Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

paleogenetic nedir?

paleogenetic : a. Geçmişte olan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catarrh : n. Bir müköz zarın iltihaplanarak devamlı şekilde mukus akımına sebep olması, nezle-catarrhal, sıfat şekli.


deferential : a. Sperma kanalına ait, deferentialis.


delinquency : n. Suç niteliğindeki hareket veya davranış, kanunsuz hareket, kabahat.


demodex : n. Özellikle yüz ve burundaki kılların köklerined yerleşmiş bir parazit.


fasciculated : a. Demet oluşturmuş, demet şeklinde dizilmiş.


gastroplasty : n. Mide üzerinde yapılan estetik ameliyat, midedeki herhangi bir anomali'nin ameliyatla düzeltilmesi.


phrenosin : n. Beyinden çıkarılna bir madde.


hematopexia : n. Kanın pıhtılaşması.


heterogeneous : a. 1. Ayrı cinsten, ayrı soydan; 2.Vücuddan kaynak almayan, heterojen.


heterozygous : a. Gen çifti birbirinden farklı iki genden oluan.


hybridity : n. Melezlik.


hygienization : n. Sağlık tesisi, sıhhi şartların kurulması.


lipsotrichia : n. Saç dökülmesi.


lithemia : n. Kanda ürik asit fazlalığı, litemi.


metabolite : n. Metabolizmadan gelen (doğan) madde, metabolit.


pandemia : n. Bütün memleketleri kaplayan salgın, pandemi.


phren- : pref. 1. Diafragma anlamına önek; 2. Akıl, zihin anlamına önek.


pneumopyopericardium : n. Perikardda hava veya gaz ve cerahat bulunması.


rhinosalpingitis : n. Burun mukozası ve Eustachi borusunun iltihabı.


spondylolysis : n. Omur kırılması.