Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

palliate nedir?

palliate : v. Hafifletmek (hastalık, v.s.), teskin etmek, yatıştırmak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bond : i. Kimyasal bağ, zincir, komşu iki atom arasında onların birbirinden ayrılmasını önleyen çekici kuvvet.


breathless : a. Nefesi kesilmiş, Ölü, cansız.


bromethyl : n. Etil bromür.


cowpox : n. 1. İnek çiçek hastalığı; 2. Vaksen.


dermatorrhea : n. 1. Deri yağ bezlerinden aşırı salgı çıkışı; 2. Deri ter tezlerinden aşırı salgı çıkışı.


encysted : a. Etrafı kalın zar veya kapsülle sarılı, kapsüllü.


exodic : a. See: Efferent.


faciobrachial : a. Yüze ve kola ait, fasyobrakyal.


gallbladder : n. safra kesesi ödtorbası.


genetopathy : n. Üreme fonksiyonlarını bozan herhangi bir hastalık.


hypochromasia : n. See: hypochromatism.


innervation : n. 1. İnervasyon: Bir vücut bölümünün (asaplanması) sinirlenmesi; 2. Santral sinir sisteminden gelen normal uyartıların bu sinirlerle ait olduğu organa gitmesi.


iridoncus : n. İris tümörü.


lateroflexion : n. Yana bükülme, yana yapılan fleksiyon hareketi.


merosmia : n. Bazı kokuları alamama (koku alma duyusunun bozukluğundan ileri gelir).


mongolism : n. Mongollara benzeyen yüz biçimi gösteren ve zeka geriliği bulunan hastalık.


obsession : n. Daimi endişe, fikri sabit, musallat olma, obsessio.


occlusion : n. 1. Occlusio, oklüzyon: Ağız kapandığı zaman dişlerin kavuşması hali; 2. Bir gazla bir metal arasında veya bir çökelek ile eriyebilne madde arasında moleküler yapışma (adhesion) bulunma hali.


polycyclic : a. 1. Birden fazla halkası bulunan; 2. Anı cins semptomun belirli devirler halinde birden fazla görünmesi, polisiklikl.


postdiphtheritic : a. Difteri krizinden sonra meydana gelen.