Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

palindromia nedir?

palindromia : n. Tekerrür, nüksetme (hastalık, v.s.), palendromi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondromyoma : n. Kıkırdak ve kas dokularından oluşan tümör.


crapulence : n. Ayyaşlıktan ileri gelen hastalık, mide fesadı.


deaminase : n. biochem. Deaminasyon yapan enzim.


effacement : n. Slinme, doğum ağrıları esnasında, fetüs başının tazyiki ile serviks'in yumuşaraka incelmesi (doğum hekimliğinde % ile ifade edilir).


emission : n. l. Fışkırtma veya ileriye doğru sevketme, istemsiz olarak meni fışkırması.


flatfoot : n. Düztabanlık.


necklace : n. Boynu gerdanlık şeklinde şeklinde saran patolojik oluşum.


neoplasty : n. Dokulara uygulanan plastik ameliyat.


nongranular : a. Sitoplazmasında granül adı verilen tanecikler göstermeyen, granülsüz.


otoconia : n. Kulağın membranöz labirentindeki küçük tanecik (otoconium)'ler, kulak tozu.


panoptosis : n. Tüm karın organlarının, normal yerlerine oranla aşağıya sarkmış olması hali, karın organlarının tümüyle düşüklüğü.


perinephrium : n. Böbreği saran zar, böbrek zarı, perinefriyum.


premaxilla : n. Üst çene kemiğinin orta ön kısmı.


pyodermatosis : n. Piyojen kaynaklı cilt hastalığı, piyodermatoz.


radiculoneuropathy : n. Sinir kökü ve omurga (belkemiği) siniri hastalığı, radikülopati.


recipient : n. Alıcı, kendisine kan verilen kimse.


scotomatous : a. Skotoma ait.


sodic : a. biochem. Sodyumlu.


staitinodermia : n. Derinin macun kıvamında oluşu.


stearodermia : n. Ciltteki yağ bezleri hastalığı.