Bugün : 29 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

palindromic nedir?

palindromic : a.Geçmişken tekrarbaşlayan, nükseden.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dedentition : n. Dişlerin dökülmesi, dişlerin kaybı.


dermatograph : n. Dermatografi'de deri üzerinde oluşan kabartı.


differential blood count : n. Lökosit formülü, kanda mevcut lökosit cinslerinin hangi oranda olduğunun saptanması.


dispensary : n. Dispanser.


environment : n. 1. Çevre, etraf, civar; 2. Dış etkiler.


subendothelial : a. Endotelaltı, endotel altında bulunan.


keller's operation : n. Hallux valgus veya rigidus tedavisi için yapılan bir ameliyat.


Killians's operation : n. Supra-orbital kısma dokunmadan frontal sinusun kürete edilmesi.


leptomeninges : n. Beyin zarları (Pia mater ve araknoid).


metroparalysis : n. Rahim (uterus) felci, metroparalizi.


oxyacoia : n. İşitme duyusunun keskin oluşu, işitme keskinliği.


oxyiodide : n. biochem.Oksijen ve iyotla birleşmiş bir element veya radikal.


pearlite : n. biochem. Karbon ve demirden mürekkep madeni bileşim.


phage : n. See: Bacteriophage.


power : n. Kuvvet, iktidar, kudret, yetenek, güç.


psychoanalysis : n. Bilinç altında bulunar ruh hayatının tahliliyle bilince çıkarılması ve hastalığın bu yolla ortadan kaldırılması, psikoanaliz (psişik durumun sistematik olarak ortaya konması).


retrovaccination : n. İnsandan alınan suçiçeği virüsü ile danayı aşıladıktan sorna, ondan elde edilen virüsle insanları aşılama.


smith-petersen nail : n. Üç yüzlü, üzerinde oluk bulunan metal bir çivi.


thoracocautery : n. Yakma ile akciğer yapışıklıklarının bölünmesi.


thymusectomy : n. Timusu çıkarma ameliyatı, timusektomi.