Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

paleontology nedir?

paleontology : n. Fosiller ilmi, paleontoloji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chloroplast : n. İçinde klorofil bulunan protoplazma.


colposcope : n. See: Culdoscope.


dengue : n. Döküntülü ve lenfa bezlerini şişiren enfeksiyon hastalığı, dang.


desmology : n. Bağbilim, demoloji.


ectopterygoid : n. Pterigoid dış kası.


erythropoietic : a. Eritrositlerin oluşumuna ait.


exaggeration : büyültme, abartma, mübalağa.


galactin : n. biochem. Sütte bulunan bazik cevher.


gastroenterologist : n. Mide barsak hastalıkları mütehassısı.


goneitis : n. Diz iltihabı.


host : n. 1. Diğer bir organizmayı içinde veya üzerinde, parazit olarak barındıran canlı, hastalık etkenini besleyen hayvan veya insan, konakçı; 2. Doku naklinde kendisine gref uygulanan kişi.


leptotrichia : n. Düz veya hafif eğri şekil gösteren gram-negatif bir bakteri cinsi.


microcrystalline : a. Küçük kristallerden müteşekkil.


octigravide : n. Sekizinci defa gebe kalan kadın.


osphresiophilia : n. Kokuları sevme, marazi koku sevgisi.


perineocele : n. Perine fıtığı, perineosel.


pionemia : n. Kanda yağ bulunması, kanın yağlı hali, piyonemi.


postherpetic : a. Zonadan sonra meydana gelen.


receipt : n. Reçete.


residuum : n. (pl. Residua). Artık, kalan, bakiye, tortu, rüsup (See: A Glossary of chemistry).