Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

palingenesis nedir?

palingenesis : n. 1. Yeniden doğma; 2. Üremede özelliklerin değişmeden aynen ve yeniden meydana gelmesi, palinjenez.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colectomy : n. Kolonun ameliyatla çıkarılması.


diaphragmatic : a. Diyaframa ait, diyafragmatik.


ectasia, ectasis, ectasy : n. Ektazi, genişleme (mesela bronşektazi).


antenatal exercise : Gebelik esnasında, doğuma yardımcı olmak üzere karın kaslarını kasma ve gevşetme suretiyle çalıştırmayı amaçlayan egzersizler;


gram : n. Gram.


insulinoid : a.Ensüline benzer, ensülin gibi.


hypoxia : n. Oksijen azalması, oksijensizlik, hipoksi.


hysterometry : n. Uterusun ölçülmesi, uterusu ölçme bilimi, histerometri.


inhibition : n. Herhangi bir olayın meydana gelmesine engel olma, inhibisyon, azaltıcı tesir yapma.


keratose : a. Boynuzlu, boynuzsu, keratoz.


lipemia : n. Kandaki lipit konsantrasyonunun normalden fazla oluşu, lipemi.


lycopodium : n.Açık renk, kuru bir toz pudra olarak veya tabletlerin kaplanmasından katkı maddesi olarak kullanılabilen emici bir madde.


motility : n. Hareket kuvveti veya yeteneği, motilite.


mycocide : n. Mantarları öldürücü ilaç, mikosid


myxadenitis : n. Mukoza bezi iltihabı, miksadenit.


orthograde : a. Yürürken vücudunu dik tutan.


period : n. 1. Hastalık devresi, period; 2. Adet, aybaşı.


phrenemphraxis : n. Frenik sinirin ameliyatla ezilmesi.


quadritubercular : a. Dört tümsekli, dört zirveli.


sludge : n. 1. Su yüzündeki ufak buz parçaları; 2. Bir sıvı içinde süspansiyon halinde katı veya yarı katı maddelerin bulunması.