Bugün : 20 Haziran 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

paleness nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

paleness : n. Renk solukluğu, palor. (Derideki damarların konstriksiyonundanileri gelir).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cacogenics : n. Bir ırkın kendine has fiziksel ve moral özellikerini kaybetmesi, ırk dejenerasyonu.


chylothorax : n. Ductus thoracicus'tan Plevral boşluğa chylus sızması.


cocontraction : n. Herhangi bir hareketin yapılışında birbirine zıt etki gösteren kaslar arasındaki uyumlu çalışma.


education : n. Eğitim, öğretim.


galactopoiesis : n. Süün meydana gelişi, memelerde süt oluşması.


icteric : a. 1. Sarılığa ait; 2. Sarılığı tedavi edici; 3. Sarılık ilacı.


intracellular : a. Hücre içinde bulunan veya meydana gelen.


ligneous : a. Odun yapısında odun gibi, odunumsu (Bazı lezyonların niteliği hakkında).


mitosis : n. Mitoz: Hücrenin indirekt olarak bölünmesi (bunun dört devresi vardır: 1- Profaz, 2- Metafaz, 3- Anafaz, 4- Telofaz).


myoma : n. Kas hücrelerinden oluşan tümör, miyom.


nucleotoxin : n. 1. Hücre çekirdeği üzerinde toksik etkiye sahip madde, nukleotoksin; 2. Hücre çekirdeğinde oluşan toksik madde.


pentosuria : n. Pentoz işeme, idrarda pentoz blunması, pentosüri.


phacosclerosis : n. Göz merceği sertleşmesi.


pleurocholecystitis : n. Plevra ve safra kesesi iltihabı.


polyarteritis : n. Çeşitli arterlerin iltihabı, poliarterit.


retropharyngeal : a. Yutak ardı.


retrosternal : n. Göğüs kemiğinin arkasında.


rothelin : n. See. Rubella.


somnolence, somnolency : n. Yarı uyku hali, uykusuzluk, somnolans.


transanimation : n. Zehirlenmiş bir şahsı ağız yolu ile yapılan sun'i solunumla canlandırma.