Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

palilalia nedir?

palilalia : n.Aynıkelime veya cümlenin birçok defa tekrarı, palilali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calciferol : n. biochem. Ergosterolün ültraviyole ışınımı ile hazırlanmış beyaz ve kokusuz billurlar (C28H44O).


catarrhal : a. 1. Nezleli; 2. Nezleye ait.


cytomegaloviruria : n. İdrar'da cytomegalovirus'ların bulunuşu.


deteriorate : v. 1. Fenalaştırmak, bozmak, aşağılamak, çürütmek; 2. Fenalaşmak, bozulmak, çürümek.


embologenic : a. Emboli meydana getirme özelliği olan, emboli yapabilen.


ferredus : a. biochem. Demirden, demirli, demir ihtiva eden.


fibremia : n. Kanda fibrin bulunması,fibrinemi.


fibrovascular : n. Kanla beslenme yönünden zengin olan fibröz doku ile ilgili, bu çeşit dokuya ait.


gallipot : n. Losyon konulmak üzere yapılan küçük şişe.


hematomyelia : n. Omurilikte kanama, hematomiyeli.


iprindol : n. Trisiklik antidepresan.


juvenile : a. 1. Gençlikte olan; 2. Gençliğe ait,jüvenil.


lymphadenosis : n. Lenf dokusu çoğalmaıs ile ileri gelen lenf kansızlığı.


malformation : n. Kusurlu oluşum, sakatlık, oluşum anomalisi.


myorrhexis : n. Kas yırtılması.


narco-analysis : n. Hafif anestezi altında hastanın bilinçaltının açığa çıkarılası.


necrospermia : n. Spermatozoidlerin ölmesi, nekrospermi.


ophthalmecchymosis : n. Konjunkitva'da kan toplanması.


oriental : a. Doğu memleketleri ile ilgili, doğu memleketlerinde görülen.


periosteomyelitis : n. Periyost ile ilik dahil olmak üzere bütün kemiğin iltihabı, periyosteomiyelit.