Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

palingraphia nedir?

palingraphia : n. Yazıda kelime veya harflerin birçok defa tekrarı, palingrafi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

borborygmus : n. Mide veya barsaklardaki gazın meydana getirdiği gurultu sesi, gaz gurultusu.


cervicitis : n. Cervix uteri iltihabı.


cholangiotomy : n. Safra kanalını kesme, kolanjiyotomi.


cordal : a. Herhangi bir kordonla ilgili, özellikle larenks'teki ses teli ile ilgili.


ecmnesia : n. Eski olayları hatırlamakla yenileri unutma hali.


ergasiophobia : n. Çalışmaktan ürkme, çalışmayı gerektiren herhangi bir iş görmekten aşırı derecede korkma.


gingivitis : n. Dişeti iltihabı, jenjivit, ulitis.


hepatocirrhosis : n. Karaciğer ve kalın barasğa ait.


inflexion : n. İçe bükme veya bükülme.


isolation : n. Tecrit, izolasyon (karantina).


liquescent : a. Sıvılaşır, erimeğe müsait.


locus : n. (pl. Loci). Yer, lokus.


musculocutaneous : a. Kas ve derieye ait.


nasologist : n. Burun mütehassısı (doktoru).


oscheoma : n. Testis torbası (skrotum) tümörü.


osmoceptor : n. Koku reseptörü.


pathetic : a. Duygulanıran, duygusal, içe işleyici


pernicious : a. Tehlikeli, öldürücü, pernisyöz.


phonometer : n. Ses kuvvetini ölçme aleti, fonometre.


protean : a. Şekil değiştiren, mütehavvil.