Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

palladium nedir?

palladium : n. biochem. Pd işaretiyle bilinen, platine benzer, atom no: 46 ve atom ağırlığı: 106.7 olan kimyasal element.

palladium therapy : Oyalayıcı tedavi, sebebe yönelik olmayan ve hastalığı ortadan kaldırma özelliği taşımayan tedavi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caloripuncture : n. Dokuya yüksek ısıya sahip iğne batırarak yapılan koterizasyon.


chyme : n. 1. Kimus: Midede yarı hazmedilmiş gıda; 2. Mide usaresi.


desexualize : v. Cinsel iktidardan mahrum etmek, iktidarsızlaştırmak.


dipeptide : n. biochem. İki aminoasidden müteşekkil cisim, dipptid.


diptheroid : n. Şekil yönünden ve kültür özellikleri bakımından corynebacterium diptheriae'ye benzeyen herhangi bir bakteri.


dissimilarity : n. Farklılık, birbirine benzemeyiş.


dystrophic : a. Distrofiye ait.


episclera : n. Sklera ile konjunktiva arasındaki gevşek bağ dokusu.


hepatorrhexis : n. Karaciğer yırtılması.


intercerebral : a. İki beyin yarıküresi arasında.


heteroplasm : n. Normal yeri dışında bulunan doku, heteroplazma.


impulse : n. 1. İtici kuvvet, tahrik; 2. Tesir; 3. Ani his, saik.


osphyalgia : n. Bel ve kalça ağrısı.


osteothrombosis : n. Kemik venlerinin trombozu.


pellagrous : a. 1. Pellagra ile ilgili; 2. Pellagra gösteren, pellagra'lı.


perimandibular : a. Mandibula çevresinde, mandibulayı çevreleyen.


perixenitis : n. doku içindeki yabancı cisim çevresinde oluşan iltihap.


pharyngectomy : n. Yutağın kısmen ameliyatal çıkarılmas,ı farinjektomi.


recipe : n. Reçete, tertip.


ripa : n. Beyinde karıncıklara ait ependimin bir pleksus üzerinde atlama çizgisi.