Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

palpebra nedir?

palpebra : n. (pl. palpebrae). Göz kapağı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

casein : n. biochem. Sütte bulunan fosfoprotein, peynir özü, kazein.


celiohysterectomy : n. Karın duvarına yapılan kesit aracılığıyla uterus'un çıkarılması, abdominal histerektomi.


choroidoretinal : a. Choroid'e ve retina'ya ait olan, her iki oluşumla da ilgili.


clostridium : n. Oksijensiz ortamda yaşayan gram-pozitif sporlu basilleri kapsayan bir bakteri cinsi.


dacryocystectomy : n. Gözyaşı kesesinin ameliyatla çıkarılması, dakriyosistektomi.


estruation : n. 1. Kızışma hali, memeli hayvan dişisinin erkekte cinsel ilişkiye şiddetli eğilim göstermesi hali; 2. Mememil dişisindeki kızışma devresi.


fly : n. İki kanatlı küçük böcek, sinek.


hematophage : n. Eritrositleri, içine alarak imha eden hücre, hematofaj.


hyperostosis : n. Aşırı keimk dokusun büyümesi.


intraventricular : a. Ventriküliçi.


iodothyrine : n. Tiroid bezi hormonundaki proteinle birleşik iyot.


mesal : a. See: Mesial


metagglutinin : n. Birbirine çok yakın organizmalar üzerine etki yapan aglütinin.


myelomatosis : n. Plazma hücresi miyelomu, miyelomatoz.


oarium : n. See: Ovary.


obturatorius : n. Tıkalı delik siniri, obturatoryus, nervus obturatorius.


orchido- : pref. See: Orchi-.


ostempyesis : n. Kemik içinin cerahatlanması.


polyhydruria : n. İdrarın anormal sulu olması, polidrüri.


radectomy : n. Diş kökünün çıkarılması, diş kökünü çıkarma ameliyesi, radektomi.