Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

paleness nedir?

paleness : n. Renk solukluğu, palor. (Derideki damarların konstriksiyonundanileri gelir).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

circumintestinal : a. Barsağın çevresinde, barsağı çevreleyen.


dogmatist : n. 1. Araştırmadan ziyade itiraz edilmeksizin kabul edilen katı prensiplere dayalı eski tıp öğretilerinden biri (Hipokrat'tan sonra kurulan tıp ekollerinden biridir).


emetic : a. n. kusturucu (ilaç.


encephalin : n. biochem. Beyinden elde edildiği söylenen azotlu bir glikosid, ensefalin.


epiglottidean : a. Eipglota ait, epiglotik.


fibroadenia : n. Lenf dokusunun fibröz dejenerasyonu, fibroadeni.


lactotoxin : n. Sütte bulunan bir toksin.


habena : n. Kozalaksı bezin sapı, habena.


hemorrhagenic : a. Kanlandırıcı, kanatıcı.


hepatocellular : a. Karaciğer hücrelerine ait olan veya karaciğer hücrelerini etkileyen.


microblepharia : n. Göz kapaklarıın normale oranla çok küçük oluşu.


motile : a. 1. Kendiliğinden harekete muktedir; 2. Hareket meydana getiren (kuvvet).


nonmetal : n. biochem. Madeni olmayan element, ametal.


ovotestis : n. Bir bölümü ovaryum bir bölümü testis dokusu gösteren cinsiyet bezi.


paregoric : a.&n. 1. Ağrı dindirici, teskin edici; 2. Müsekkin, kafurlu afyon ruhu.


pfrophfhebephrenia : n. Esasen zihni bozukluk gösteren bir kimsede şizofreninin belirmesi.


polycrotic : a. 1. Polikrotizm ile ilgili; 2. Her kalp atımında birkaç tali atım dalgası göseren, polikromatizm ile belirgin.


praecox : a. Erken, vaktinden önce olan, prekos.


satyriasis : n. Erkekte lüzumundan fazla artmış cinsel arzu, şehvet fazlalığı, satiryazis.


sphygmocardiogram : n. Sfigmokardiyograf aracılığıyla elde edilen çizelge.