Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

paleogenetic nedir?

paleogenetic : a. Geçmişte olan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carmine : n. Koyu kırmızı bir boya maddesi, kırmızıdan şapla çökeltme suretiyle elde edilen kırmızı pigment.


causalgia : n. fazla ızdırap veren nörolojik bir ağrı çeşidi.


convulsive-therapy : n. Elektropleksi, elektroterapi, elektrokonvülsif tedavi, ruhi bozuklukların tedavisinden yararlı olan fiziksel bir yöntem.


dacryocystectomy : n. Gözyaşı kesesinin ameliyatla çıkarılması, dakriyosistektomi.


dissociate : v. biochem. Bozmak, inhilal ettirmek, bir cismi tertip eden elementleri birbirinden ayırmak, çözmek.


estrus : n. Hayvanların gerek kızgınlık devresinde, gerekse bu devreden önce ve sonra görülen menstrüasyonla ilgili histolojik ve fonksiyonel olaylar, kızışma devresi, östrus.


mia strain : Göz yorgunluğu


postnatal exercise : Doğumu takiben karın duvarı ve pelvis tabanı kaslarını kuvvetlendirmek, onlara tonüs kazandırmak amacıyla yapılan egzersizler.


fasciculated : a. Demet oluşturmuş, demet şeklinde dizilmiş.


giant : n. 1. vücutça çok iri kimse, dev ama; 2. normaline nazaran çok büyük herhangi bir oluşum (dev hücre gibi).


hemoglobinometry : n. Kanda hemoglobin miktarının ölçülmesi.


neutral : a. biochem. Ne asit ne de kalevi mahiyetinde olan, nötr, mutedil


periocular : a. Göz çevresinde, gözü çevreleyen.


pero : n. Beyin koklama lobunun dış tabakası (Koku siniri buradan kaynaklanır).


placentoma : n. İÇerde kalmış plasentadan doğan tümör, plasentom.


ptarmus : n. Birden gelip geçen.


pyrethrin : n. Pyrethrum adı bitkinin kurutulmuş çiçeklerinden elde edilen bir madde (Hastalık taşıyan böcekleri öldürücü olarak kullanılır).


refuse : n. Vücuta giden gıda maddesinin sindirim sonucu geri kalan kısmı, dışarı atılan posa madde, artık madde.


rheumatid : n. Romatizmada olan bir cilt lezyonu.


scleroskeleton : n. Kemik iskelette bağlar, asyalar ve kirişlerin kemikleşmesinden ileri gelen kısım.