Bugün : 20 Ağustos 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

pallesthesia nedir?

pallesthesia : n. Titreşimleri hissedebilme hali, deri altındaki kemik tümseğe değdirilen hareket halindeki diyapazon'un titreşimlerini duyabilme yeteneği.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catalase : n. biochem. Hidrojen peroksidi ayrıştırabilen bir enzim, katalaz.


chronicity : n. Uzun süre devam etme hali, müzminlik durumu.


coccal : a. 1. Yuvarlak şekil gösteren bakteriler (coccus'lar) le ilgili; 2. Yuvarlak şekli gösteren bakterilere benzeyen.


colpo : a. Vaginaya ait.


corium : n. See: Cutis.


diaper : n. Bebek bezi.


emunctory : n. a. 1. vücudun ifrazatını dışarıya çıkaran organ; 2. Vücudun fazlalıklarını (gereksiz maddeleri) defeden.


E.s.N., : n. "Educationally subnormal-eğitim bakımından normalin altında" deyimi için kullanılan kısaltma.


gerontology : n. İhtiyarlık ve onunla ilgili mevzuları inceleyen bilim, jerontoloji.


hepaticogastrostomy : n. Safra yolu ile mide arasında anastomoz yapılması.


hypocorticoidism : n. See. Pypoadrenocorticisim.


mount : n.&v. 1. Avuç içindeki lop etlerden biri; 2. Mikroskopla bakılacak şeyi içinde tutan cam levhacıklar, lam ve lamel; 3. Lamları mikroskopta incelenebilir hale getirmek.


odontosteophyte : n. Diş tümörü.


orthropsia : n. Gözün şafakta öğlen sıcağına nazaran daha iyi görme yeteneği, ortropsi.


paracetamol : n. Etkisi fenasetin'e benzeyen, ancak daha az yan etkileri olduğu için fenaseti'e karşı duyarlık gösteren hastalarda kullanılabilen bir madde.


parapraxia : n. Hareket güçlüğü, parapraksi.


peristaltic : a. Solucan halkalarının hareketine benzeyen ve içindeki maddeleri aşağı doğru iten mide ve barsak hareketlerine ait, peristaltik.


podelcoma : n. Mantar enfeksiyonu nedeniyle ayakta meydana gelen kronik hasatlık. See: Madura foot.


pseudoangina : n. Anjin şeklinde sinir bozukluğu, yalancı anjin.


pyopoiesis : n. Cerahat oluşması, cerahatlanma.