Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

palpebra nedir?

palpebra : n. (pl. palpebrae). Göz kapağı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

detritus : n. pl. Aşınma suretiyle meydana gelen maddeler, çözünüp dağılma ürünleri.


dispersidology : n.biochem. Koloid kimyası.


ependymocyte : n. Ependim hücresi, ependimosit.


esterase : n. biochem. Ester bağlarının hidrolizini sağlayan enzim.


fission : n. 1. Ortadan bölünme, ana hücrenin iki yeni hücre meydana getirmek üzere ortadan bölünmesi, bu şekilde kendisini gösteren eşeysiz üreme. (Protozoon'da görüldüğü gibi); 2. Bir elementin atom çekirdeğinin daha ufak zerrelere ayrılması;


gliosis : n. Nevrogli dokusunun aşırı gelişimi; gliyoz.


lactiferous : a. Süttaşır, laktifer.


uterotubal : a. Rahim ve salpenkse ait.


idiosyncrasy : n. Marazi fazla hassasiyet, idyosenkrazi.


hyperuricemia : n. Kanda aşırı ürik asit bulunması.


incubation : n. Bir hastalık mikrobunun bedene girmesiyle arazının meydana çıkması arasındaki müddet, kuluçka devresi, enkübasyon.


leukoblast : n. Gelişmemiş lökosit.


mastosis : n. Meme hipertrofisi, memenin fazla büyümes,i jinekomasti.


odontoprisis : n. Dişlerin birbirine sürtünmesi sonucu gıcırtı meydana gelmesi, diş gıcırdaması, odontopriz.


oophoron : n. Yumurtalık.


papilloretinitis : n. Papilla ve retina iltihabı papiloretinit.


phenomenology : n. Doğal olayları inceleyen bilim, fenomenoloji.


phosphatemia : n. Kanda fosfat tuzlarının bulunması, fosfatemi.


phosphoguanidine : n. Fosforik asit'in guanidin ile oluşturduğu bileşik, fosfoguanidin.


polyorrhomenitis : n. Seröz zarların habis iltihabı.