Bugün : 28 Mart 2017, Salı

Favorilere Ekle!

palindromia nedir?

palindromia : n. Tekerrür, nüksetme (hastalık, v.s.), palendromi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chilly : a. Üşütücü, osğuk.


cholecystoduodenostomy : n. Safra kesesi ile duodenum arasında anastomoz meydana getirilmesi.


circinate : a. Daire veya daire parçası şeklinde olan.


disinfection : n. Zarar verici maddelerin ve canlıların özellikle bitlerin imha edilmesi. Patojen mikroorganizmalardan temizlenme işi, dezenfeksiyon.


enterotribe : n. Kolostomi vakalarının kapatılması için hazırlık safhasında kullanılan bir çeşit yens.


ergograph : n. Kasların kuvvetini ölçmeye yarayan alet, erogagraf.


flagellum : n. (pl. flagella). Kamçı.


granulocytosis : n. See: granulocytemia


subnarcotic : a. Yarı uyutucu.


hemacytozoon : n. Kanda bulunan hücresel mikroparazitler, hemasitozoid.


kefir : n. biochem. Mayalanmış sütten elde edilen besleyici bir madde.


nasopharyngeal : a. Nazofarenkse ait.


ophthalmitic : a. Oftalmite ait.


osteo-epiphysis : n. Kemiksi epifiz.


pectoralis : a. Göğüsle ilgili.


phytophagous : a.Bitkilrele beslenen, bitki yiyen.


pisiform : a. Nohutbiçim, nohutsu.


polyadenous : a. 1. Çok sayıda lenf bezini ilgilendiren, birçok lenf bezi ile ilgili; 2. Çok sayıda lenf bezini etkileyen birçok lenf bezini tutan.


portacaval : a. Vena porta ve vena cava inferior ile ilgili.


pregenital : a. Ergenlik öncesi.