Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

palindromic nedir?

palindromic : a.Geçmişken tekrarbaşlayan, nükseden.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colpohysterotomy : n. Vagina duvarı aracılığıyla kesit yaparak uterus'u açma.


cremasteric : a. Kremaster kasına ait, cremastericus.


endarteropathy : n. Arterin iç tabakasını ilgilendiren herhangi bir hastalık veya patolojik durum.


ganglionated : a. Düğümlü, gangliyonlu, gangliosus.


gravimeter : n. Maddenin özgül ağırlığını belirlemede kullanılan alet.


grutum : n. Deri üzerinde yağ bezleri salgısının toplanmasından oluşan sarımsı küçük kabarcık (özellikle yüz ve skrotum derisi üzerinde görülür).


hemocytocatheresis : n. Kan hücrelerinin yok olması.


hydriatry : n. Hastalıkların su ile tedavisini konu alan bilim dalı, su tedavisi bilimi.


mazodynia : n. Memede hissedilen ağrı, meme ağrısı.


melancholiac : a. Melankoli gösteren kişi, melankoli7li


midget : n. Cüce, ufak yapılı adam.


naphthol : n. biochem. See: Betanphthol


nasopalatine : a. Burun-damak, burun ve damağa ait.


necrophobia : n. 1. Ölüm veya ölüden korkam veya nefret etme; 2. Ölüm korkusu, nekrofobi.


neurobiology : n. Sinir sistemi biyolojisi.


osphresiology : n. Kokubilim, kokular ve koklama duyusu bilgisi.


pedodontist : n. Pedodonti uzmanı.


perimysium : n. Çizgili kas liflerini saran bağ dokusu.


pleural : a. Plevraya ait, plevral.


postcommissure : n. Beynin arka birleşeği.