Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

paliphrasia nedir?

paliphrasia : n. Konuşmada kelime veya cümlelerin gereksiz ve anlamsız şeklide tekrar edilmesi, palifrazi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchophony : n. Bronş sesi.


cardiosphygmograph : n. Kalb ve nabız atımlarını çizelge halinde kaydeden alet.


chlordiazepoxide : n. Anksiyete ve ruhi gerginliğin giderilmesinde kullanılan bir ilaç, yan etkileri oldukça azdır.


colitoxin : n. biochem. Escherichia coli'den çıkarılan bir toksin, kolitoksin.


electroanalysis : n. Elektrik akımı ile yapılan kimyasal tahlil, elektroanaliz.


granuloblast : n. Gelişmemiş granülosit.


hyperactivity : n. Aşırı faaliyet.


intervascular : a. Damarlararası.


involutional : n. 1. İnvolüsyonla ilgili; 2. İnvolüsyonun sebep olduğu, involüsyona bağlı.


irritative : a. İritasyona ait.


medullated : a. Bir medulla veya ilik bölümü ihtiva eden veya bir medulla kısmı tarafından çevrelenen.


myelencephalon : n. İlik miyelinkefal(on) (arka beyinin medulla oblongata'yı yapacak olan kısmı).


neurofibril : n. Sinir hücrelerinde sitolazmayı her yönde kat eden ince lifler.


pachyperitonitis : n. Periton iltihabı ve kalınlaşması, pakiperitonit.


pterygium : n. 1. Kalınlaşmış bir konjonktif tabakasının kornea üzerine uzanıp yapışmış olması; 2. Derinin üst tabakasının tırnağın proksimal kenarına yapışması, şeytan tırnağı.


renin : n. Böbreğiniskemik hallerinde ve kollaps sırasında, böbrekte meydanag elen ve hipertansinojeni hipertansine çeviren enzim.


rennin : n. 1. Lab mayası, sütü pıhtılaştırmağa yarayan bir enzim (midede bulunur), chymosin.


salicylism : n. Salisilik aside bağlı zehirlenme.


sarcostosis : n. Et dokusunun kemikleşmesi.


scarify : v. Deriyi kazıyıp kanatmak, hacamat etmek.