Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

paleness nedir?

paleness : n. Renk solukluğu, palor. (Derideki damarların konstriksiyonundanileri gelir).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastomyces : n. Bira mayasına benzer yapıda olan bir tür mikro-organizma-blastomycede, sıfta şekli.


blood : n. Kan, sanguis.


chololith : n. Safra taşı.


digoxin : n. biochem. Digitalis lanata yapraklarından çıkarılan bir aktif glikosid (C41H64O14).


glia : n. Sinir sistemi destek dokusu, nöroglia.


hygro : pref. Nem, rutubet anlamına önek.


indigitation : n. 1. Aynı oluşumun bir parçasının diğer bir parçası içine, eldiven parmağı şeklinde geçmesi, invajinasyon, özellikle barsak invajinasyonu; 2. Liflerin karşılıklı birbirine kenetlenme göstermesiyle belirgin kirişin kasa tutunma şekli.


intranasal : a. Burunboşluğu içinde.


iridectomy : n. Gözün iris tabakasının bir kısmını kesip çıkarma ameliyatı, iridektomi.


labiocervical : a. Bir diş boynunun dudak yüzüne ait.


lymphatism : n. Lenf organlarının hiperplazisi.


mediastinotomy : n. Mediyastini kesip açma ameliyesi, mediyastinotomi.


nonpathogenic : a. Hastalık meydana getirme yeteneği bulunmayan, patojen olmayan.


nucleohistone : n. biochem. Lenfosit nüvelerinden çıkarılan ve nüklein ve histondan ibaret olan bir nükleoprotein.


palpebral : a. Göz kapağına ait, palpebralis.


pentaploidy : n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının beş katına sahip olşu, pentaploidi.


phacometer : n. Lensin refraksiyon gücünü ölçen alet, fakometre.


pharamcology : n. Eczacılık bilimi, farmakoloji.


relative : a. İzafi nispi.


revival : n. Canlandırma, cnalanma.