Bugün : 30 Mayıs 2017, Salı

Favorilere Ekle!

palladium nedir?

palladium : n. biochem. Pd işaretiyle bilinen, platine benzer, atom no: 46 ve atom ağırlığı: 106.7 olan kimyasal element.

palladium therapy : Oyalayıcı tedavi, sebebe yönelik olmayan ve hastalığı ortadan kaldırma özelliği taşımayan tedavi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capsicum : n. Deride hiperemi meydana getirici olarak kullanılan bir çeşit Afrika biberi.


congestive : a. Konjestiyona ait, konjestif.


digestant : a. 1. Sindirime yardım eden, sindirimi kolaylaştıran; 2. Gıdaların sindirimini kolaylaştıran herhangi bir madde (ilaç, enzim v.s.).


drive : n. Dürtü, içten gelen şiddetli uyarı.


function : n. Bir organın normal olarak yaptığı görev (özel iş), fonksiyon.


glottal : a. Glottis'e ait, glotticus.


glycopenia : n. Kanda şeker miktarının azalması, glikopeni.


physiopathological : a. 1. Fizyopatoloji ile ilgili; 2. Hastalığın organ veya sistem'de yarattığı görev bozukluğu ile ilgili, bu nitelikte görev bozukluğuna bağlı.


hydropexia : n. Suyun vücutta alıkonulması, suyun doku hücreleri tarafından tutulması, su retansiyonu, hidropeksi.


mesocolopexy : n. Kolon düşüklüğünü önleme amacıyla kolon mezenterini kısaltma ameliyatı.


orofacial : n. Ağız ve yüzle ilgili.


peccant : a. 1. Hasta, mariz, sıhhatsiz; 2. Sıhhati bozan, hastalığa sebep olan.


pediophobia : n. Marazi çocuk veya kukla korkusu, pedyofobi.


pharyngoplegia : n. Yutak kaslarının iltihabı, Farengopleji.


ponophobia : n. 1. Ağrı duymaktan aşırı korkma, ağrı korkusu; 2. Çalışmaktan aşırı ürkme, yorulacağı korkusuyla fiziksel çaba göstermekten sebepsiz yere kaçınma, ponofobi.


restore : v. Sıhhatini iade etmek, şifa vermek.


sphincterolysis : n. İrisi korneadan ayırma ameliyesi.


stegnotic : a. 1. Büzücü, kasarak sıkıştırıcı; 2. Salgı kanalı üzerine büzücü etki yapan madde (ilaç).


sugillation : n. See: Ecchymosis.


syncytiotrophoblast : Koryon vilüslarını çevreleyen trofoblast'ın dış tabakası, sinsityotrofoblast, sinsityum.