Bugün : 25 Eylül 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

palirrhea nedir?

palirrhea : n. 1. Herahgni bir akıntının azalış veya kesilişini takiben yeniden başlaması, akıntının nüksetmesi; 2. Regurgitation.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharochalasis : n. Üst göz kapağı derisinin kapak aralığına sarkacak şekilde hipertrofi gösterişi.


exploration : n. Keşif, araştırma, açınsama.


filum : n. (pl. fila). İplik veya lif.


interference : n. 1.Işık veya ses dalgalarının birbirleriyle birleşmesi, dolayısıyla dalgaların etrafa yayılım alanının genişlemesi; 2. Kalbte iki uyarı dalgasının birbiriyle çatışması, dalgaların üst üste binişi nedeniyle bir uyarı dalgasının diğerinin etkisini ortadan kaldırmasıyla belrigin iletim bozukluğu.


subinguinal : a. Kasık altında bulunan kasıkaltı, kasıkaltına ait, subinguinalis.


hypergalactia : n. süt ifrazında fazlalık, hipergalaksi.


illumination : n. Muayene maksadıyle bir kısım veya organın aydınlatılması.


hypertarachia : n. Aşırı sinirlilik hali.


languor : n. 1. Halsizlik, dermansızlık, bitkinlik; 2. Gevşeklik, uyuşukluk, ağırlık, isteksizlik.


leprosarium : n. Lepralı hastaların tedavi edildikleri hastane, cüzam hastanesi.


luteinization : n. Corpus luteum'un oluşması, ovülasyonu takiben Graaf folikülünde, folikül (granulosa) hücreleriyle beraber bir kısım theca interna hücrelerinin lütein hücreleri haline dönüşüp progesteron salgılamaya başlamaları, lüteinizasyon.


mastoidea : n. Şakak kemiğinin mastoid çıkıntısı.


nonnucleated : a. Çekirdeği bulunmayan, çekirdeksiz.


nosonomy : n. Hastalıkların tasnifi, nozonomi.


orchiopexy : n. İnmemiş bir testisin cerrahi olarak skrotuma tesbit edilmesi.


postoral : a. Ağzın arka kısmıda, ağız ardı.


psychoprophylaxis : n. 1. Kişinin akıl ve ruh hastalıklarına karşı korunması, kişilerin akıl ve ruh hastalıklarından korunması için gerekli önlemlerin tümü; 2. Gebe kadını zihnen ve bedenen doğuma hazırlamada uygulanan bir yöntem, çeşitli yollarla doğumun mahiyetini izah yanında belli figürler içinde yapılan gebelik jimnastikleri ile kadını doğuma hazırlama amacına yönelik bir metot.


pyknocardia : n. Nabız atımlarının hızlanması, nabzın süratlenmesi.


pyronine : n. Histolojide kullanılan kırmızı anilin boyası pironin.


revulsant : a. & n. Hastalığı vücudun bir kısmından diğer bir kısmına nakleden (ilaç).