Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

palingenesis nedir?

palingenesis : n. 1. Yeniden doğma; 2. Üremede özelliklerin değişmeden aynen ve yeniden meydana gelmesi, palinjenez.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancellous : a. Bünyesi sünger gibi olan.


edulcoration : n. Tatlılaştırıcı


ejaculate : v. Aniden dışarı atmak, fırlatmak, fışkırtmak.


filtrate : a. Süzülmüş sıvı, filtrat.


footdrop : n. Bacağın ön kaslarının felcinden dolayı ayağın düşmesi.


frenectomy : n. Gmin ameliyatla çıkarılması, frenektomi.


glossolalia : n. 1. Peltek konuşma, tam anlamıyla anlaşılamayan konuşma; 2. Dinleyenlere garip gelen kelime ve sözlerle belirgin konuşma, hayali konuşma.


heritable : a. Kalıtımla geçebilen, kalıtsal, irsi.


hexaloidy : n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının altı katına sahip oluşu.


hypostasis : n. dolaşım güçlüğünden ileri gelmiş birikme, kan tıkanması, hipostaz.


infecund : a. Doğurma yeteneği taşımayan, kısır, steril.


isomorphic : a. Aynı şekli gösteren, eş şekilli, izomorf.


Kiss of Life : n. Hayat öpücüğü.


loose : a. 1. Gevşek; 2. Yumuşak (öksürük); 3. İshal olmuş, kabız değil.


meningoencephalomyelitis : n. Meninks, beyin ve omurilik iltihabı.


metasternum : n. Sternumun hançersi çıkıntısı.


nosopoietic : a. Hastalandıran, hasta eden, hastalığa sebep olan.


nutritional : a. Beslenme ile ilgili.


oligohydramnios : n. Amniyos sıvısının az miktarda olması.


patellectomy : n. Patellanın ameliaytal çıkarılması.