Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

palingenesis nedir?

palingenesis : n. 1. Yeniden doğma; 2. Üremede özelliklerin değişmeden aynen ve yeniden meydana gelmesi, palinjenez.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chorionic : a. Koryon'la ilgili.


cohesive : a. 1. Yapıştırıcı, yapışmaya sebep olan; 2. Yapışma gösteren, yapışık.


cross-eyed : a. Şaşı gözlü şaşı.


epidermodysplasia : n. epdirem oluşumunda bozukluk.


exsanguination : n. Kansız bırakma işlemi.


excochleation : n. Bir boşluğun kazınması.


hormonogenic : n. Hormonun oluşmasıyla ilgili.


hypomagnesemia : n. Kandaki magnezyum seviyesinin azalması.


ianthinopsia : n. Mor görme hastalığı, iyantinopsi.


isocytosis : n. Kandaki alyuvarların eşit büyüklükte oluşu.


jurisprudence : n. Hukuk bilimi.


leptoscope : n. Son deerce ince tabaka veya zarın kalınlığını ve bileşimini tayin (tesit) edebilen cihaz, leptoskop.


measles : n. Kızamık, morbili.


panaris : n. Dolama, tırnak yatağı iltihabı.


photobacterium, : n. Photobacterium cinsi herhangi bir bakteri, fotobakteri.


plasmo : pref. Plazma.


psychrotherapy : n. Hastalığı soğukla tedavi etme, soğuk hava tedavisi, psikroterapi.


pyonephritis : n. Böbreğin cerahatli iltihabı, piyonefrit.


seroanaphylaxis : n. Serum verilişinin sebep olduğu anaflaksi, seroanafilaksi.


serotonin : n. biochem. memeli hayvanların serumunda bulunan damarları büzücü bir bileşim.