Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

palpebra nedir?

palpebra : n. (pl. palpebrae). Göz kapağı.

  • A

    Tıp Terimleri A

  • B

    Tıp Terimleri B

  • C

    Tıp Terimleri C

  • D

    Tıp Terimleri D

  • E

    Tıp Terimleri E

  • F

    Tıp Terimleri F

  • G

    Tıp Terimleri G

  • H

    Tıp Terimleri H

  • I

    Tıp Terimleri I

  • J

    Tıp Terimleri J

  • K

    Tıp Terimleri K

  • L

    Tıp Terimleri L

  • M

    Tıp Terimleri M

  • N

    Tıp Terimleri N

  • O

    Tıp Terimleri O

  • P

    Tıp Terimleri P

  • Q

    Tıp Terimleri Q

  • R

    Tıp Terimleri R

  • S

    Tıp Terimleri S

  • T

    Tıp Terimleri T

  • U

    Tıp Terimleri U

  • V

    Tıp Terimleri V

  • W

    Tıp Terimleri W

  • X

    Tıp Terimleri X

  • Y

    Tıp Terimleri Y

  • Z

    Tıp Terimleri Z

bronchopneumopathy : n. Bronş ve akciğerleri müştereken ilgilendiren herhangi bir hastalık.


cauterization : n. 1. Dağlama; 2. Hareket, elektrik veya kimyasal maddelerle dokuları yakma.


chemodectoma : n. Kemoreseptör hücrelerden özellikle karotid cisimciğindeki reseptör hücrelerden gelişen tümör (Nadir görülür ve genellikle iyi tabiatlıdır).


contraction : n. Çekilme, kasılma, büzülme, daralma, küçülme, kontraksiyon.


cranioplasty : n. Kafatasına uygulanan plastik ameliyat.


ectoglobular : a. Kan yuvarları dışında bulunan.


efflorescence : n. 1. Derinin kızarması; 2. Tozlanma, toz halineg elme.


extraction : n. 1. Çekip çıkarma, çıkarma; 2. hülasa yapma, ekstraksiyon.


flocculoreaction : n. Flokülasyon'la sonuçlanan serum reaksiyonu.


furcula : n.Gelişen embriyo'da farenksin ön duvarı üzerindeki, ilerde epiglotis'i oluşturacak olan kabartı.


glucase : n. biochem. Bitkilerden çıkarılan ve nişastayı dekstroglükoza çeviren enzim, glükaz.


teratogen : n. Fetal büyümeyi bozan ve malformasyonlara neden oluşturan herhangi faktör.


hepaticoduodenostomy : n. Safra yolu ile duodenum arasında anastomoz yapılması.


intra-osseous : a. Kemiğin içinde.


koft-tetanus : n. Baş yaralarından ileri gelen tetanoz.


lyssoid : a. Kuduzsu, kuduza benzer, lizoid.


porus : n. (pl. pori). See: pore.


rale : n. Normal solunumla beraber duyulan ve hastalık belirtisi olan sesler, ral.


sneezing : n. Aksırma, hapşurma.


splanchneurysma : n. Barsakların gaz sebebiyle gergin oluşu, barsak şişkinliği.