Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

palinesthesia nedir?

palinesthesia : n.Anestezi veya komadansonra duyarlığın geri dönmesi, palinestezi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brutalization : n. Hayvanca arzu, duygu ve davranışlar gösterme, kabalaşma, vahşileşme, hayvanlaşma.


butocaine : n. Kokaine benzer etkide sentetik bir anestezik madde.


chondrography : n. Kıkırdak bilgisi (ilmi), kondroloji.


dendrite : n. Sinir hücresine giden icne bir lif.


ebullition : n. 1. Kaynama, yüksek ısı etkisiyle sıvıda buhar kabarcıklarının oluşması; 2. Kaynayan sıvının gösterdiği hareket; 3. Belli bir hissin aşırı şeklide açığa vurulması hali, taşkınlık, coşkunluk.


erythropathy : n. Eritrosit bozuklukları.


falcate : a. Orak şeklinde, oraksı.


forcipressure : n. Kanamayı kontrol için pensle yapılan tazyik.


intramural : a. Bir organın duvarları (cidarları) içinde bulunan, duvariçi.


lincomycin : n. Gram pozitif patojenlere karşı etkili bir antibiotik.


pharyngoxerosis : n. Y utak kuruması, yutağın kuru hali.


phospholipin : n. See: phospholipid.


plasmoblast : n. Plazmositlerin ana hücresi.


premature : a. 1. Vaktinden önce (erken) olan veya gelişen; 2. Erken doğan.


proligerous : a. Çocuk doğuran.


rhabrocyte : n. Metamiyelosit.


ribs : n. Arka kısımda oniki adet göğüs omuru ile ekem yaparak göğüs kafesini meydana getiren oniki çift kemik, kaburgalardır, ön tarafta birer kıkırdak bölüm aracılığıyla, sternuma birleşirler.


seroflocculation : n. Antijen niteliğindeki madde etkisiyle kan serumda medana gelen flokülasyon, serum flokülasyonu.


seropus : n. Cerahatli serum.


shift to the right : Sağa sapma (elektrokardiogramda veya lökosit formülünde).