creeping palsy : See: Progressive muscular atrophy;


Erb's palsy : See: Erb's paralysis;


Facial palsy : Nervus facialis'in tektaraflı felci (Nervus facialis'ten sinri alan yüz kasları felce uğramıştır. Felçil taraftaki göz kapağı tam kapanamaz, yarı açıktır, alın kısmen buruşmuş,a ğız normal tarafa doğru çekilmiştir);


Mercurial palsy : Cıvalı bileşiklerle zehirlenem sonucu oluşan felç;


Pressure palsy : Sinir gövdesi üzerine tazyikin sebep olduğu genellikle geçici nitelikte felç;


Scrivener palsy : Devamlı yazı yazanlarda el parmaklarında görülen geçici kramp hali;


Shaking palsy : Ellerde titreme ile belirgin sinirsel hastalık. See: Paralysis agitans;


Wasting palsy : See: Progressive muscular atrophy.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharostat : n. Gözküresi üzerinde yapılacak ameliyatlarda gözkapaklarını açık tutmaya yarayan alet.


cnemial : a. Alt bacakla ilgili.


coxotuberculosis : n. Kalça eklemi tüberkülozu


encephalotomy : n. Beyini açma ameliyatı, ensefalotomi.


erythrasma : n. Uylukların iç taraflarında torbalarda ve koltuk altlarında meydana gelip kırmızı plaklarla kendini gösteren kronik ve bulaşıcı bir deri hastalığı.


erythrodextrin : n. biochem. İyodinle kırmızı boynan dekstrin.


formation : n. Oluşum, teşekkül, formatio.


gravedo : n. burun nezlesi, koriza.


gravidic : a. 1. Gebelikle ilgili, gebe kadınla ilgiil, 2. Gebelik esnasında oluşan gebelikte görülen.


hemocytoblast : n. Henüz olgunlaşmamış eritrosit, genç eritrosit.


impregnated : a. Gebe, hamile.


inquest : n. Ani veya beklenmedik ölüm vakalarının, bu işle görevli resmi bir kişi tarafından tahkik edilmesi, soruşturulamsı.


leptomeninx : n. (pl. leptomeninges). Leptomeninks, beyin zarları (Piamater ve araknoid).


leukomyelitis : n. Beyin beyaz maddesinin veya omuriliğin iltihabı, lökomiyelit.


lithokonion : n. Mesane taşlarını ezip toz haline getirmede kullanılan alet.


lipemia : n. Kandaki lipit konsantrasyonunun normalden fazla oluşu, lipemi.


meningorhachidian : a. Omurilik ve meninkslere ait.


mucosanguineous : a. Sümük ve kandan oluşan.


myodynia : n. See: Myalgia.


myxocyte : n. Mukoza dokusu hücresi, miksosit.