Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

palpebra nedir?

palpebra : n. (pl. palpebrae). Göz kapağı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colpalgia : n. Vagina'da hissedilen ağrı, vagina ağrısı.


esthesia : n. Algılama, duyma, hissetme.


fission : n. 1. Ortadan bölünme, ana hücrenin iki yeni hücre meydana getirmek üzere ortadan bölünmesi, bu şekilde kendisini gösteren eşeysiz üreme. (Protozoon'da görüldüğü gibi); 2. Bir elementin atom çekirdeğinin daha ufak zerrelere ayrılması;


gonad : n. Yumurtalık ve testis gibi tohum hücresi meydana getiren bezler.


idant : n. Verasette bir faktör olarak kabul edilen kromozom.


imperative : a. İstemdışı, irade dışı, zorunlu.


hypnosia : n. Uyku basması ve uyuşuklukla belirgin durum.


Jacksonia epjlepsy : n. See: epilepsy.


leptocytosis : n. Kanda leptosit bulunması, leptositoz.


mounting : n. Mikroskopik inceleme için lam üzerine yerleştirilen ince doku kesitinin üzerini, koruma amacıyla kanada balsamı v.b. saydam madde ile örtme.


myometrium : n. Uterusu oluşturan kas, dölyatağı kası, miyometr(iyum).


ophthalmoplegia : n. Göz kaslarının felci, oftalmopleji.


osmodysphoria : n. Belirli kokulardan nefret etme.


overstrain : n. Aşırı gerginlik veya yorgunluk.


oxylalia : n. Konuşma çabukluğu, çabuk konuşma.


parasitism : n. 1. Parazitlerin sebep olduğu herhangi bir hastalık; 2. Parazit halinde yaşama, farklı iki organizmadan birinin faydasına, diğerinin zararına seyredenmüşterek şekli, parazitizm.


pexy : suff. 1. Yerinden oynamış bir kısmın tekrar yerine tesbiti; 2. Sabitleştirme, hareketsizleştirme.


phagodynamometer : n. Gıdaları çiğneme kuvvetini ölçme aleti.


postgastrectomy syndrome : n. Dumping sendromu, gastrektomi ameliyatlarından sonra meydanag elen bir durum.


sarcous : a. 1.Etli doku ile ilgili, kas dokusuyla ilgili; 2. Kas dokusundanzengin, etli.