Bugün : 19 Şubat 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

paleontology nedir?

paleontology : n. Fosiller ilmi, paleontoloji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalometer : n. Baş kuturlarını ölçen alet, sefalometre.


ceraceous : a. 1. Balmumu gibi, balmumana benzer; 2. Balmumu tabiatında, balmumundan yapılmış.


channel : n. Tüp veya boru şeklindeki oluşumun içinden geçen yol, kanat, geçit.


chiroplasty : n. Eldeki bir kusuru düzeltmek amacıyla yapılan ameliyat, estetik ameliyatı.


dimethyl phthalate : n. biochem. Böcek defedici, renksiz ve yağlı sıvı (C10H10O4).


end-organ : n. Hissi sinirin dallanma gösteren uç kısmı.


feminist : n. Kadın fizyoloji ve psikolojisini inceleyen bilgin.


gastrin : n. biochem. Pilor mukozası tarafından salgılanan ve mide bezlerini uyaran enzim.


hypersecretion : n. Aşırı salgı.


hyposalivation : n. see: Xerostomia


lentoptosis : n. Göz merceği fıtığı, lentoptoz.


methylthiouracil : n. Tiretoksikoz vakalarında kullanılan anti-tiroid bir madde.


nidal : a. 1. Yuvaya ait, yuva ile ilgili; 2. Enfeksiyon odaığı ile ilgili.


pectus : n. Göğüs, thorax.


pseudohereditary : n. Müteakip nesillerde görülen fakat zuhuru genetik dğil ortam şartlarının etkisi ile olan.


scab : n.&v. 1. Yara kabuğu; 2. Kabuk bağlamak (yara).


scrobiculus : n. Çukur.


sedimentator : n. Sıvı içindeki tanecikleri dibe çöktürmede kullanılan alet, santrifüj, sedimantör.


sphincterotomy : n. Sfinkter ameliyatı.


steatopygous : a. Kalçalarında aşırı yağlanma gösteren, iri kalçalı.