Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

palindromia nedir?

palindromia : n. Tekerrür, nüksetme (hastalık, v.s.), palendromi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bitters : n. Mideyi kuvvetlendiren maddelerin hülasaları.


condroid : a. Kıkırdak gibi, kıkırdaksı.


cillosis : n. Göz kapağının istemdışı titreşim göstermesi, göz kapağı seğirmesi.


electrosyntesis : n. Elektrik etkisi altınad bir bileşim oluşumu, elektrosentez.


epididymotomy : n. Epididimi kesme ameliyesi.


gnathic : a. Çene ile ilgili.


gymnophobia : n. Marazi çıplaklık korkusu.


hypophrenium : n. Diyafram ile enine kolon arasında bulunan boşluk.


iproniazed : n. Antidepresan, MAO inhibitörü.


lues : n. Frengi, sifiliz (Sy).


nasiform. : a. Burun şeklinde, burunsu.


neoarsphenamine : n. biochem. Frengi tedavisinde kullanılan bir arsenik türevi.


obitus : n. Ölüm.


oleum : n. (pl. olea). See: oil.


pharyng(o)- : pref. Yutakla ilgili, farenks.


postcerebellar : a. Beyincik (cerebellum) arkasında.


pyophysometra : n. Uterusda gaz ve cerahat bulunması.


quadrigemina : n. Ortabeyin arka yüzü ve dördüz cisimleri, corpora quadrigemina.


rachi : pref. Omurga anlamına önek.


salt : v.&n. biochem. Tuz katarak çöktürmek, tuz, madentuzu, pl. Müshil tuzu.