Bugün : 29 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

palirrhea nedir?

palirrhea : n. 1. Herahgni bir akıntının azalış veya kesilişini takiben yeniden başlaması, akıntının nüksetmesi; 2. Regurgitation.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bulbous : a. Soğanbiçim, soğansı.


chondroprotein : n. Kıkırdakta olan bir protein.


defibrilator : n. Ventriküler fibrilasyonu durdurarak normal kalp ritmine tekrar dönülmesini sağlayan herhangi bir araç.


exanimation : n. Bilinç kaybının eşlik ettiği hastalık hali, koma.


fluke : n. Yaprak şeklinde bir çeşit akım.


galactopoietic : a. Süt husuli ile ilgili.


gustometry : n. Gustometre ile tat duyumunun derecesini tesbit etme.


haris operation : n. Transvezikal suprapubik tipte yapılan bir çeşit prostatektomi.


heterolateral : a. 1. Karşı tarafla ilgili; 2. Karşı taraf üzerinde, karşı tarafı tutan.


jactitation : n. Özellikle ateşli hastalıklarda uyuyan hastanın çırpınması, jaktasyon.


nephromalacia : n. böbrek yumuşaması, nefromalasi.


neurocardiac : a. 1. Kalbte dağılan sinirlerle ilgili, kalb pisinrelriyle ilgili; 2. Kalp nevrozu ile ilgili; 3. Sinir sistemi ve kalb ile ilgili.


omentorrhaphy : n. Omentumun dikilmes.i


paristhmitis : n. Bademcik iltihabı.


periconchal : a. Konkayı saran.


peritoneoplasty : n. Herhangi bir karın organında zedelenmiş veya kesik yüzün peritonla örtülmesi, peritonla kapatma.


poliomyelopathy : n. Omurilik gri maddesinin hastalığı.


premaxilla : n. Üst çene kemiğinin orta ön kısmı.


prostatocystitis : n. Prostat ve mesane iltihabı.


santonism : n. Aşırı santonin alımına bağlı zehirlenme, santonin zehirlenmesi.