Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

palinal nedir?

palinal : a. Geriye doğru hareket eden.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradycrotic : a. Nabzı yavaş atan.


calcic : a. biohcem. a) Kireç veya kalsiyuma ait; b) Kalsiyumlu, kireçli.


connivent : a. Birbirine yaklaşmış, yaklaşan.


cytolysin : n. biochem. Hücreleri ayırıp dağıtan bir lizin veya antikor, sitolizin.


dyscoria : n. Anormal gözbebeği.


enterostomy : n. Barsağın fistülizasyonu, enterostomi.


etherify : v. Eter haline çevirmek, eter haline getirmek.


hemiplegic : a. Hemiplejiye ait.


ischiofibular : a. İskiyum ve fibulaya ait.


isoprecitin : n. biochem. Aynı cinsten hayvanların serumlarına karşı tesir eden bir presipitin.


lithogenesis : n. Taş oluşum, litojenez.


lobulous : a. See: Lobuose.


manoeuver, maneuver : n. 1. Manevra; 2. Tedbir.


neuroepitelial : a. 1. Dış uyarıları alan hücrelerle ilgili, nöroepitelyum'a ait; 2. Uyarıları alan hücrelerden yapılı, bu nitelikte hücrelerden oluşmuş.


pelvic : a. Pelvise ait, pelvicus.


platycoria : n. Gözbebeğinin genişlemiş hali.


postepileptic : a. Sar'a nöbeti (krizi)ni müteakip.


protamine : n. biochem. Özellikle balık spermasında bulunan ve çok kalevi bir protein cinsi (C16H32O2N2).


rationalization : n. Sebepsiz olarak meydana gelen tavır bozukluklarında bir sebep icadı.


reticulosis : n. See. Reticulocytosis