Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

palindromic nedir?

palindromic : a.Geçmişken tekrarbaşlayan, nükseden.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choroiditis : n. Koroid iltihabı, koroidit.


cytolytic : a. 1. Hücrelerin erimesiyle ilgili, 2. Hücreleri eritici.


erythrodextrin : n. biochem. İyodinle kırmızı boynan dekstrin.


filament : n. Lif.


gelmesine : n. biochem. Gelsemum'dan çıkarılan bir alkaloid (C2OH22N2O2).


physiometry : n. Fizyolojik fonksiyonlarının fizyolojik veya serolojik metodlarla ölçülmesi, fizyometri.


hepaticoenterostomy : n. Safra yoluyla barsak arasında anastomoz yapılması.


histoplasmosis : n. Vücuttaki histoplazmların sebep olduğu ve zayıflık, ateş ve dalak büyümesi ile belirli bir hastalık, histoplazmoz.


hydrogenation : n. Bileşiği hidrojenle birleştirme, bileşiğin yapısına hidrojen verme, hidrojenle doyurma.


Jerk : n. Büzülme, burulma (kas).


karyostasis : n. Hücre çekirdeğinin istirahat hali, hücre çekirdeğinin karyokinetik bölünmeler arasındaki istirahat devresi.


lymphatic : a. 1. Lenfaya (lenfe) ait, lenfatik, lymphaceus; 2. Lenf damarı.


megaloblast : n. Eritrositlerin ana hücre,i megaloblast.


muliebria : n. Kadın cinsiyet organları.


nonnucleated : a. Çekirdeği bulunmayan, çekirdeksiz.


ochrodermia : n. Cilt sarılığı, okrodermi.


osphresiophobia : n. Kokulardan nefret etme hastalığı.


parasexuality : n. Cinsel sapıklık.


phenylephrine : n. Adrenaline benzeyen, ancak daha dayanıklı olan bir damar daraltıcı ve pressör madde.


phosphorhidrosis : n. Fosforesan ter ifrazı.