Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

paleontology nedir?

paleontology : n. Fosiller ilmi, paleontoloji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choledochostomy : n. Taş araştırıldıktan sonra koledok kanalına drenaj uygulanması.


costive : a. Kabız, inkıbazı olan.


desensitization : n. 1. Nevrastenik halden muaf kılma (alerjik hastalıklarda bir çeşit tedavi yolu); 2. Duyarlığını azaltmak.


diptheroid : n. Şekil yönünden ve kültür özellikleri bakımından corynebacterium diptheriae'ye benzeyen herhangi bir bakteri.


ehrlich's diazo reagent : n. İdrarda ürobilinojen araştırılmasında kullanılan bir reakitf.


uva : n. (pl. Uvae). Kuru üzüm.


hallux : n. Ayak başparmağı.


hormonosis : n. Vücudda aşırı hormon bulunması sonucu meydana gelen marazi durum.


idiogenesis : n. Kendiliğinden veya sebebi bilinmeksizin oluşma, özellikle idyopatik nitelikte herhangi bir hastalığın oluması.


intrauterine : a. Rahimiçi, in utero.


iridoavulsion : n. İris'i tutunduğu çevre oluşumlardan ayırarak tümüyle çıkarma, bu amaçla yapılan ameliyat.


leukemic : a. 1. Lösemi ile ilgili; 2. Lsemi'ye tutulmuş, lösemili.


levigation : n. Övütüp toz haline getirme, düz yapma.


meatal : a. Meatus ile ilgili.


megalencephaly : n. beyinin normale oranla iri hacim gösterişi, beynin anormal şekilde büyük oluşu.


omphalophlebitis : n. Göbek venlerinin iltihabı, omfaloflebit.


orthodiagram : n. Ortodiagrafi yoluyla elde edilen film.


piezotherapy : n. Sun'i pnömotoraks.


pleur(o) : pref. 1. Plevra (ile ilgili); 2. Kaburga (ile ilgili).


psychodynamics : n. Zihin faaliyetini inceleyen bilim, psikodinami.