Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

paleontology nedir?

paleontology : n. Fosiller ilmi, paleontoloji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchopneumopathy : n. Bronş ve akciğerleri müştereken ilgilendiren herhangi bir hastalık.


clonicotonic : a. Hem klonik hem tonik kasılmalar gösteren.


cotarnine : n. biochem. Narkotinden çıkarılan acı bir alkaloid (C12H18NO2H2O).


curarize : v. Kürar vererek kaslarda gevşeme meydana getirmek.


Draft : n. 1. Bir defada içilen sıvı ilaç miktarı; 2. Hava cereyanı, hava akımı.


epigastric : a. Mide hizasındaki karın duvarına ait, epigastr'a ait.


erythrocytopenia : n. Alyuvar sayısında azalma görülmesi.


gemination : n. 1. Çift oluşma, ikiz gelişme; 2. Bir diş çukurunda iki dişin gelişmesi.


interfemoral : a. Kalçalararası, uyluk kemikleri arası.


inspire : v. Havayı akciğerlere çekmek,soluk almak.


intranuclear : a. Çekirdek içi, çekirdek içinde.


ischiofemoral : a. İskiyum ve femura ait.


lanthanum : n. biochem. La sembolü ile bilinen, atom no:57 ve atom ağırlığı: 138.92 olup, aluminyumla alakalı kimyasal element, lantan.


lithotomy : n. Taş çıkarma ameliyatı (özellikle mesaneden), litotomi.


mediastinum : n. (pl. Mediastina). Mediyastin(um): Yanda akciğerler, arkada omurga ve önde sternum arasında kalan aralık (Trakea hizasından geçen düzlem olup bunu ön ve arka olmak üzere ikiye ayırır).


normo- : pref. Tabii, normal anlamına önek.


normoglycemia : n. Kanda normal şeker miktarı, normoglisemi.


opsonophilia : n. Bakterinin opsoninlerin birleşme eğilimi göstermesi hali, opsonofili.


orthognathia : n. Çene kemiklerinin yanlış durumlarını inceleyen ve düzelten bilim, ortognati.


pigmentolysin : n. Boya (pigment) yı yokeden bir lizin.