Bugün : 22 Ocak 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

palindromic nedir?

palindromic : a.Geçmişken tekrarbaşlayan, nükseden.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cavernitis : n. Penis'te corpus cavernosum'un iltihabı


defurfuration : n. Dökülme, deri veya mukoza yüzeyindeki hücrelerin dökülmesi.


elastometry : n. Elastikiyeti ölçme.


encephalomere : n. Embriyonik beyini oluşturan segmentlerden biri.


endothelium : n. Damarların iç zarı (tabakası), endotel(yum).


fetalism : n. Fetal gelişim devresine has bazı oluşum veya özelliklerin doğumdan sonraki gelişme devresinde, değişmeksizin kalması.


furazolidone : n. Nonspesifik diyarelerde, basilli dizanteride ve bakteriyel gıdaz ehirlenmelerinde kullanılan bir nitrofuran türevi.


gamete : n. 1. Gamet, cinsiyet hücresi (yumurta ve spermatozoid); 2. Sıtma parazitlerinin aldıkları özel cinsel şekil.


gomphosis : n. Dişleri yuvalarına rapteden sinir, kakılmış eklem (dişlerle alveoller arasındaki mafsallanma şekli).


tentorial : a. Tentorium'la ilgili.


hemocytozoon : n. Kan hücrelerinde yaşayan bir mikroparazit, hemositozoid.


hypoperistalsis : n. Peristaltik hareketlerin ileri derecede azalması, mide ve barsak hareetlerinin anormal şekilde yavaşlaması.


hypocalcia : n. Kalsiyum noksanlığı, kalsiyumsuzluk.


maniacel : a. 1. Mani ile ilgili; 2. Mani gösteren, mani ile belirgin.


metakinesis : n. Mitoz'da metafez devresine geçiş olmak üzere kromozomların hücrenin karşıt kutuplarına doğru hareketi, metakinez


octaploidy : n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının sekiz katına sahip oluşu, oktaploidi.


peritendinitis : n. Kiriş(tendon) kılıfının iltihabı.


polycythemia : n. Deveran eden kanda eritrosit çoğalması, polisitemi.


procident : a. Sarkmış durum gösteren, sarkık, düşük.


proenzyme : n. Kendisinden enzim oluşan madde, enzim öncüsü madde.