Bugün : 21 Temmuz 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

palladium nedir?

palladium : n. biochem. Pd işaretiyle bilinen, platine benzer, atom no: 46 ve atom ağırlığı: 106.7 olan kimyasal element.

palladium therapy : Oyalayıcı tedavi, sebebe yönelik olmayan ve hastalığı ortadan kaldırma özelliği taşımayan tedavi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caco : pref. Kötü, kusurlu, anormal anlamına önek.


cavernitis : n. Penis'te corpus cavernosum'un iltihabı


centrifugal. : a. Merkezden uzaklaşan, merkezden çevreye doğru hareket gösteren, merkezkaç.


exocolitis : n. Kolonun dış tabakasının iltihabı, eksokolit.


exogamy : n. Farklı hücrelerden meydana gelen elemenlerin birleşmesinden meydana gelen döllenme.


extraventricular : a. Ventrikül dışında.


frenotomy : n. Gemi kesme ameliyesi, gem ameliyatı, frenotomi.


globulism : n. kanda eritrosit sayısının aşırı artımı ile belirgin durum.


gonocide : n. Gonokokları öldürücü.


hypopnea : n. Dakikadaki solunum sayısı ve solunum derinliğinin azalması ile belirgin solunum, yavaş solunum.


inochondritis : n. Fibrokartilajinöz dokunun iltihabı.


intraoral : a.Ağız içinde.


mastoidalgia : n. Mastoid bölge ağrısı.


mild : a. Hafif, orta derecede, ılımlı.


multiterminal : a. Çok elektrodlu.


organicism : n. 1. Tüm hastalıkların ve hastalık belirtilerinin, zihni ve psişik bozuklular da dahil somatik kaynaklı olduğunu ileri sürenörüş; 2. Vücutta mevcut her organın kendine has bir yapı gösterdiğini ileri süren görüş.


pamaquine naphthoate : n. iochem. Sıtma tedavisinde kullanılan sarı toz (C42H4 5N2O7).


parrot's nodes : n. Konjenital sifilizde, frontal kemiklerin şişkin durumda olması.


patau's syndrome : n. Otozomal trisomi.


philoneism : n. Yeni şeylere, yeni görüş ve düşüncelere aşırı ilgi ve yakınlık gösterme, yenilik sevgisi.