Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

palindromia nedir?

palindromia : n. Tekerrür, nüksetme (hastalık, v.s.), palendromi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canine : n.&a. 1. Köpek (azı) dişi, dens caninus; 2. Köpek dişine ati.


biosynthesis : n. Canlı organizmada kimyasal olaylar sonucu herhangi bir bileşiğin oluşması.


chlorocresol : n. Koruyucu olarak kullanılan bir bakterisid madde.


enteroproctia : n. Kişide ameliyatla oluşturulmuş suni anüs bulunuşu hali.


growth : n. 1. Marazi oluş; 2. Hücre sayısının artması.


hemorrhodal : a. 1. Basur veya basurlarla ilgili; 2.Basur gösteren, basur memeleriyle kaplı; 3. Basura benzeyen, basur niteliğinde.


hyperphenylalaninemia : n. Kanda fenilalanin miktarının artması


hysterocleisis : n. Uterus ağzının (os uteri) cerrahi kapatılması.


ideophrenic : a. Fikir ve düşüncelerde anormallik gösteren, sapık fikirlerle belirgin.


intranasal : a. Burunboşluğu içinde.


keratogneous : a. Boynuzsu madde meydana getiren, keratojen.


labialism : n. Dudak sesleriyle görülen konuşma bozukluğu.


lipofibroma : n. Lifsel elementli lipom.


lipoma : n. Yağ dokusu tümörü, lipom.


lumbricosis : n. Askaris'lerin barsaklarda bulunuşu ile belirgin patolojik durum, özellikle Ascaris lumbricoides'in sebep olduğu enfestasyon.


mentagra : n. see: Sycosis.


microflora : n. Belli bir bölgede yetişen ancak mikroskop yardımıyla görülebilen bitkiciklerin tümü.


phototropism : n. Işık tesiriyle yön tayin etme.


psilosis : n. Psiloz, 1. Saçları döken bir deri hastalığı; 2. Bütün hazım cihazlarında yaralar meydana gelen ve sıcak ülkelere mahsus bir hastalık.


ronchhial : a. Ronkusa ait.