Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

palingraphia nedir?

palingraphia : n. Yazıda kelime veya harflerin birçok defa tekrarı, palingrafi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbonaceous : a. biochem. Karbona ait, karbonlu.


chancre : n. Frenginin birinci devresinde görülen yara, şankr.


colibacillemia : n. Kanda Escherichia coli bulunuşu.


colic : n.&a. 1. Colica: Birdenbire nöbet tarzında gelen ağrılar; 2. Barsak iltihabı; 3. Mide ağrısı; 4. Kolona ait, kolik, colicus.


cri du chat : n. Bebeğin kedi yavrusunun acıklı miyavlamasına benzer şekilde ağlaması ile belirgin, kromozom anomalisine bağlı olarak gelişen kalıtsal durum (Bebekte ayrıca mikrosefali mevcut olup, ileride fiziksel ve mental gerilik sözkonusudur).


ecomania : n. Kişinin aile ilişkilerinde marazi şekilde sert oluşu, güçsüz olmasına rağmen aile fertlerine, aşırı derecede hükmetme his ve arzusu.


epinephritis : n. See: Adrenalitis.


foveolar : a. Çukurcuğa ait, foveolaris.


gastrografin : n. radyoskopi'den önce hastaya verilen kontrast madde.


lactolase : n. Laktik asid yapan enzim, laktolaz.


physiogenic : a. 1. Fizyolojik faaliyetle ilgili; 2. Fizyolojik faaliyete bağlı, fizyolojik faaliyetin sebep olduğu.


hematonosis : n. Kan hastalığı.


intra-arterial : a. Damar içinde hasıl olan, admariçi.


leio : pref. Düz anlamına önek.


lipotrophic substances : n. Transmetilasyon yoluyla karaciğerdeik yağların mobilizasyonunu sağlayan faktörler.


metopagus : n. Alınlarından birbirine yapışık ikiz hilkat garibesi.


monoparesis : n. Sadece bir kol veya bacağı tutan felç.


neformation : n. 1. Yeni doku oluşması, neoformasyon; 2. Tümöral doku kitlesi, tümör, ur.


obduction : n. See: autopsy.


pilocystic : a. Kistli ve kıllı.