Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

paliphrasia nedir?

paliphrasia : n. Konuşmada kelime veya cümlelerin gereksiz ve anlamsız şeklide tekrar edilmesi, palifrazi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

constipation : n. Kabız(lık), peklik, inkibaz.


cuticle : n. Üst deri, derinin dış zarı, ince deri, epiderma, kütikül, cuticula.


eusystole : n. Kalp sistolunun normal oluşu, kalbin kasılma görevinin normal seyretmesi hali.


floccular : a. Flokulusa ait.


floor : n. Herhangi bir boşluğun tabanını oluşturan kısım, zemin, döşeme, taban.


fothergill's operation : n. Genital prolapsus vakalarında uygulanan bir ameliyat tekniği.


gall : n. (pl. 1. galla). Safra öd; 2. Sürtmekten meydana gelen yara.


gatophilia : n. Aşırı kedi sevgisi, gatofili.


heptose : n. biochem. Molekülünde 7 karbon atom ihtiva eden bir şeker maddesi.


lactovegetarian : n. Süt, yumurta ve sebze ile perhiz yapan şahıs.


hypersalemia : n. Kanda tuz miktarının aşırı artışı.


induction : n. 1. Elektrikle veya mıknatıslı bir maddenin diğer bir maddeye yaklaştırılmasıyla ikinci maddede mıknatıs veya elektrik meydana getirme, indükleme, endüksiyon; 2. Bir embriyonda muhtelif doku ve organların yerli yerinde ve normal olarak oluşumunu sağlama; 3. Sebep olma.


laminar, laminated : a. 1. Lama (laminarya) ait; 2. Lamlı; 3. Lamsı.


meropia : n. Kısmi körlük, yarım körlük, meropi.


neuropsychiatry : n. nöroloji ve psikiyatrinin birleşmeis ile meydana gelen bilim dalı.


neurosome : n. Sinir hücresi cismi, nevroso.


oothecectomy : n. Yumurtalığın ameliyatla çıkarılması.


orchidocele : n. See: Orchiocele.


ovariectomy : n. Yumurtalığın ameliyatal çıkarılması, ovaryektomi, ooforektomi.


pancreolithotomy : n. Pankreastan taş çıkarma ameliyatı.