Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

palilalia nedir?

palilalia : n.Aynıkelime veya cümlenin birçok defa tekrarı, palilali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

craniotome : n. Fetüs başını delmede kullanılan alet, kraniotom.


dartos : n. Dartos


fibroblast : n. Liflerin gelişmesini sağlayan hücresel element, bağ dokusunun ana hücresi, fibroblast.


subintimal : a. İntima altında.


granulopoiesis : n. Granülositlerin oluşum ve gelişimleri.


hutchinson's teeth : n. Konjenital sifilizli çocuklarda üst merkezi kesicilerde görülen karakteristik durum.


hypodermis : n. Yağlı derialtı tabakası, derialtı dokusu.


infect : v. Bulaştırmak, hastalığı sirayet etmek.


intravasation : n. Komşu dokularda oluşan yabancı madde (irin v.s.)'lerin, damar duvarındak iyapısal bozukluk veya harabiyet nedeniyle kan damarına geçişi.


mercaptopurine : n. Çocuklarda görülen lösemilerin tedavisined kullanılan bir ilaç.


pediculus : n. Bit.


phospholipid : n. biochem. Lipid ihtiva eden fosforik asit bileşimi.


porphyria : n. Porfirya, vücudda koproporfirin ve üroporfirinmetabolizması bozukluklarında görülen hastalık halleri.


pruritic : a. 1. Şiddetli kaşıntı (pruritus) ile ilgili; 2. Şiddetli kaşıntıya sebep olan, kaşıntılı.


radioctive : a. Radyum (röntgen) ışınları çıkaran, radyoaktif.


reconstitution : n. Yeniden oluşma, özellikle kuru halde muhafaza edilen bir maddenin su ile karıştırılarak tekrar eski (normal) haline getirilmesi (Süt tozunun su ile süt haline getirilişi veya kurutulmuş plazmanın sulandırılarak kan plazması halini alışı gibi).


scinticisternography : n. Hidrosefalus'un radyoaktif izleyici aracılığıyla teşhisi, bu esasa dayanan teşhis yöntemi.


sialosis : n. Salya akışı, tükürük gelişi, siyaloz.


silicatosis : n. Silikat tozlarının teneffüsünden ileri gelen akciğer hastalığı.


staggers : n. 1. Hayvanlara mahsus beyin ve omurilik hastalığı; 2. Caisson hastalığında görülen baş dönmesi.