Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

palingraphia nedir?

palingraphia : n. Yazıda kelime veya harflerin birçok defa tekrarı, palingrafi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiorenal : a. Kalbe ve böbreğe ait olan, ikisini de ilgilendiren.


cicatrizant : n. Nedbe oluşmasını kolaylaştıran madde (ilaç).


ectiris : n. İrisin retina veya dış parçası.


electroretinogram, E.R.G. : n. Faaliyet halinde ve retina tarafından meydana getirilen elektrik akımlarının yazılı olarak kaydedilmesi.


lagena : n. Kulakta scala media'nın üst kısmı


heberden's nodes : n. Birçok artrit çeşidinde, son falangeal eklemlerde meydana gelen küçük kemiksi şişlikler.


hematogen : n. 1. Kan yolu ile yayılan; 2. Kan yapıcı, hematojen.


hyoid : a. Dil kemiği şeklinde.


immunogenic : a. See:Immunifacient.


L.E.cells : n. Lupus eryhematosus'lu hastaların kemik iliği prearatlarında görülen özel hücre tipi.


micro- : pref. Küçük, ufak.


neurobiology : n. Sinir sistemi biyolojisi.


opsonize : v. Opsoninlerle tedavi etmek.


oral : a. Ağza ait, oralis.


orthophony : n. Seslerin doğru çıkarılması, ortofoni.


procursive : a. İleri koşan.


safranophil : a. Safranin'le kolayca boyanan.


seizure : n. Hastalık nöbeti veya bu nöbete tutulma.


somniferous : a. Uyku giderici, uyku kaçırıcı, uyku dağıtıcı.


stenosis : n. Darlık, bir kanal veya borunun daralması, setnoz.