Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

palindromic nedir?

palindromic : a.Geçmişken tekrarbaşlayan, nükseden.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholecystalgia : n. safra koliği


condylar : a. 1. Kondile ait, 2. Kondilsi


craniostosis : n. Kafatası kemikleri arasındaki sütürlerin erken kapanıp kemikleşmesi.


detorsion : n. Büküklüğün düzeltilmesi, eğriliğin normal hale getirilmesi.


dominance : n. Hakimiyet, üstünlük, bir şeyin beraber bulunduğu diğer bir şeye veya şeylere oranla daha etkili ve hakim oluşu.


dorsal : a. Sırta ait, dorsal, dorsalis.


encephaloid : a. 1. Beyin madde ve yapısına benzeyen, beyinsi; 2. See: encephaloma.


galactostasis : n. 1. süt salgısının kesilmesi, sütün akmaması; 2. Anormal süt toplanması (birikmesi).


hypertrichosis : n. Aşırı akıllılık, anormal derecede kıllanma (genel veya mevzi olabilir).


interolivary : a. Zeytinsi cisimlerarası.


keratonosis : n. Epiderm boynuzsu yapısındai anomali.


Köhler's Disease : n. Naviküler kemikte görülen osteokondrit.


mal : n. Hastalık.


myeloplax : n. Kemik iliğinin çok nüveli dev hücresi.


myosuria : n. İdrarda miyozin bulunuş, miyozüri.


ovariprival : a. Yumurtalık kaybından doğan.


pant : n. 1. Soluma, nefesi kesilme; 2. Yürek çarpıntısı.


pentobarbitone : n. Kısa etkili bir barbitürat.


pimelorrhea : n. Dışkı'da fazla miktarda yağ bulunması ile belirgin ishal, yağlı diyare, pimelore.


psychosomimetic : n. pl. Psikoza benzer semptomların meydana gelmesine sebep olan ilaçlar.