Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

paleopathology nedir?

paleopathology : n. Geçmişe ait insan ve hayvankalıntılarında hastalık belritilerini inceleyen bilim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

diaphragmatic : a. Diyaframa ait, diyafragmatik.


digitaloid : a. 1. Dijital'le ilgili; 2. Dijital'e benzeyen.


doraphobia : n. Hayvanların derisine dokunmaktan aşırı tiksinme, hayvan kılı veya tüyüne değmekten aşırı ürkme.


entomophobia : n. Böceklerden aşırı korkma.


fasciculated : a. Demet oluşturmuş, demet şeklinde dizilmiş.


gelmesine : n. biochem. Gelsemum'dan çıkarılan bir alkaloid (C2OH22N2O2).


genetic : a. 1. Genlerle ilgili kalıtımla ilgili; 2. Genlerle geçen, kalıtsal.


heredosyphilis : n. Konjenital frengi.


tenosuspension : n. Humerus başının bir kiriş bağı ile akromyon çıkıntısına asılması.


hemodiagnosis : n. Kan muayenesi ile yapılan teşhis.


homologous : a. Yapı ve kaynak bakımından birbirine benzeyen.


hyoscyamus : n. p. Banotunun çiçek ve yaprakları.


iter : n. Boru şeklinde geçit.


karyolobism : n. Hücre nüvesinin loplu olma hali (özellikle lökosit nüvesi).


ketolysis : n. Keton cisimciklerinin parçalanıp erimesi, ketoliz.


malignity : n. See: Malignancy


measles : n. Kızamık, morbili.


osmonosology : n. Koklama duyusu bozuklukları bilgisi.


panophobia : n. Herşeyden korkma hastalığı, marazi korku, panofobi (panfobi).


poliomyelencephalitis : n. Beyin ve omurilik boz cevherlerinin müştere kiltihabı, polyomiyelit ve polyoensefalit'in beraer oluşu, polyomiyelensefalit.