Bugün : 25 Eylül 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

palladium nedir?

palladium : n. biochem. Pd işaretiyle bilinen, platine benzer, atom no: 46 ve atom ağırlığı: 106.7 olan kimyasal element.

palladium therapy : Oyalayıcı tedavi, sebebe yönelik olmayan ve hastalığı ortadan kaldırma özelliği taşımayan tedavi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chiro, : pref. See: Chir.


chondrocyte : n. Kıkırdak hücresi.


craniometer : n. Kafataslarını ölçme aleti, kranyometre.


ependymitis : n. Ependim iltihabı, ependimit.


excentric : a. Merkez dışı, merkezden uzak, eksantrik.


fester : n.&v.1. Ufak bir yara; 2. Cerahatini dışarıya çıkarmak.


geriatic : a. Yaşlılığa (ihtiyarlığa) ait.


heinz body : n. Bazı hemoglobinopatilerde ,intrasellüler hemoglobinde mevcut bulunan kırıcı.


homothermic : a. See. Homothermal.


hypaxial : a. Vücut ekseninin önünde, omurgadan geçen dikey eksenin önünde bulunan veya önünde uzanan.


intrapharyngeal : a. Pharynx içinde.


leukocytopoiesis : n. Lökosit oluşumu.


myelitic : a. 1. Omurilik iltihabı ile ilgili, 2. Kemik iliği iltihabı ile ilgili.


myometritis : n. Uterus kası iltihabı, miyometrit.


neuronotmesis : n. Bir sinirin tam olarak kesilmesi.


nosocomium : n. Hastane.


ozenous : a. Ozenaya ait, ozenalı.


pediculate : a. Küçük çıkıntılı,sap gösteren, saplı.


polypodia : n. Ayak adedinin normalden fazla oluşu, çok ayaklılık, polipodi.


psychogenesis : n. Akli veya ruhi faaliyet tesiriiyle vücude gelme, psikojenez, akıl gelişimi, zihin gelişim.