Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

paleogenetic nedir?

paleogenetic : a. Geçmişte olan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clava : n.Klava (Medulla oblongata'nın arka yüzünün alt bölümünde, küçük bir şişkinlik).


climatology : n. İklimlerin tesirini araştıran bilgi, klimatoloji.


constant : a. Sabit, değişmez, konstant.


cystiform : a. Kist şeklinde, kiste benzeyen.


desternalization : n. Göğüs kemiği (sternum)'ni kaburga kıkırdaklarından ayırma.


dissimulation : n. Hastalık belirtilerini gizleme.


dolichocephaly : n. Kafatası'nın uzun oluşu, kafatasında ön-arka kutrun transvers kuturdan uzun oluşu ile belirgin durum (sefalik indeks 75'in altındadır).


echinostoma : n. Birço omurgalıların barsaklarında bulunan Trematoda sınıfına mensup bir parazit cinsi.


endodontitis : n. Diş pulpasının iltihabı.


gynecoid : a. Kadın gibi, jinekoid.


imminence : n. Olacağına dair tehit durumu gösterme (Düşük tehdidinde olduğu gibi).


infrared : a. Tayfın kırmızıdan daha uzun ışınlarına ait, enfraruj.


lymphopoiesis : n. Lenfosit veya lenf dokusu gelişimi.


mesocolon : n. Kolon mezosu.


myelo-encephalic : a. Omurilik ve beyine ait.


nosogeny : n. See: Pathogenesis.


pleomastia : n. Fazla sayıda meme bulunması, çok memelilik.


poikiloblast : n. Büyük ve nüveli kırmızı seri hücresi.


posology : n. Bir ilacın değişik işler için kullanılacak miktarlarını gösteren bilgi, posoloji.


productive : a. Ürün veren, verimli, doğurgan.