Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

palingraphia nedir?

palingraphia : n. Yazıda kelime veya harflerin birçok defa tekrarı, palingrafi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catastrophic : a. Felaket getiren, sonu kötü biten.


corotomy : n. Korneayı kesme ameliyatı.


dextromoramide : n. Morfin yerine kullanılabilen bir madde.


fradicin : n. biochem. Mantarlara karşı etkin olan ve streptomyces fradiae'den türeyen antibiyotik.


ill : a. Hasta.


immobile : a. Hareketsiz, kımıldamaz, oynamaz.


lithologist : n. Vücutta patolojik olarak oluşan taşlar (litoloji) uzmanı, litolog.


lymphoma : n. Lenfoid dokudan başlangıcını almış ur, lenfom, adeni.


mammillation : n. 1. Meme başı şeklinde kabartılar oluşması, bu nitelikle belirgin durum; 2. Meme başı şeklindeki kabartı.


mechanics : n. Kuvvetlerin cisimler üzerindeki etkisinden ve hareketinden bahseden bilim dalı, mekanik.


medical : a. & n. 1. Tıbbi; 2. Tedaviye ait; 3. Tıp talebesi.


myeloradiculitis : n. Omurilik ve belkemiği sinir köklerinin iltihabı, miyeloradikülit


nervus : n. (pl. Nervi); see: Nerve.


pars : n. (pl. partes). Bölüm, kısım, parça.


percipient : a. n. 1. İdrake ait, anlayışlı, idraki keskin; 2. Anlayışlı (İdraki kuvvetli) kimse.


perirenal : a. Böbreği saran.


perisalpinx : n.l Fallop tübü (tuba uterina)'nün dış tabakası, Fallop tübü serozası.


photobacterium : n. Bazı balık ve benzeri hayvanlar üzerinde parazit olarak yaşayan ışıldama özelliğine sahip bir bakteri cinsi (Bu cins bakterilerin kültür yüzeyleri de fosfor gibi ışıldama gösterir).


prostaglandins : n. düz kasları uyarıcı, özellikle uterus kontraksiyonlarını başlatıcı etkiye sahip vücudun çeşitli organ, dok ve saglılarında (prostat, akciğerler, beyin, meni, adet kanı v.s) bulunan yağ asidi ve türevlerinden ibaret bileşikler grubu, prostaglandinler.


ptilosis : n. 1. Kipriklerin dökülmesi,kirpik kaybı; 2. Devekuşu tüylerinden kalkan tozların oslunum sonucu akciğerlerde birikmesi ile belirgin hastalık.