Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

palirrhea nedir?

palirrhea : n. 1. Herahgni bir akıntının azalış veya kesilişini takiben yeniden başlaması, akıntının nüksetmesi; 2. Regurgitation.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancer : n. Kanser.


causalgia : n. fazla ızdırap veren nörolojik bir ağrı çeşidi.


chloral : n. biochem. Klordan yapılmış bir katışık, kloral


cholecystopathy : n. Safra kesesi hastalıkalrı.


clarificant : n. Sıvının bulanıklığını alan madde, sıvıyı berrak hale getirici madde.


compound : n. biochem. Bileşim, terkip.


defence : 1. Hastalığın oluşmasına veya ilerlemesine karşı koyma, hastalığa direnç gösterme; 2. Herhangi bir hücum karşısındag österilen savunma, kişinin bir tehlike veya zararlı etkene karşı kendisini savunması.


diaphragmatitis : nö Diyafram iltihabı, diyafragmatit.


hydrothorax : n. Göğüs boşluğuna sıvı toplanması, hidrotoraks.


hysterurysis : n. Rahim ağzı ve servikal kanalın genişletilmesi.


impacted : a. İyice sıkışmış durumda olan, anormal derecede hareketsiz duran.


kiotomy : n. Vulva'nın ameliyatla çıkarılması, kiyotomi.


masseuse : n. Masaj yapan kadın, masöz.


menouria : n. Adet esnasında, uterus ile mesane arasındaki fistül sebebiyle idrarın kanlı gelişi.


microfauna : n. Belli bir bölgede yaşayan ancak mikroskop yardımıyla görülebilen hayvancıkların tümü.


moulding : n. Çocuğun başının doğum kanalına uyacak şekil alması.


opium : n. Afyon, papaver somniferum.


palirrhea : n. 1. Herahgni bir akıntının azalış veya kesilişini takiben yeniden başlaması, akıntının nüksetmesi; 2. Regurgitation.


planum : n. (pl. plana). Düzlem.


pneumomassage : n. Eskiden sağırlık tedavisinde uygulanan bir yöntem, orta kulak kemiklerini harekete yöneltme amacıyla kulak zarı üzerine hava sevketme, hava sevki ile kulak zarı masajı, pnömomasaj.