Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

palilalia nedir?

palilalia : n.Aynıkelime veya cümlenin birçok defa tekrarı, palilali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calorescence : n. Isı ışınlarının ışık ışınlarına dönüşü.


cuboid : a. Zarsı, küboid, cuboides.


edentia : n. Diş yokluğu, dişsizlik.


faveolate : a. 1. Petekli; 2. Peteksi.


formaldehyde : n. biochem. Ekseriyetle su ile karıştırılıp antiseptik olarak kullanılan gazlı keskinbir katışık (HCHO).


gangliitis : n. Sinir veya lenf ganglionunun iltihabı.


hepatonephromegaly : n. Hem karaciğerhem böbreğin büyümesi.


hemichorea : n. Vücudun bir yarısında istem dışı hareketler görülmesiyle belirgin kore, tek taraflı kore.


heterointoxication : n. Vücuda dışradan giren toksik nitelikte maddeler sebebiyle gelişen zehirlenme, dış kaynaklı zehirlenme.


hypengyophobia : n. Sorumluluktan aşırı korkma, sorumluluk korkusu.


hyperkinesia : n. Aşırı hareket.


intoxation : n. Bakteri toksinlerininsebep olduğu zehirlenme hali.


ionization : n. Elektrik cereyanı ile iyonlara parçalanma (bölünme), iyonlaşma.


lead : n. biochem. Pb sembolü ile bilinen, atom no:82 ve atom ağırlığı: 207.21 olan kimyasal element, kurşun, plumbum.


lust : n. Aşırı cinsel arzu, aşırı cinselistek, şehvet.


mantoux reaction : n. Bir hastanın eski tüberküline karı hassasiyet derecesinin ölçülmesinde kullanılan intradermal bir test.


pel-ebstein's Fever : n. Hodgkin hastalığında düzenli olarak tekrarlayan ateşli dönemler.


phrayngotome : n. Yutak ameliyatında kullanılan kesme aleti.


regression : n. 1. Bir hastalık belirtilerinin gerilemesi; 2. Geriye doğru gitme.


sacro-anterior : n. doğum esnasında görülen bir prezantasyon şeklini belirtmek için kullanılan deiym.