Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

palirrhea nedir?

palirrhea : n. 1. Herahgni bir akıntının azalış veya kesilişini takiben yeniden başlaması, akıntının nüksetmesi; 2. Regurgitation.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carinocerebral : a. Kafatası ve beyine ait.


dermocyma : n. İçinde daha küçük diğer bir fetüs ihtiva eden hilkat garibesi.


ethyloleamine oleate : n. Sklerozan (büzücü) bir madde.


excrete : v. Çıkarmak, ifraz etmek, lüzumsuz maddeleri atmak (defetmek).


folliculoma : n. Graaf folikülünün epitelinden kaynak almış yumurtalık tümörü.


galactotoxin : n. biochem. Sütte bakteri üremesi sonucu meydana gelen zehirli madde.


gyrous : a. See: Gyrose.


helminthoid : a. Solucan gibi ,barsak solucanına benzeyen.


hemodiagnosis : n. Kan muayenesi ile yapılan teşhis.


leucopenia : n. Lökopeni.


noctalbuminira : n. Geceleri idrarda albülin çıkması.


nudist : n. Çıplak yaşama taraftarı.


orthodontics : n. See: Orthodontia.


osteologist : n. Kemik bahsi uzmanı, osteolojist.


parahepatitis : n. Karaciğer çevresindeki komşu oluşumların iltihabı.


periaxional : a. Sinir hücresi (axone) çevresinde, akson'u çevreleyen.


pharmacotherapy : n. Hastalıkların ilaçla tedavisi, farmakoterapi.


pitted : a. Üzerinde ufak çukurluklar gösteren, küçük çukurluklarla belirgin.


podelcoma : n. Mantar enfeksiyonu nedeniyle ayakta meydana gelen kronik hasatlık. See: Madura foot.


prognathous : a. Altçenesi öne doğru çıkık olan, prognat.