Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

palinal nedir?

palinal : a. Geriye doğru hareket eden.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cantharidism : n. Kurutulmuş ispanyol sineklerinden hazırlanmış yakıların aşırı kullanımı sonucu oluşan ağır deri iriasyonu.


covering : a. Kaplama, örtme.


educe : v. Bileşik bir katışıktan bir elementi ayırmak.


endodiascopy : n. Herhangi bir vücut boşluğu içine yerleştirilen röntgen tüpü (endodiyaskop) aracılığıyla yapılan röntgen muayenesi, endodiyaskopi.


gastronomy : n. 1. Gastronomi: İyi yemek yeme bilimi ve sanatı; 2. Midebilim; 3. Zevk ve iyi yemeklere düşkünlük ,epikürizm.


hepatology : n. Karaciğer ve hastalıklarının bilimsel incelenmesi, hepatoloji.


hypochylia : n. Mide suyunun salgı noksanlığı, hipokili.


hypertensinase : n. biochem. Hipertansini tahrip eden bir enzim.


instrument : n.Alet.


intrapulmonary : a.Akciğeriçi.


meteorism : n. Barsaklarda fazla miktarda gaz toplanması, meteorizm.


nidation : n. Aşılanmış yumurtanın uterus mukozasında yerleşmesi, nidasyon.


pain : n. 1. Ağrı, acı, sızı, dolor; 2. (pl). Doğum ağrıları.


paraplectic : a. See: Paraplegic.


pinnal : a. Kulak kepçesiyle ilgili, kulak sayvanı'na ait.


polyploidy : n. Polipe benzeme.


pregeniculatum : n. Dış dizli csim, corpus geniculatum externus.


quadruped : a. Dört ayaklı hayvan.


ructus : n. Geğirti, geğirme.


scabies : n. Uyuz, gal, skabiyez.