Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

palliate nedir?

palliate : v. Hafifletmek (hastalık, v.s.), teskin etmek, yatıştırmak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chiragra : n. Uyuz.


chondromucin : n. Kıkırdak dokusunda, kıkırdak hücrelerinin arasını dolduran bileşik (Protein ve müsin karıkışımından oluşur).


colpohysteropexy : n. Sarkmış uterus'un vagina yoluyla eski yerine tesbiti, bu amaçla yapılan ameliyat.


cutin : n. Fidanların kütikülinde bulunan madde, kütin.


effervesce : n. Köpürmek, eridiği zaman küçük gaz kabarcıkları çıkarmak.


falcial : a. Orağa ait.


uviosensitive : a. Ultroviyole ışınlarına karşı hassas olan.


hematoporhyria : n. Porfirin metabolizmasındaki bozukluğa bağlı olarak gelişen idrarda aşırı hematoporfirin bulunuşu, derinin güneş ışınlarına aşırı duyarlığı ve diğer bazı bozukluklarla belirgin durum.


hepatitis : n. Karaciğer iltihabı, hepatit.


hygrophobia : n. Rutubetten aşırı korkma (Rutubetli yerde oturmaktan veya rutubetli bir şey giymekten aşırı çekinme gibi).


hypochloruria : n. İdrarda klorid (klorür) miktarının azalışı.


myokinesis : n. Kas hareketi, miyokinez


pectenitis : n. Tarak iltihabı.


perichoroidal : a. Koroidi saran.


radio : pref. 1. Radyo veya radyum (röntgen) kuvvetiyle yayılan; 2. Bileğin dış kemiğine ait.


sacropubic : a. Sakrum ve pubis kemiğine ait.


spiloplaxia : n. 1. Cüzzam, lepra; 2. Lekeli humma.


stethograph : n. Solunum esnasında göğüs duvarında meydanag elen hareketleri çizelge halinde kaydeden alet, stetograf.


stroking : n. Masaj.


stromal, stromatic : a. Stromaya ait.