Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

palilalia nedir?

palilalia : n.Aynıkelime veya cümlenin birçok defa tekrarı, palilali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharectomy : n. Göz kapağının herhangi bir lezyon sebebiyle kısmen veya tamamen çıkarılması.


carcinomatosis : n. Kanserin bütün vücuda yayıldığı durum.


clitoridauxe : n. Klitoris'in aşırı büyümesi, klitoris hipertorfisi.


coxa : n. (pl. coxae). Kalça kemiği, koksa, os coxae.


cutin : n. Fidanların kütikülinde bulunan madde, kütin.


dolorous : a. Ağrılı.


enterotribe : n. Kolostomi vakalarının kapatılması için hazırlık safhasında kullanılan bir çeşit yens.


erethitic : a. see: erethismic.


gangrene : n. Gangren: Dokuların içindeki bütün hayat tezahürlerinin sona ermesi, dokunun ölmesi.


gonecystopyosis : n. Seminal vezikülün cerahatlanması.


subdermal : a. Derialtı, deri altında bulunan derialtınaait.


subfamily : n. Hayvan ve bitkierin sınıflandırılmasında aile ile cins arasında yer alan grup, alt-familla, alt-aile.


local infection : Lokal enfeksiyon.


mastalgia : n. Göğüs (meme) ağrısı.


metachromatin : n. biochem. Kromatinde bulunan bazofil element.


morphinomania : n. Morfin kullanma hastalığı, morfinomani.


nullipara : n. Hiç çocuk doğurmamış kadın, nulipar.


parasitology : n. Parazitlerin bilimsel incelenmesi, parazitbilim, parazitoloji.


pulsatile : n. Nabız gibi atan.


pulsion : n. 1. Herhangi bir yönde dışarıya doğru itilme; 2. Şişlik, şiş.