Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

paleness nedir?

paleness : n. Renk solukluğu, palor. (Derideki damarların konstriksiyonundanileri gelir).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

camphene : n. biochem. Halis neftyağı (C10H16).


blind spot : n. Optik sinirlerin retinadan çıktığı nokta, kör nokta.


cholic : a. Safra nevinden, safraya ait, kolik.


co-ordination : n. uyum içinde cerayan eden hareket.


cotyloid : a. Hokka gibi, hokkamsı, kotiloid.


dentilingual : a. Diş ve dile ait.


escherichia : n. Bir bakteri türü.


heroinomania : n. See: Heroinism.


infraplacement : n. Bir dişin normal yerinden aşağıya yerleşmesi.


inoculable : a. Aşılanabilir.


lithotomic(al) : a. Litotomiye ait.


metachronic : a. 1. Farklı zamanlarda aynı safhalardan geçme; 2. Ayrı zamanlarda meydana gelen.


microglia : n. Merkezi sinir sisteminin ara dokusunu yapan ve sinir hücresi olmayan bir cins hücre.


parenteral : a. Barsakların ilgisi olmadan, mesela derialtı, adaleiçi veya damariçi yolla, parenteral.


plerosis : n. Doku onarımı, harabiyet gösteren dokunun kendini yenileme suretiyle tekrar eski haline dönüşü.


pneumatosis : n. Midede veya vücudun başka yerinde anormal miktarda hava veya gaz bulunması, pnömotoz.


postmortem : a.&n. 1. Ölümden sonra olan veya yapılan; 2. Otopsi; 3. Otopsiye ait veya otopside kullanılan.


quinalbarbitone : n. kısa etkili bir barbitürat.


refractionist : n. Gözün refraksiyon hatalarını tesbit eden mütehassıs.


scleroiritis : n. Sklera ve iris iltihabı.