Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

palingraphia nedir?

palingraphia : n. Yazıda kelime veya harflerin birçok defa tekrarı, palingrafi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepsopathia : n. Aşırı göz yorgunluğuna bağlı nevrasteni.


centroplasm : . Sentrozom'un protoplazması, sentroplazma.


embryotrophy : n. İlkel embriyonun beslenmesi.


evacuator : n. Tahliye sağlayan aygıt.


heptose : n. biochem. Molekülünde 7 karbon atom ihtiva eden bir şeker maddesi.


hemarthrosis : n. Eklem boşluğuna kan dolması, hemartroz.


hemocytolysis : n. Eritrositlerin erimesi, alyuvarların, hemoglobin açığa çıkmak üzere parçalanması, hemoliz, hemositoliz.


isomorphism : n. Aynı şekilde olma, şekil benzerliği (eşitliği), izomorfizm.


lardaceous : a. 1. İç yağsı, iç yağlı; 2. Amioid.


linea : n. (pl. lineae). See: line.


longimanous : a. Uzun ellere sahip, ince uzun elli.


maschale : n. Koltuk altı.


maxillofacial : a. Üst çeneye ve yüze ait olan, her iki oluşumu beraberce ilgilendiren.


myelauxe : n. Kemik iliği hiperfonksiyonu.


myoneural : a. kas ve sinire ait, kas sinir, miyonevral.


neuromyopathy : n. Sinir ve kas arasındaik ilişkili çalışmanın bozulması ile belirgin herhangi bir hastalık, nöromiyopati.


odontohyperesthesia : n. Diş hassasiyeti.


ostearthrotomy : n. Kemiğin eklemli ucunu çıkarma ameliyesi, osteoartrotomi.


partial : a. Tam olmayan, bütününü kapsamayan, kısmi.


penicillinase : n. biochem. Penisilinin tesirini yokeden bakteri kaynaklı bir enzim.