Bugün : 28 Haziran 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

paliphrasia nedir?

paliphrasia : n. Konuşmada kelime veya cümlelerin gereksiz ve anlamsız şeklide tekrar edilmesi, palifrazi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cramp : n. Kas veya kas grubunun aniden istem dışı ağrılı kasılması, kramp.


dentin(e) : n. Dişin oluştuğu asıl madde.


equinia : n. See: Glanders.


erythroblastosis fetalis : n. Anne kanı ile fetal kan arasında Rh uyuşmazlığı nedeniyle yeni doğan çocukta ortaya çıkan patolojik durum.


fasciolar : a. Fascia dentata'ya ait.


terminal : a. Terminal, terminalis: 1. Sona ait; 2. Son, bitim, uc (sinir).


hydrocarbon : n. biochem. Karbon ve hidrojen eriyiği, hidrokarbon.


hypomania : n. Bir çeşit mania.


hyperthelia : n. Çok memelilik.


laminotomy : n. Omur laminasının enine kesilmesi, laminotomi.


lincomycin : n. Gram pozitif patojenlere karşı etkili bir antibiotik.


lorfan : n. Levallorphan'ın müstahzar adı.


malariologist : n. Malaryoloji mütehassısı.


myringectomy : n. Timpan zarının ameliyatla çıkarılması, miringektomi.


osseous : a. Kemikli, osseus.


paraphasia : n. Hafif afazi, parafazi.


prototoxin : n. Toksin'in antitoksin ile birleşme eğilimi gösteren, öldürücü özelliğe sahi esas unsuru, prototoksin.


psilosis : n. Psiloz, 1. Saçları döken bir deri hastalığı; 2. Bütün hazım cihazlarında yaralar meydana gelen ve sıcak ülkelere mahsus bir hastalık.


psoriatic : a. 1. Psoryazis'le ilgili; 2. Psoryazis gösteren kişi, psoryazisli; 3. Psoryazis niteliğinde psoryazis'e benzeyen.


pulicicide : n. Pireleri yok eden faktör (ilaç).