Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

paliphrasia nedir?

paliphrasia : n. Konuşmada kelime veya cümlelerin gereksiz ve anlamsız şeklide tekrar edilmesi, palifrazi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chiropody : n. El ve ayaklarda bulunan nasırların deri kalınlaşmalarının, iltihabi şişliklerin ve tırnaklarla ilgili durumların tedavisi.


chondrology : n. See: chondrography.


coverglass : n. Mikroskopik muayenede, lam üzerine örtülen kare şeklinde ince cam, lamel.


craniotome : n. Fetüs başını delmede kullanılan alet, kraniotom.


crystalloid : a. Kristalsi, billür şeklinde.


deteriorative : a. 1.Bozukluk veya bozukluk hali ile ilgili; 2. Bozulma veya kötüleşme gösteren.


draw : v. 1.Çekmek, çekerek sıvıyı boşaltmak; 2. Diş çekmek, dişi çekip çıkarmak.


dysbarism : n. Hava basıncında ani değişime maruz kalışın sebep olduğu hal, özellikle normalden düşük hava basını ile karşılaşan vücutta, bazı belirtilerle karakterize durum (Bends'in hafif şekli).


erythrocyto-opsonin : n. biochem. Eritrositlere etki yapan opsonin.


esophagoduodenostomy : n. Yemek borusu ile duodenum arasında midenin çıkarılışını takiben ameliyatla geçit oluşturma.


hemisphere : n. Beyin yarım küresi, hemisphaerium (hemispharia).


history : n. Tarih, özellikle hastanın geçmişini kapsayan hikayesi, öz geçmişi.


innidiation : n. Hücrelerin sürüklendikleri bir yerde gelimeleri.


interrenal : a. Böbrekler arası, böbrekler arasında.


leukoma : n. 1. Korneanın beyaz donukluğu, lökom; 1. See: leukosarcoma.


levoduction : n. Gözün sola oynaması (hareketi).


macroglossia : n. Dilin büyümesi, makroglosi.


neuroendocrine : a. Sinir sistemi ve iç salgı bezleri ile ilgili, nöroendokrin.


oocyesis : n. Yumurtalık dış gebeliği. See: Ovarian pregnancy.


orthodontology : n. See: orthodontia.