Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

palikinesia nedir?

palikinesia : n. Hareketlerin patolojik olarak devamlı ve irade dışıt ekrarı, palikinezi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

body : n.  pl. bodies]. 1. Vücut, beden; 2. Madde, cisim, corpus.


chlorosis : n. Genç kadınlarda kansızlıktan ileri gelen bir hastalık (cilt yeşilimsi renk alır).


chromidium : n. Sitoplazmada çekirdek dışında görülen kromatin taneciklerinden her biri (Bazı hücrelerde izlenir).


cubitus : n. dirsek.


depolarization : n. 1. Kutuplaşmasının ortadan kalkması, pozitif ve negatif kutuplar arasındaki gerilim farkının kalkması; 2. Uyarı sonucu harekete sevkedilen sinirv eya kas lifinde elektrik yükü kaybedilmesi.


dimple : n. 1. Küçük çukur, deri üzerindeki ufak çukurluk (Yanak, çene v.s. derisi üzerinde); 2. Küçük çukur veya çukurluklar oluşturmak, çukurluğa sebep olmak.


fluorescein : n. biochem. Boya imalinde kullanılna kırmızı madde (C20H12O5).


foraminal : a. Deliğe ait.


phymatosis : n. Cilt tümörleriyle vasıflı bir hastalık, fimatoz.


hemoglobin : n. Kana renk veren madde, hemoglobin, hemokrom.


impregnate : v. Gebe etmek ,döllemek.


internals : n. Vücudun iç organları.


isolation : n. Tecrit, izolasyon (karantina).


leukopoiesis : n. Lökosit oluşumu, lökositlerin meydana gelmei.


lint : n. Gevşek dokunmuş pamuktan ibaret, yüzü düz diğer yüzü tüylü bez (Cerrahi'de sargı amacıyla kullanılır).


microbiophobia : n. Mikrop almaktan aşırı korkma, mikrop korkusu.


mortician : a. Cenazeyi gömülmek üzere hazırlayan kişi, ölü kaldırıcı.


natimortality : n. Ölü doumların tüm doğumlara oranı.


normochromasia : n. Hücre veya dokuda normal boyama reaksiyonu, normokromazi.


odontology : n. Dişlerin bilimsel incelenmesi, odontoloji (Diş anatomisi), dişbilim.