Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

palinesthesia nedir?

palinesthesia : n.Anestezi veya komadansonra duyarlığın geri dönmesi, palinestezi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coumarin : n. biochem. tat vermek için kullanılan renksiz, prizmatik billurlar (C9H6O2).


enchondroma : n. Kıkırdak dokusunda olan tümör.


mia string : Gözü hareket ettiren sinir veya kas.


hemangioendothelioma : n. Damar duvarındaki endotelyal hücrelerin aşırı artımı sonucu meydana gelen tümör, hemanjiyoendotelyom (özellikle beyin menenjlerindeki kapiller duvarlarından gelişir).


iboprofen : n. Özellikle romatoid artritte ekili olan bir ilaç.


immunosupression : n. Vücudun antijen'e karşı göstereceği cevabın önlenmesi, özellikle doku implantasyonunda vücudun dokuyu kabullenmesi için bağışıklığın ortadan kaldırılması, immünosupresyon.


hypnophobia : n. Uykuya dalmaktan aşırı korkma, uyku korkusu.


incretotherapy : n. Hastalık veya bozukluğun ilgili hromon veya hormonlarla tedavisi, hormon tedavisi.


leukocytotoxin : n. Lökositleri yok eden bir toksin.


metaphysical : a. Metafizikle ilgili.


norma : n. Başa bakıldığı zaman, çevre sınırı içinde görülen bütün.


objective : a.&n. 1. Duyulur, hissedilir, idrak edilir; 2. Başkaları tarafından müşahede edilir; 3. Mikroskobun objektifi (adesesi).


odontocele : n. Diş yuvası kisti, odontosel.


odontoneuralgia : n. 1. Nevraljik diş ağrısı; 2. Diş hastalığından ileri gelen envralji.


panimmunity : n. Tam bağışıklık.


passive : a. Kendiliğinden bir iş yapmak yeteneğinde olmayan, hareketsiz, faaliyet göstermeyen, atıl, pasif.


patency : n. Açıklık, kanal veya deliğin, serbest geçişe açık olması hali.


pelviccephalometry : n. Fetüs başı ve anne pelvisi kuturlarının ölçülmesi (baş-pelvis uygunsuzluğunu araştırma amacıyla).


pyuria : n. İdrara cerahat karışması, cerahatli idrar, piyüri.


rennet : n. Buzağının işkembesinden yapılan peynirmayası.