Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

paliphrasia nedir?

paliphrasia : n. Konuşmada kelime veya cümlelerin gereksiz ve anlamsız şeklide tekrar edilmesi, palifrazi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

block : v.&n. 1. Tıkamak, yolunu kesmek, geçmesine engel olmak; 2. Tıkanma, kesilme, engel; 3. Sinirsel uyarı iletiminin kesilmesi; 4. İlaçla sınırlı bir bölgenin duyarsız hale getirilmesi, bölgesel his iptali.


cerebrose : n. biochem. Beyin maddesinden elde edilen bir bileşim (C6H12O6).


consult : v. İstişare etmek.


cornynecabterium : n. Bir bakteri çeşidi.


cytogenic : a. 1. Hücre veya hücrelerin gelişmesiyle ilgili; 2. Hücre oluşturan.


dolichocephaly : n. Kafatası'nın uzun oluşu, kafatasında ön-arka kutrun transvers kuturdan uzun oluşu ile belirgin durum (sefalik indeks 75'in altındadır).


gastroenteritis : n. Mide ve barsakların iltihabı, gastroenterit.


goblei celis : n. Mukozalarda bulunan özel salgıları olan, kadeh biçimindeki hücreler.


hydatism : n. Herhangi bir vücut boşluğunda toplanan sıvının dalgalanması sonucu oluşan ses, su sesi.


hyperidrosis : n. See: hyperhidrosis.


immunogenesis : n. Bağışıklığın meydana gelişi.


mammalgia : n. Meme ağrısı.


micro-erythrocyte : n. See: Microcyte.


oocte : n. Olgunlaşma devresinden önceki dişi cinsiyet hürcesi, oosit.


paraplasm : n. 1. Hücre sitoplazmasının sıvı kısmı; 2. Kusurlu yapı veya şekil gösteren protoplazma, anormal gelişim gösteren herhangi bir oluşum.


pelviureterograhy : n. See. Pyelography.


pituitous : a. Yumurta akı kıvamında yapışkan mukus (pituita) ile ilgili; 2. Yumurta akı kıvamınad yapışkan mukus gösteren, bu nitelikte salgı ile belirgin.


pneumocephalus : n. Beyin karıncığında hava bulunması.


rabies : n. Kuduz hastalığı,


substratum : n. Altta bulunan tabaka, alt tabaka.