Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

paleness nedir?

paleness : n. Renk solukluğu, palor. (Derideki damarların konstriksiyonundanileri gelir).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradypepsia : n. Gıda maddelerinin mide ve barsaktaki sindiriminin normale oranla çok yavaş seyretmesi, sindirimin uzaması.


bregma : n. 1. Başın en yüksek kısmı; 2. Ön bıngıldağın bulunduğu alın kemiği ile şakak kemikleri arasındaki nokta, sagital dikişle koronal dikişin birleştiği nokta.


cecoileostomy : n. Çekum ile ileum arasında, ağız ağıza dikerek geçit oluşturma.


cecostomy : n. Ameliyatla karın duvarından çekum'a açılan geçit oluşturma.


desiccative : a. Kurutucu, kurutan.


dextrogyration : n. Sağa kıvrılma, sağa bükülme.


ectocardia : n. Kalbin yer değiştirmesi, kalp durumu anomalisi, ektokardi.


emulsion : n. Merhem gib kullanılan ve süte benzer yağlıca bir sıvı, sübye, emülsiyon.


euphoric : a. Öfori gösteren.


glucosin : n. biochem. Glükozdan amonyak tesiriyle meydana gelen bazik madde.


gonarthrotomy : n. Diz eklemini kesme ameliyesi.


liposarcoma : Yağ elementleri ihtiva eden sarkom.


lorfan : n. Levallorphan'ın müstahzar adı.


nicotine : n. Nikotin, tütündeki zehirli maded.


oligoria : n. Şahıs veya eşyalara karşı anormal kayıtsızlık, oligori (bir melankoli şekli).


orthopsychiatry : n. Zihni ve teessüri gelişmeyi inceleyen psikiyatri dalı.


osteopetrosis : n. Uzun kemiklerin epifizlerinde ve küçük kemiklerin kenarlarında oluşan kondansasyon artması, osteopetroz.


parity : n. Bir kadının doğurduğu çocuk sayısına bakılarak belrilenen durumu.


phacometer : n. Lensin refraksiyon gücünü ölçen alet, fakometre.


platyhelminth : n. Platihelment'ler koluna mensup herhangi bir parazit, yassı kurt.