Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

palinesthesia nedir?

palinesthesia : n.Anestezi veya komadansonra duyarlığın geri dönmesi, palinestezi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

digitalization : n. İstenilen etki temin edilinceye kadar; belli bir şema dahilinde hastaya dijital verme, dijital tedavisi, dijitalizasyon.


elevator : n. Kaldırıcı, yükseltici araç, herhangi bir şeyi yukarı kaldırmada kullanılan alet (çökme gösteren kemik kısmını yükselterek eski haline getiren alet gibi).


gastrorrhea : n. Mide bezlerinin aşırı salgısı


hymenorrhaphy : n. Vagina girişini kapatmak amacıyla kızlık zarının dikilmesi, himenorafi.


hyperadrenalemia : n. Kanda adrenal salgısının çoğalması.


hyperephidrosis : n. Aşırı terleme.


imminent : a. Tehdit eden.


laryngograph : n. Larenks hareketlerini, çizelge halinde kaydeden alet.


lymphatogenous : a. Lenf kanalları veya lenf vasıtasiyle taşınan, lenfatojen.


manducation : n.Çiğneme.


martial : a. Demirli, demir ihtiva eden.


nervine : a. & n. Sinirleri düzelten ve yatıştıran (ilaç).


neuropathology : n. Sinir (sistemi) hastalıkları patolojisi, nevropatoloji.


nursing : n. 1. Hemşire tarafından hasta bakımı, hemşirelik; 2. Emzirme, meme verme.


oligodendroglia : n. Sinir sistemi destek dokusuna ait, asma şeklinde uzantılar gösteren hücre tipi.


physometra : n. Rahim (uterus) boşluğunda gaz toplanması.


posthemiplegic : a. Hemipleji sonu, hemipleji sonrası.


psychocutaneous : a. Ruhi hastalıklarla cilt hastalıkları arasındaki ilgiye ait.


radioresistant : a. Radyoaktif ışınlara karşı dirençli, ışın tedavisine karşı duyarlı olmayan (Tümörün niteliği hakkında).


sarcocarcinoma : n. See: Carcinosarcoma.