Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

paleogenetic nedir?

paleogenetic : a. Geçmişte olan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cataractous : a. 1. Katarakt'li ilgili; 2. Katarakt tabiatında; 3. Katarakt gösteren, kataraktlı.


colpopexy : n. Vagina'nın ameliyatla tesbiti, gevşemiş veya sarkmış vaginanın sakrum'a veya karın duvarına dikişle tesbiti.


crystalluridrosis : n. Terle dışarı atılan maddelerin deri üzerinde kristalleşmesi.


disinvagination : n. İnvaginasyon'u düzeltme, invaginasyonu ortadan kaldırma.


dysvitaminosis : n. Vitamin noksanlığı veya fazlalığı sebebiyle meydana gelen bozukluk.


ectocolon : n. Kalınbarsak genişlemesi.


ectogenesis : n. Organizma dışından kaynaklanan, ektojenez.


epidermization : n. 1. Soyulmuş bir bölgenin yeniden epidermis'le örtülmesi; 2. Harabiyete uğramış bir deri bölgesine, canlı epidermis parçasının aktarılması, deri gref'i yerleştirme.


extranuclear : Nüvedışı, çekirdeğin dışında bulunan, ekstanüklear


gonycampsis : n. diz kavsi.


intercourse : n. Münasebet, temas.


subliminal : a. Bilinçaltı, bilinç altında bulunan veya olan.


tentative : n. 1. Tecrübi, deneysel; 2. Değişebilir.


hysterocarcinoma : n. Rahim kanseir.


inosuria : n. 1.İdrarda inozitol bulunuşu.


mesoappendix : n. Apandisi ileuma bağlayan periton kıvrımı.


metacarpal : a. Metakarpa ait, metacarpalis.


metratonia : n. Rahim atonisi, metratoni.


phlyctenoid : a. Flikten şeklinde, fliktene benzer, fliktenoid.


ranula : n. Tükürük bezlerinin yollarındaki tıkanma sonucunda meydana gelen kistik tümör, ranula,kurbağacık.