Bugün : 18 Şubat 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

palingenesis nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

palingenesis : n. 1. Yeniden doğma; 2. Üremede özelliklerin değişmeden aynen ve yeniden meydana gelmesi, palinjenez.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cotarnine : n. biochem. Narkotinden çıkarılan acı bir alkaloid (C12H18NO2H2O).


ductless : a. Atıcı kanalı olmayan (endokrin bezler gibi).


esophagismus : n. Ösofagus spazmı.


ferredus : a. biochem. Demirden, demirli, demir ihtiva eden.


frit : n. Sun'i diş imalinde kullanılan bir çeşit erimiş cam.


guanoxan sulphate : n. Antihipertansif, tansiyon düürücü.


homozygosity : n. Muayyen bir karakter bakımındaneş aleller ihtiva etme hali, homozigotluk.


hyperbaria : n. Yüksek atmosfer basıncına maruz kalışın sebep olduğu vücutta bazı belirti ve bozukulklarla belirgin patolojik durum.


lalonosis. : n. 1. Konuşulanları anlama veya anlayabilme; 2. Konuşma bozuklukları gösterenlerin konuşmalarını anlama, bu konu ile ilgili bilim dalı.


modiols : n.Cochlea ortasındaki kemik kısmı, modiyolus.


neurobiology : n. Sinir sistemi biyolojisi.


notifiable : a. Bildirilmesi zaruri (hastalık, v.s.).


nystagmograph : n. Nistagmus halinde gözküresinin hareketlerini kaydeden alet, nistagmograf.


odontoceramotechny : n. Porselen diş yapma sanatı.


onychoclasis : n. Tırnak kırılması.


perispondylitis : n. Omurgayı saran dokuların iltihabı, perispondilit.


pharyngoxerosis : n. Y utak kuruması, yutağın kuru hali.


premorbid : a. Hastalık gelişiminden önce olan.


prespinal : a. Belkemiğinin önünde bulunan.


rheumatid : n. Romatizmada olan bir cilt lezyonu.