Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

palikinesia nedir?

palikinesia : n. Hareketlerin patolojik olarak devamlı ve irade dışıt ekrarı, palikinezi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancrophobia : n. Kanser korkusu, kankrofobi.


bipara : n. İki doğum yapmış kadın.


consumptive : a. Veremli.


Crohn's Disease : n. Genellikle genç erişkinlerde görülen kronik, granulamatöz bir hasatlık.


gastrocolostomy : n. Mide ile kolon arasında anastomoz yapılması, gastrokolostomi.


genyantralgia : n. Üstçene sinüs ağrısı.


gliomatosis : n. Nöroglia hücrelerin aşırı artışı, gliyom oluşması.


hemangioma : n. Kan damarlarından doğan urlar, hemanjiyom.


hypersialosis : n. Salya artması.


ligation : n. Bağlama, bağlanma, ligatür konulması.


logagraphia : n. Fikirleri yazı ile ifade edememe, logagrafi.


malodorous : a. Hoşa gitmeyen koku gösteren, fena kokulu.


mamelonation : n. Bir organ veya oluşumun, üzerinde meme başı şeklinde uzantı veya kabartılar göstermesi hali.


Meckel's Diverticulum : n. Bazen ileum'un serbest sınırı üzerinde yer alan kese şeklinde kör bir oluşum.


nervomuscular : a. Kasta dağılan sinirlerle ilgili.


neutralize : v. 1. Eriyiğin asit veya alkali (kalevi) etkisini ortadan kaldırmak, nötralize etmek; 2. Herhangi bir şeyi tesirsiz hale getirmek.


odonthemodia : n. Dişlerin çok hassas olması.


odontomous : n. Diş sürme sebebiyle diş etleri şişmiş.


onychexallaxis : n. Tırnak dejenerasyonu.


paramastitis : n. Meme altındaki dokuların iltihabı.