Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

palladium nedir?

palladium : n. biochem. Pd işaretiyle bilinen, platine benzer, atom no: 46 ve atom ağırlığı: 106.7 olan kimyasal element.

palladium therapy : Oyalayıcı tedavi, sebebe yönelik olmayan ve hastalığı ortadan kaldırma özelliği taşımayan tedavi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondrocostal : n. Kaburga ıkırdaklarına ve kaburgalara ait olan, bu oluşumlarla ilgili.


colohepatopexy : n. Kolon'un ameliyatla karaciğer'e tesbit edilmesi.


curet (te) : n. Kürtaj aleti.


debridement : n. F. Cerrahide bir yarada bulunan bütün yabancı cisimlerle, hasarlı veya enfekte dokuların tamamen çıkarılması, temizlenmesi.


decalvant : a.Saçı yok eden.


encephalomalacia : n. Beyin yumuşaması.


flatulence : n. Gazlı (yelli) olma.


physiotherapeutic, : n. Fizik tedavi uzmanı.


hypogonadism : n. testis veya yumurtalığın faaliyet noksanlığı.


isoagglutination : n. Bir serum'un, ihtiva ettiği isoagglutinin'ler sebebiyle aynı türden diğer bir hayvan eritrositlerinde kümeleşme meydana getirmesi, izoaglütinasyon.


medius : n. Orta.


moisture : n. Nem, rutubet, ıslaklık.


mouthwash : n. Ağız ve boğazı çalkalayarak yıkamada kullanılan antiseptik ısvı, gargara.


ophthalmatrophia : n. Göz atrofisi.


pathophoresis : n. Hastalık nakli.


peptonuria : n. İdrarda pepton bulunması, peptonüri.


pinkness : n. Pembelik.


pneumonectasis : n. Akciğer anfizemi, pnömonektazi.


pneumonophthisis : n. Akciğer tüberkülozu.


protochloride : n. biochem. Bir elementa ait klorürler içinde en az klor ihtiva edeni.