Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

palingenesis nedir?

palingenesis : n. 1. Yeniden doğma; 2. Üremede özelliklerin değişmeden aynen ve yeniden meydana gelmesi, palinjenez.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bridge : n. Diş köprüsü, briç.


cecitis : n. Çekum iltihabı.


clinician : n. Klinik öğreti ve uygulamada uzmanlaşmış hekim, klinisyen.


dartre : n. Erpes hastalığına benzer hastalık, tuzlubalgam (deri hastalığı).


determination : n. Kan v.s.'nin muayyen noktaya akışı veya hücumu.


duodenitis : n. Duoednum iltihabı.


encephalodialysis : n. Beyin yumuşaması.


epiphysiodesis : a. 1. Ayrılmış kemik epifizini, diafize tesit etme, bu amaçla yapılan ameliyat, 2. Kemikte gelişme kusuru olarak epifiz'in diafiz'le erken birleşmesi.


hyper : pref. Yukarı, çok, hiper.


impairment : n. Bozulma, noksan, bozukluk.


ischiatic : a. Siyatike (iskiyuma) ait.


leptopelvic : a. dar pelvisli.


lochiometritis : n. Doğumdan ileri gelen rahim (uterus) iltihabı, lohusalık humması.


mesosyphilis : n. Frenginin ikinci devresi. See. Secondary syphilis.


paleopathology : n. Geçmişe ait insan ve hayvankalıntılarında hastalık belritilerini inceleyen bilim.


polyorchism : n. Birden fazla testis bulunması, poliyorşizm.


ranine : a. Ranulaya veya dilin alt yüzeyine ait.


regression : n. 1. Bir hastalık belirtilerinin gerilemesi; 2. Geriye doğru gitme.


resectoscope : n. Transüretral prostat ameliyatında kullanılan bir alet.


ripa : n. Beyinde karıncıklara ait ependimin bir pleksus üzerinde atlama çizgisi.