Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

palinesthesia nedir?

palinesthesia : n.Anestezi veya komadansonra duyarlığın geri dönmesi, palinestezi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cartilago : i. Kıkırdak.


colovaginal : a. 1. Kolon ve vagina ile ilgili; 2. Kolon ve vagina arasında.


depilation : n. Kıl dökme (düşürme).


dextrogyration : n. Sağa kıvrılma, sağa bükülme.


diabrosis : n. Aşınma, kemirilme, yenme, organ veya damar duvarında delinmeye uzanan aşınma.


dysarthrosis : n. Bir eklemin hareket kabiliyetinin şekil bozukluğu veya hastalık sonucunda azalması.


encephalopyosis : n. Beyin apsesi.


epizoon : n. (pl. epizoa). Hayvansal dış parazit, epizoid.


homeopathy : n. Benzeri ile tedavi usulü veya nazariyesi, homeopati.


insensible : a. 1. Hissetmez; 2. Hissiz, duygusuz; 3. Cansız, baygın.


intrapolar : a. İki kutup arasındaki boşlukta bulunan.


iridokinesis : n. İrisin daralması ve genişlemesi, iridokinez.


leg : n. Bacak.


leucocythemia : n. See: leukemia.


mastoiditis : n. Mastoid çıkıntısı iltihabı, mastoid sinüslerinin iltihabı, mastoidit.


molluscous : a. Yumuşak cilt tümörüne ait.


oncolysis : n. Tümör hücrelerinin erimesi, tümör hücrelerinin herhangi bir tedavi yöntemi ile eritilerek ortadan kaldırılması, onkoliz.


parametrium : n. Uterus çevresnideki hücreli doku, parametriyum.


pelycalgia : n. Pelvis'te hissedilen ağrı, pelvis ağrısı.


polymer : n. biochem. Elementlerinin ağırlık oranları bir olup ta molekül ağırlıkları farklı olan mürekkeplerden biri, polimer.