Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

paleopathology nedir?

paleopathology : n. Geçmişe ait insan ve hayvankalıntılarında hastalık belritilerini inceleyen bilim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dermalgia : n. Deri nevraljisi, cilt iltihabı, dermalji.


down : a. Fetüs derisinin büyük kısmını 4. gebelik ayından itibaren örten ince tüylerin oluşturduğu örtü, lanugo.


enchondral : a. Kıkırdak içinde (yerleşmiş veya oluşmuş).


erythrocyto-opsonin : n. biochem. Eritrositlere etki yapan opsonin.


esthesia : n. Algılama, duyma, hissetme.


feeder : n. 1. Beslenen, gıda alan (insan, hayvan ve bitki); 2. Bebeğe süt verilen ağzı emzikli şişe, biberon.


gelation : n. Sıvı halindeki maddenin pelte kıvamını alışı, jel oluşması, pelteleşme.


gramicidin : n. biochem. a) Tyrothricin. b) Tyrothrix'den meydana gelen geniş spektrumlu antibiyotik.


phylogeny : n. Organizma tipinin evrim gelişimi, filojeni.


guanoxan sulphate : n. Antihipertansif, tansiyon düürücü.


hexavitamin : n. biochem. 6 vitamini bir arada ihtiva eden bir müstahzar.


lymphadenoma : n. See: Lymphoma.


lymphous, lymphy : n. See: Lymphoid.


microvolt : n. Voltun milyonda biri, mikrovolt (µv).


multiterminal : a. Çok elektrodlu.


neurodiagnosis : n. sinir hastalıkları tehisi.


obstetrics : n. Doğum işlerinde uzmanlık, ebelik, doğum bilgisi.


ostealgia : n. See: Ostalgia.


ovariorrhexis : n. Yumurtalık yırtılması.


panic : a. Panki, korku ile telaşa kapılma.