Bugün : 21 Temmuz 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

palinal nedir?

palinal : a. Geriye doğru hareket eden.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carcinosarcoma : n. Hem karsinom hem sarkom odakları gösteren tümör.


cardioinhibitory : a. Kalb çalışmasını yavaşlatan veya durduran.


chondrolipoma : n. Kıkırdak veya yağ dokusundan oluşan tümör.


cremation : n. Cesedi yakarak kül haline getirme, ölü yakma.


endotheliolysin : n. biochem. Endotel hücrelerini erimesine sebep olan bir antikor.


gran : pref. Tane, tanecik anlamına önek.


phrenospasm : n. 1. Diafragma kaslarının aniden kasılması, diafragma spazmı; 2. Mide'de kardiak sfinkterin, geçitin kapanmasına sebep olmak üzere ağrılı kasılması, kardia spazmı.


hematology : n. Normal ve patolojik kan bulgularından bahsedenbilim, hematoloji.


incompatibility : n. İki ilacın birbiriyle uyuşmaması hali, enkompatibilite.


methotriimeprarazine : n. Felçli uzuvlarda duyulan ağrıların giderilmesinde kullanılan bir madde.


myatrophy : n. Kas atrofisi, miyatrofi.


nicotine : n. Nikotin, tütündeki zehirli maded.


orth(o)- : pref. Doğru, normal.


peracute : a. Çok keskin, şiddetli, akut, had.


polyarteritis : n. Çeşitli arterlerin iltihabı, poliarterit.


profuse : a. Ölçülemeyecek kadar bol, profuz.


prostat : pref. Prostat bezi anlamına önek.


sensibility : n. Hassasiyet, duygu kudreti, duyarlık.


squamocellular : a. 1. Dökülücü nitelikte hücrelerle ilgili; 2. Dökülücü nitelikte hücrelerden oluşan.


sterco- : pref. Dışkı, feçes, gaita.